Bauke Geersing.

Beste Gerard Timmer en Giselle van Cann,

Hier de link naar mijn recente artikel op www.opiniez.com over de berichtgeving door het NOS-Journaal. Dan ben ik er zeker van dat jullie in elk geval de mogelijkheid is geboden er kennis van te nemen.

Het klimaatdossier is een centraal dossier in alle opzichten, ook in de a.s. verkiezingen gaat dat een belangrijke rol spelen. Ik attendeerde eerder op de lezing van prof. Steven Koonin over het klimaat, die zal hij uitspreken op woensdagavond 27 september a.s. in het cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.

Onlangs verscheen het boek, ‘Annalen van de klimaathysterie’, 2023, volgens mij een must voor NOS-journalisten die zich met het klimaatdossier bezig houden. Het boek is toegankelijk geschreven.

In het voorwoord staat dat de schrijvers is gebleken uit hun contacten met politici en andere besluitvormers, dat die geen flauw idee hebben van de tekortkomingen in de onderliggende wetenschappelijke basis, noch van de verwoestende economische gevolgen die tenuitvoerlegging van het klimaatbeleid met zich mee zou brengen. Steeds meer signalen zijn er die daar inderdaad op wijzen.

Gezien de wettelijke opdracht voor de NOS, de Missie & Taken van de NOS en de NOS-richtlijnen voor NOS-medewerkers kan aan de inzichten uit dit boek niet voorbij worden gegaan. De geluiden uit dat boek mogen niet ongehoord blijven.

Ik heb, zoals jullie weten, een klacht ingediend tegen het NOS-Journaal bij de ombudsman en een verzoek tot onderzoek ingediend bij het CvdM, dat overigens pas na allerlei suggesties tot verbetering te hebben gedaan gedurende een periode van tien maanden.

Het is gemakkelijker kritiek uit te oefenen dan verbeteringssuggesties te doen. Daarom licht ik jullie in over de lezing van prof. Koonin, het boek, ‘Annalen van de klimaathysterie’ en berichtte ik jullie eerder over de analyse van een Clintelgroep van het laatste IPPC-rapport.

Ik weet uit mijn historisch onderzoek hoe lastig het is om met een kritische geest dossiers te behandelen die sterk zijn beïnvloed door eenzijdige paradigma’s en narratieven die sterk inspelen op angst en, in het geval van het klimaatdossier, zelfs het einde van de mensheid.

Nu heeft de NOS het voordeel dat zij de Mediawet als inspiratiebron heeft die haar verplicht met zo’n geest alle maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan.

Voor meer inspiratie en inzicht beveel ik het boek aan van John Gray, Zwarte mis – Apocalyptische religie en de moderne utopieën. 2007.

Het zal zeker een uitdaging zijn om alle NOS-medewerkers mee te krijgen in deze zoektocht. Ik wens jullie daarbij veel sterkte en wijsheid, jullie hebben de grondslagen van de Mediawet, de eigen Missie & Taken en de richtlijnen voor het NOS-personeel, aan jullie kant.

Het is een zaak van levensbelang die ik zal blijven volgen.

Hartelijke groet,

Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***