Climategate.nl heeft al vele keren aandacht geschonken aan mogelijkheden en onmogelijkheden van de energietransitie, zoals deze in vele officiële beleidsuitspraken, zowel nationaal als internationaal, is vastgelegd.

In deze video legt Mark Mills, Senior Fellow bij het Manhattan Institute, op toegankelijke wijze uit  waarom de energietransitie zal stuk lopen op fysische en fysieke wetmatigheden, waarbij hij vooral wijst op de astronomische kosten en de onvoorstelbare milieuschade.

Enkele fragmenten:

Heb je ooit gehoord van “unobtanium”?

Het is het magische energiemineraal dat in de film Avatar op de planeet Pandora wordt gevonden. Het is fantasie in een sciencefictionscript. Maar milieuactivisten denken dat ze het hier op aarde hebben gevonden in de vorm van wind- en zonne-energie.

Ze denken dat alle energie die we nodig hebben, kan worden geleverd door voldoende wind- en zonneparken te bouwen; en voldoende batterijen.

De simpele waarheid is dat we dat niet kunnen. We zouden het ook niet moeten willen – niet als het ons doel is om goede rentmeesters van de planeet te zijn.

Om te begrijpen waarom, moet u enkele eenvoudige natuurkundige realiteiten beschouwen waarover niet wordt gesproken.

Alle energiebronnen hebben limieten die niet kunnen worden overschreden. De maximale snelheid waarmee de fotonen van de zon kunnen worden omgezet in elektronen is ongeveer 33%. Onze beste zonnetechnologie heeft een efficiëntie van 26%. Voor wind is de maximale opbrengst 60%. Onze beste machines bereiken 45%.

We zijn dus redelijk dicht bij de limieten voor wind en zon.

PR-claims over substantiële efficiencyverbeteringen zijn ongegrond. En wind en zon werken alleen als de wind waait en de zon schijnt. Maar we hebben altijd energie nodig. De oplossing die ons wordt voorgespiegeld, is het gebruik van batterijen. Nogmaals, fysica en scheikunde maken dit erg moeilijk om te verwezenlijken.

Denk aan ’s werelds grootste batterijfabriek, die Tesla heeft gebouwd in Nevada. Het zou 500 jaar duren voordat die fabriek genoeg batterijen zou maken om slechts één dag aan Amerikaanse elektriciteitsbehoeften op te slaan. Dit verklaart mede waarom wind en zon op dit moment na 20 jaar en miljarden dollars aan subsidies nog steeds minder dan 3% van de energie in de wereld leveren.

Afgezien van de economie, als het uw motief is om het milieu te beschermen, wilt u misschien opnieuw nadenken over wind, zonne-energie en batterijen, omdat ze, zoals alle machines, zijn gemaakt van niet-hernieuwbare materialen.

Bekijk en beluister verder de video hierboven.