Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering door groen kolonialisme welvaart gefrustreerd door ontzegging van toegang tot energieEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dr. Ir. Bart Verheggen heeft een vlot leesbaar boekje geschreven met als titel ‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’. Aardige titel, maar u leest slechts wat de auteur wilt dat u volgens hem zou moeten weten, en vooral wat u niet mag weten.

Opvallend is namelijk dat de auteur zich als een homo universalis, een wetenschappelijke allesweter zijnde een klimatoloog, door zijn bevlogenheid geroepen voelt om zijn boek te beginnen met de boodschap dat de huidige klimaatwetenschap onbetwistbaar vaststaat met een consensus van 97%. Het is dus een praktisch gesproken voltooide wetenschap, meent hij kennelijk. Het lijkt mij niet handig om een dergelijk onwetenschappelijk autoriteitsargument te gebruiken om de lezer op voorhand te willen imponeren/intimideren. Is het wetenschappelijk bedoelde betoog van de auteur in de rest van zijn boek dan niet overtuigend genoeg?

De auteur stelt in zijn gedrevenheid de zekerheid van de schadelijkheid van roken gelijk aan de in zijn ogen zelfde zekerheid van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) Het bewijs voor een hypothese van de ene discipline is evenwel geen bewijs voor het bewijs van een geheel andere hypothese bij een andere discipline: roken is dodelijk, dus CO2 uitstoten is dat dan ook.

Een drogredenering dus. Het verdere betoog van Bart Verheggen komt hierdoor minder overtuigend over. Immers, er zijn wel degelijk dispuutpunten. Opwarming van oceanen bijvoorbeeld door warme lucht en infraroodstraling? Dit is betwistbaar, want er zou eerder sprake van verdamping moeten zijn. Zie verder hier.

Voorts haalt het boek summier en zonder getallen de mondiale energiestromen aan van Kiehl en Trenberth. Met getallen echter zien we dit:

Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering door groen kolonialisme welvaart gefrustreerd door ontzegging van toegang tot energie

Bron.

Ten eerste is daar het in deze figuur geschetste verschijnsel van warmteoverdracht van koud naar warm (het is namelijk kouder op een paar kilometer hoogte in de troposfeer, zie Back Radiation rechts). Dit is in strijd met de Tweede wet van de Thermodynamica. Terugstraling is op zich al vreemd, want er is namelijk maar één stroom, namelijk die van warm naar koud, dus T1warm naar T2kouder. Wat, naast terugstraling, opvalt aan de figuur is dat de terugstraling in W/m2 ruim 2 x die van de instraling is: 2 x 161. Er ontstaat in deze energiebalans energie uit niets. Dit is meer mensen opgevallen; zie bijvoorbeeld hier en hier.

Hierover is dan ook niet het laatste woord gesproken. Geen 97% consensus!

Verder wil Verheggen ons doen geloven dat CO2 al vanaf het begin van klimaatveranderingen de dominante sturende factor van die klimaatveranderingen is geweest tot op de dag van vandaag. Zie wederom hier de afbeeldingen.

Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering door groen kolonialisme welvaart gefrustreerd door ontzegging van toegang tot energie

Bart Verheggen.

Er zijn bovendien aanwijzingen dat CO2 volgend is i.p.v. leidend. Moeten wij daarentegen volgens Verheggen geloven dat CO2 fluctuaties de ijstijden verklaren, en bijv. de Minoïsche, Romeinse en Middeleeuwse Opwarming en de Kleine IJstijd verklaren? Lijkt mij wat speculatief. Of gelooft Verheggen niet in die laatste fluctuaties? Hij heeft het immers een aantal malen over een stabiel klimaat. Een eigenaardige opmerking voor een klimatoloog, want klimaat is nooit stabiel. Tenzij natuurlijk de auteur verdediger is van de sterk betwistbare hockeystick-grafiek van Mann.

Verder zijn de opmerkingen over de marginale rol van de zon, onvoldoende overtuigend. Eerder komen ze badinerend over, zoals over Svensmark. Bas van Geel is ook niet bepaald een prutser, dus wat weet Verheggen meer dan zij? Wat bovendien vindt Verheggen van de artikelen van van Mensvoort over de rol van de zon, ook niet bepaald broddelwerk. Zie hier, hier en hier.

