Boze boeren. Schermafbeelding NOS.

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan de positie van De Groene Rekenkamer in het stikstofdebat.

De stichting Groene Rekenkamer houdt zich reeds vele jaren bezig met de milieuproblematiek, waaronder ook de ammoniakkwestie, vanuit een wetenschappelijk-technisch perspectief, waarbij het kosten/baten-aspect een belangrijke plaats inneemt.

Op uitnodiging van de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, presenteerde De Groene Rekenkamer op 16 oktober een zogeheten “position paper” over haar visie op de stikstofproblematiek.

Zie hier de videoregistratie van drie bijdragen: die van de Voorzitter van De Groene Rekenkamer, Cyril Wentzel, alsook die van Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar, verbonden aan het Mesdag Zuivelfonds.

 

Bron hier.