Sigrid Kaag schikgodin vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming klimaatverandering uitdaging van de milieukampioen

Sigrid Kaag. Foto: Rijksoverheid.

Enige tijd geleden verscheen een artikel op Climategate.nl over een boek met de titel ‘Wat bomen ons vertellen’ (zie hier).

De auteur van het boek geeft een mooie analyse van ettelijke klimaatveranderingen in de loop van de afgelopen 2.000 jaar, verspreid over de hele wereld en de positieve of negatieve invloed ervan op beschavingen. Wat opvalt aan haar analyses, is de omvang, duur en de onberekenbaarheid van klimaatveranderingen als bijvoorbeeld langdurige droogte of neerslag naast andere factoren die in ongunstige gevallen bijvoorbeeld tot de ondergang van een beschaving leidden.

Ongunstige klimaatverandering is overigens nooit op de enige factor bij een dergelijke ondergang laat de auteur uitvoerig zien. Opvallend is het opsporen van onverdachte klimaatveranderingen, door wat voor oorzaken dan ook, in het verre verleden. Ook die juist gunstige invloed hadden, zoals wij o.a. nu ook kennen van Sahel-landen. Dit is de verdienste van dendrochronologie.

Hiermee contrasteert de eenzijdige negatieve nadruk die Kaag (D66) op 20 februari in het programma M in inktzwarte hyperbolen debiteerde. Daarin beweerde Kaag met zoveel woorden dat als wij nu niets doen, lees: mitigatie, het einde van onze beschaving vaststaat. Zeg maar een CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) in D66-versnelling. (Zie ook Edwin Timmer, ‘Critici hekelen ’klimaatalarmisme’ van Kaag bij tv-show M: ’Dit is hysterische bangmakerij’, in De Telegraaf hier, achter betaalmuur.

Plots hebben gunstige en ongunstige klimaatveranderingen zoals wij die uit het verleden kennen, plaatsgemaakt voor een lawine aan tot nu toe ongekende klimaatcatastrofes, zoals de wereld nog nooit heeft aanschouwd.

Zou het? De absurditeit van deze uit de duim gezogen beweringen heeft zelfs aandacht in het buitenland getrokken. Wij weten uit ervaring dat adaptatie al sinds zeker 850 jaar (Hoogheemraadschap van Rijnland) en thans Bangladesh, succesvol is. En qua kosten slechts een fractie bedragen van die van mitigatie.

Weet Kaag dit niet of wil ze dit niet weten? Ik weet niet wat Kaag ermee wil bereiken. Geloofwaardigheid in elk geval niet, tenzij de potentiële D66-stemmers massaal door dezelfde hysterie worden bevangen.

Ooit waren D66’ers van een bovengemiddeld intellectueel gehalte, maar Kaag schijnt ervan overtuigd te zijn dat die nu in dat soort sprookjes geloven. Voor een eventuele Kabinetsformatie lijkt mij dit evenmin productief. De werkelijkheid is namelijk totaal anders dan het sprookje van Kaag:

Ondanks de opwarming is de kans om een klimaatslachtoffer te worden nog maar 1% van een eeuw geleden. De enige klimaatramp die je uit de grafiek kunt afleiden is dan ook een catastrofaal tekort aan slachtoffers!

Hoe kan dit?

We zijn door toenemende welvaart en vooral door enorme technologische vooruitgang gewoon steeds beter in staat om ons te wapenen tegen klimaatverandering. Adaptatie inderdaad! En niet alleen de rijke landen: zelfs de allerarmsten doen het enorm veel beter de laatste decennia. De minister noemde zaterdag zelf in het FD Bangladesh, dat een aantal jaren geleden bij een orkaan nog 300.000 slachtoffers kende, en bij een recente nog maar 5.

Bron.

Terugkomend op onze dendrochronologe, jammer dat ze in die CO2-fuik is gezwommen. Misschien uit lijfsbehoud vanwege censuur dan wel cancel culture. De vraag is immers hoeveel academische vrijheid een wetenschapper nog heeft. Ik vrees dat die onthutsend beperkt is. Of misschien gelooft ze echt in de maakbaarheid van het klimaat. Ze spreekt zichzelf tegen door de beschrijving van klimaatschommelingen in de loop van de afgelopen eeuwen en haar geloof in die frauduleuze hockeystick-grafiek van Michael Mann.

Onze maatschappij zit ondertussen opgezadeld met een klimaatbeleid dat maling heeft aan democratie. Een klimaatbeleid dat noodzakelijkerwijs niets anders is dan klimaattirannie door elitaire dwingelanden als Timmermans (PvdA), Samsom (PvdA ex Greenpeace), Klaver (GL), Jetten en Kaag (D66). Zij allemaal fantaseren er maar wat op los. Het is te bizar voor woorden dat de Nederlandse burger nu al duizenden euro’s kwijt is aan de verspillende fantasieën van deze lieden. Klimaatbeleid is zo ondertussen louter het product van almaar hysterischer fantasieën. De echte catastrofes, die worden door hen veroorzaakt. Dit wekt geen vertrouwen in deze lieden.

Ondertussen vindt er een andere minstens zo verontrustende ontwikkeling plaats, namelijk een milieuvervuiling op ongekende schaal. Oorzaak? Vanzelfsprekend de inferieure vermogensdichtheid van windmolens en zonnepanelen waardoor deze al spoedig zijn afgeschreven. De subsidiabele leeftijd is 15 jaar. Kijkend naar fossiel gestookte centrales, dan komen we uit op 60 jaar. Voor kerncentrales tenminste 60 jaar, maar 80 jaar wordt haalbaar geacht – schoon, goedkoop en volstrekt veilig. Het behoeft weinig betoog dat met name kernenergie wind en zon met straatlengten achterlaat vanwege de enorme hoeveelheden geleverde elektriciteit met een planbare leveringszekerheid van tenminste 95% tegen die van 0% voor wind en zon en tegen kosten van 3 tot 4 €ent/kWh onder realistische omstandigheden.

Het besef begint langzaam door te dringen dat het duurzame afval van wind en zon daadwerkelijke afval vormt. Mij lijkt dit nu juist een mooie uitdaging van de milieukampioen van het eerste uur: Greenpeace. Die zou zich weer moeten wijden aan haar kerntaak van 50 jaar geleden en zich uitspreken over de snel groeiende milieuvervuiling als gevolg van windmolens en zonnepanelen, die ons gehele milieu zal aantasten en zelfs onze gehele leefwereld. Het kernafval van toen, dat al lang is opgelost, maakt nu plaats voor wind- en zonafval dat nog lang niet is opgelost. Komt Samsom weer in actie? Wat mooi zou dit zijn!

Wind power also is taking off as a clean energy resource, but the EPA notes that windmills are the least energy producing and most physically difficult renewable energy waste stream to address.

The sheer size of the windmills and the difficulty of disposing of them at recycling stations led the agency to conclude that each new wind farm is a “towering promise of future wreckage.”

Bron.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).