Climategate.nl mag zich in grote belangstelling verheugen – helaas ook van trollen.

Dagelijks moet ik zo’n 25 reacties, van zo’n vier vaste trollen, in de spam zetten.

Eerder publiceerde ik de uitgangspunten die ik daarbij hanteer. Ter herinnering hier opnieuw.

Serieuze kritische geluiden zijn welkom. Maar geen oeverloos gezeur (vaak vanuit de anonimiteit), zoals het eindeloos herhalen van de AGW–mantra, het ongefundeerd verspreiden van lasterpraatjes, bijvoorbeeld over financiering van de klimaatsceptici door de fossiele brandstoffenindustrie, het stelselmatig negeren van de uitvoerige analyses die Climategate.nl in de loop der tijd heeft gepubliceerd, gebaseerd op waarnemingen, metingen en peer-reviewed literatuur, enz.

Kwalificaties zoals pseudo–klimaatsceptici en nog erger, belerende reacties waarin klimaatbevlogenen andere respondenten de les menen te moeten lezen enz. zijn evenmin welkom en geven mij aanleiding tot onmiddellijke blokkering.

De missie van Climategate.nl is de bestrijding van de klimaathysterie en de funeste economische gevolgen die daaruit voortvloeien, niet in het minst voor de lagere inkomenscategorieën, alsmede de minuscule en onmeetbare effecten van het klimaatbeleid op de opwarming van de atmosfeer.

Respondenten die deze opvatting delen, krijgen hier een podium, hetgeen hen bij een groot deel van de MSM wordt ontzegd. Climategate.nl vervult hierin een unieke rol. Dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat ons podium niet is bedoeld voor de verspreiding van allerlei desinformatie door klimaatbevlogenen.

Voor alle duidelijkheid!

Verschillende respondenten komen steeds maar weer met beweringen dat CLINTEL en klimaatsceptische websites, zoals Climategate.nl, financieel worden gesteund door economische belangen, in het bijzonder de fossiele brandstoffenindustrie. De implicatie is dat sceptici hun oren zouden laten hangen naar de belangen van vermeende geldverschaffers. Dit is een bekende tactiek van klimaatalarmisten om klimaatsceptici te framen, te discrediteren en te weigeren met hen een eerlijk inhoudelijk debat aan te gaan. Klimaatsceptici in Nederland en vele andere landen ontvangen echter geen financiële steun van het bedrijfsleven. Wat mij betreft zouden bijdragen van die zijde overigens best welkom zijn. Maar helaas, onder sociale en politieke druk, intimidatie en soms zelfs chantage, zijn bedrijven afgeschrikt om steun te verlenen.

Climategate.nl stelt zich de bestrijding van de klimaathysterie tot doel. De website is niet bedoeld als podium voor de verspreiding van de hier beschreven desinformatie van klimaatalarmisten. Reacties van respondenten die zich daar toch aan schuldig maken, worden verwijderd. En bij recidive krijgen zij een ban.