Al met al een reeks zaken die de wetenschappelijke schijnrobuustheid van zijn boek blootlegt.

Het boek eindigt met de bekende reeks rampen die we al 50 jaar ad nauseam aanhoren. Let wel: het zijn altijd rampen, nooit voordelen, die worden opgevoerd. Rampen zijn een verdienmodel voor bijv. Al Gore, Greenpeace e.a. NGO’s. Opvallend is ook dat die rampen zich specifiek schijnen te beperken tot het Afrikaanse continent, waar je toch een gelijkmatige mondiale verdeling zou verwachten. China en India o.a. zijn ook ontwikkelingslanden, maar hoe gaan die dan naar de knoppen?

Kennelijk zijn uitsluitend negerhummeltjes het slachtoffer als wij een minuutje te lang douchen. Valse retoriek dus: kersen plukken! Het heeft allemaal te maken met een 60 jaar verouderd beeld van met name Afrika dat opzettelijk dient om het zieligheidsgehalte voor het klimaatschuldcomplex en NGO-verdienmodellen in stand te houden.

Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering door groen kolonialisme welvaart gefrustreerd door ontzegging van toegang tot energieLees daarom Rosling: Feitenkennis.

Helaas slaagt Verheggen er ook in om een alarmistische draai te geven aan de uitstekend gedijende ijsberenpopulatie. Hij kan het onderzoek van Susan Crockford niet zetten; weer een argument kwijt. De alarmisten bezigden namelijk de verkeerde hypothese. Dit was aanleiding voor een onfrisse lastercampagne, met medewerking van Bart Verheggen, die inmiddels naar de prullenbak is verwezen. Tja, weer een zwakke stee in die zogenaamd onweerlegbare klimaatwetenschap. De weerlegging door Tol vindt u hier.

Tot slot. Onder de reeks opgesomde imaginaire rampen bevindt zich natuurlijk dat andere posterchild Sahel, Afrika. De werkelijkheid is ook hier geheel anders. Zo bloeit de export van bijv. fruit flink. Hier.

De heer Verheggen is kennelijk niet op de hoogte van de stormachtige ontwikkelingen aldaar op het gebied van landbouw, export, productie, geneeskunde, gewasverbetering en veeteelt zoals ik die verneem als oud Wageninger uit Wageningen. Geldt overigens ook voor Oost- en West-Afrika. Sinds de 70 ‘er jaren zijn er geen massale langjarige voedselhulpacties meer nodig geweest. Integendeel en idem geldt voor India en Bangla Desh.

Tja, die verschrikkelijke rampzalige opwarming die al 50 jaar steeds met de tijd mee schuift naar de geprojecteerde ongrijpbare toekomst ver onder de kim ergens in het jaar 2100 waar geen projectie betrouwbaar is. Hoe krijgt men dit het bedacht? Het is desondanks het handelsmerk van alarmisten: de actuele feiten verzwijgen/negeren teneinde de angst erin te houden. Dit boek vormt hierop geen uitzondering. Jammer dat Verheggen hier niet boven uitstijgt. Hij lijkt mij een kundig en bevlogen wetenschapper, maar hij mist het vermogen om over de muren van groepsdenkenkende ideologie te kijken. Anders was dat krampachtige vertoon van autoriteit en dedain in het begin van zijn boek niet nodig geweest. Evenmin de onwetenschappelijke obligate cherry picking opsomming van niet bestaande rampen aan het eind van zijn boek. Spijtig dat de auteur zich niet kan ontworstelen aan de archaïsche clichématige interpretatie van een wereld die qua ontwikkeling 60 jaar rijper is en die nu door groen kolonialisme in welvaart wordt gefrustreerd door ontzegging van toegang tot goedkope energie. Zo creëer je wel je PR-fähige hongerende negerhummeltjes als bewijs van de CAGW-hypothese (en het bestaansrecht van je faculteit?) en ten faveure van het goede doelen verdienmodel. Over klimaat gaat het al jaren niet meer.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).