Nucleaire technologie Dubieuze vermenging van het ‘debat over energietechnologie’ met het ‘debat over het klimaatvraagstuk’

Auteur: Spectator.

Vertaling: Martien de Wit.

Als voorstander en verdediger van elk type correct toegepaste energietechnologie (zeker kernsplijting en kernfusie daarbij ook inbegrepen, maar allemaal afhankelijk van de lokale situatie, middelen, technologiestatus, economie, veiligheidscultuur en behoeften), vind ik het wat triest om altijd weer getuige te moeten zijn van de dubieuze vermenging van het ‘debat over energietechnologie’ met het ‘debat over het klimaatvraagstuk’.

Deze frustratie komt voort uit een diepe overtuiging dat het klimaat – niet te verwarren met het milieu – niet wordt beïnvloed door het energiesysteem dat we gebruiken (d.w.z. niet méér dan dat we invloed zouden hebben op de rotatiesnelheid van de aarde door met onze auto’s naar het zuiden te rijden tijdens de zomervakantie, omdat we daardoor massa’s verplaatsen van een kleine rotatiestraal naar een grotere rotatiestraal op de aardbol; of iets dergelijks om even de mate van relevantie te illustreren…)

Als decarbonisatie (het verminderen van de CO2-uitstoot) echter een doel op zich is om andere redenen (bijvoorbeeld om technologieën te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van eindige bronnen – fossiele brandstoffen bijvoorbeeld zouden de komende eeuwen wat problematischer kunnen worden in dit opzicht-, zou het uitsluiten van nucleaire technologie voor energieproductie (zowel warmte als elektriciteit) de duidelijkste demonstratie zijn van gebrek aan coherentie hiermee gezien de ontdekking van het enorme potentieel van deze koolstofarme energiebron voor vele civiele toepassingen.

Mijn antwoord op zo’n ‘opiniepeiling-diagram’ zou daarom zijn:

– ja, ik denk, met een hoge mate van betrouwbaarheid, dat nucleaire technologie een geweldige technologie is en absoluut één van de ‘toekomstgerichte’ energieoplossingen biedt voor de mensheid, maar

– wat betreft kernenergie, gas, kolen, zonne-energie, waterkracht enz., heeft helaas (of gelukkig, afhankelijk van het respect dat men heeft voor de natuur en haar krachten), géén van deze energiebronnen enige waarneembare impact op het klimaat, omdat het ‘klimaat’ een zeer complex chaotisch systeem is dat voornamelijk afhangt van factoren die ver buiten de schaalgrootte en controle van de mensheid liggen…

Mijn grote frustratie is derhalve dat de nobele verdiensten van kernenergie vandaag alleen nog kunnen worden gekaderd in de verontschuldiging dat het een ‘koolstofarme technologie‘ is en dus ‘het klimaat beschermt‘ (wat, naar ik aanneem, de enige link is die kan worden gelegd voor kernenergie in dit diagram).

Echter, en bovendien, als mensen van ‘beide’ kampen welkom zijn en hun eigen geloofwaardigheid kunnen beoordelen en hun mening over ‘kernenergie als klimaatbescherming’ in bovenstaand diagram kunnen zetten, dan kan er spoedig een nieuw type ’97% consensus’-onzin verschijnen via mensen die in meerderheid hierop reageren en beweren dat “kernenergie géén goede klimaatbeschermingsmethode is”… .

Naomi Oreskes ondertekende blijkbaar al, geen toeval natuurlijk …

Ik ben daarom pessimistisch over enig bruikbaar resultaat van zo’n ‘opiniepeiling’, gezien de algeheel gedegradeerde, oppervlakkige, Facebook-achtige manier waarop wetenschap, echte expertise en vakbekwaamheid vandaag de dag worden behandeld/mishandeld.

Wetenschap wordt in toenemende mate vervangen door ‘openbare opiniepeilingen’, met name om de weinige serieuze antwoorden te kunnen laten verzuipen in een groot aantal ‘antwoorden’ uit de Fake World en hun nep-specialisten, om zo uiteindelijk de klimaat-alarmistische visie te versterken voor verdere implementatie. Het is een vergiftigd proces.

Niet de vervuiling van het milieu is het grootste probleem voor de samenleving, maar de dodelijke vergiftiging van de wetenschap. Wetenschap zou inderdaad de echte remedie moeten zijn voor veel problemen van de mensheid, maar de financiële belangen van dubieuze kapitalisten zoals Al Gore en de hordes klimaat-opportunistische politici, hebben al duidelijk laten zien hoe ze de echte wetenschap kunnen verzwakken of neutraliseren via oorlogsvirussen als ‘klimaatcrisis-propaganda’, ‘openbare opiniepeilingen’ en ‘nepwetenschap’ om hun uiteindelijke doel te bereiken: de oprichting van hun Vierde Rijk, het Grüne Reich. Een voor hen uitermate winstgevende onderneming.

Elk op ideologie gebaseerd maatschappelijk model, zoals het huidige Klimatisme (de ideologie van het klimaatalarmisme), zal trouwens uiteindelijk in pure dictatuur uitmonden.

Eerst zal er een klimaatwet komen voor het 100% koolstofvrij maken van de maatschappij, en als we ons realiseren dat dit eenvoudigweg onmogelijk is, zullen boetes worden geïnd van de landen die hun ‘klimaatverplichtingen’ niet nakomen om de klimaatdictatuur-machine te financieren. Een triest perspectief.

Als iemand zoals Naomi Oreskes in deze peiling een ‘hoog betrouwbaarheidsniveau’ kan geven aan haar eigen uitspraken over ‘kernenergie’, dan is deze peiling wat mij betreft vanaf het begin al geïntoxiceerd … Was zij immers niet één van de eersten die betrokken was bij het creëren van de 97% -consensus-nonsens (2004) die later aan het grote publiek verkocht werd door Al Gore en zijn klimaatdiscipelen?

Ik ben bang dat deze peiling over “nucleair versus klimaat” een valstrik is of wordt, zelfs als het initiatief oorspronkelijk nog eerlijk bedoeld zou zijn geweest.