Een gastbijdrage van Kees Pieters.

Iedere projectmanager weet dat er bij de eerste vergadering van de Project Board een goed projectplan moet liggen om een GO te krijgen voor de uitvoering van het project. Zo’n projectplan bevat o.a. het doel van het project, de maatregelen, die tot dat doel moeten leiden en een goede financiële onderbouwing. Dit is vereist in Iedere projectmanagement methode, zoals Prince2, PMP en IPMA.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord zou sneuvelen bij iedere Project Board. Immers, de doelstelling van het Klimaatakkoord, 95 procent reductie van CO2-uitstoot in het jaar 2050, wordt op geen enkele wijze behaald door de maatregelen, die het Klimaatakkoord voorstelt. Daarbovenop ontbreekt ook de financiële onderbouwing.

Project Board?

Op 28 juni 2019 werd Het Klimaatakkoord van projectleider Ed Nijpels goedgekeurd door een Project board o.lv. Eric Wiebes, verder bestaande uit Kajsa Ollongren, Stientje van Veldhoven en Carola Schouten. Zij hadden zich keurig opgedirkt voor deze gelegenheid, maar dat kon niet het gevoel wegnemen, dat zij de cursus “Project beoordelen” of “How to be a succesful Project Board Member” hadden gemist.

Overzicht

Omdat Wiebes’ Project Board het overzicht kwijt is geraakt bied ik bijgaand overzicht aan, waarop de belangrijkste maatregelen van het Klimaatakkoord en hun effecten zijn weergegeven. Het wordt direct duidelijk, dat de meeste maatregelen niet bijdragen aan de doelstelling (95 procent CO2-reductie), maar ons er verder van af brengen.

Zowel het stoken van biomassa, het overschakelen op warmtepompen, het aanleggen van warmtenetten (de laatste twee samengevat als ‘van het gas af’), het sluiten van kolencentrales en het overschakelen op elektrisch rijden zijn CO2-uitstoot verhogend! Wind en zon helpen nauwelijks, omdat het merendeel van de opgewekte energie weer verloren gaat aan inefficiënties van het onderliggende nog steeds fossiele systeem. Bij ondergrondse CO2-opslag moet naast elke drie kolencentrales een vierde worden gebouwd, om de energie te leveren om de uitgestoten CO2 onder de grond te stoppen. En de meest voor de hand liggende optie om de CO2-uitstoot te verminderen, kernenergie, schittert door afwezigheid in het Klimaatakkoord.

Het zal duidelijk zijn, dat de maatregelen van het Klimaatakkoord project de doelstelling niet dichterbij brengen.

De enig juiste Project Board beslissing had dus moeten zijn: NO GO.

Financiële onderbouwing

De financiële onderbouwing van het project werd geleverd door een geheime goocheldoos van het PBL (PlanBureau voor de Leefomgeving), waarin naar later bleek de meeste kosten waren vergeten.

Ook hier was de enig juiste Project Board beslissing geweest: NO GO.

Een basiscursus “Prince2” voor onze bewindslieden kan veel toekomstige ellende en geldverspilling voorkomen. Tot die tijd hoop ik dat bijgevoegd overzicht de besluitvorming helpt verbeteren.

Kees Pieters

Democratisch Energie Initiatief

(In een vorig leven: projectmanager)