Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Kijk eens aan, eindelijk komt de klimaataap uit de politieke mouw. Wat zei Wiebes over het EASAC-rapport over het averechtse geldverspillende verstoken van biomassa?

Er zijn allemaal wetenschappers die dingen beweren. Zolang de Europese Commissie zegt dat dit mag, doen we het.

Opmerkelijk is deze uitspraak, want kennelijk is de Europese Commissie het hoogste – tevens wetenschappelijke? –  gezagsorgaan voor het EU-beleid voor alle EU-landen. Immers, ,,Er zijn allemaal wetenschappers die dingen beweren.’’

Bron

Heel interessante opmerking nogmaals van Wiebes. Immers, is het niet zo dat wij wel aandachtig moeten gehoorzamen aan de klimaatwetenschappers, als ware dezen een apart ras van Überwetenschappers verheven boven de wetenschappers van het EASAC. Dit althans is wat ik meen op te maken uit de woorden van Greta Thunberg en vele politici die zich vastklampen aan de gefabuleerde 97%-consensus, het meest onwetenschappelijke kulargument dat men kan bezigen.

Bron: hier en hier

Ik vrees dat deze status van Überwetenschapper niet terecht is. Immers, Wiebes stelt het correct: ‘Er zijn allemaal wetenschappers die dingen beweren.’’

De wetenschap op het terrein van klimaat met name is dan ook opaak, niet ‘chrystal clear’ zoals Greta en anderen ons willen doen geloven. Bovendien werpt zich de vraag op wat voor een wezen de klimaatwetenschapper dan is. Het is kennelijk een Homo Universalis, maar de vraag is of deze ook werkelijk bestaat om de status van Überwetenschapper waar te maken. We lezen:

Nu is ons klimaat een nogal ingewikkelde aangelegenheid. Om maar een niet-uitputtend lijstje van natuurwetenschappelijke disciplines te noemen die bij serieuze studies over ons klimaat van belang zijn, kom je toch al snel op thermodynamica, statische fysica, meteorologie, glaciologie, moleculaire spectroscopie, oceanografie, geologie, ecologie, statistiek, atmosferische chemie en fysica, satelliettechnologie en interpretatie van satellietmetingen, complexe computermodellering, bosbouwkunde, dendrologie, archeologie, en waarschijnlijk nog een aantal disciplines die me niet meteen te binnen willen schieten.

Bron

Klimaatwetenschapper, de Überwetenschapper en verkondiger van de absolute waarheid? Laten wij eens kijk naar de lijst van die unieke wetenschappers die aan het IPCC-tussenrapport hebben bijgedragen. Ik zie dan toch direct een categorisatie van disciplines. Deze lijst onderscheidt zich in niets van andere wetenschappers die zich met dit onderwerp bezig houden in een ander verband. Bron

De klimaat-Überwetenschapper is niet verder gekomen dan het produceren van modellen die zelfs de toetsing aan het verleden niet doorstaan en een baaierd aan rampen projecteren, die geen van alle zijn uitgekomen en die ook nooit anders dan door toeval zullen uitkomen door het ontbreken van inhoudelijk wetenschappelijke kennis. Dit is geen schande. Dit wordt het wel, wanneer de huidige beperkte klimaatkennis als settled wordt gepresenteerd, zoals thans de politieke en ideologische klimaat-Überwetenschapper doet. Ik kan hierdoor moeilijk anders vaststellen dan dat Wiebes groot gelijk heeft met zijn uitspraak: ‘Er zijn allemaal wetenschappers die dingen beweren.’

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)