Greenpeace gaat over lijken Het ontbreekt GP aan een moreel kompas iets wat ook geldt voor Milieudefensie pseudo-wetenschappelijke leugensEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Jawel, het zielige-ijsbeer-trucje probeert Greenpeace vermoedelijk nu uit op de pinguïns. Greenpeace is immers het belangrijkste aaibare verdienmodel, het zielige ijsbeertje, kwijt. Het beest vertikt het namelijk om uit te sterven en gedijt uitstekend. Dit is lastig voor je verdienmodel. Pinguïns echter zijn voor kinderen ook grappige knuffels. Je kunt er dan ook op wachten dat Greenpeace in soortgelijke denkfouten trapt als met de ijsbeer het geval was. Zal Greenpeace het op aloude manier proberen een nieuw verdienmodel op te tuigen? Ik zie het nog gebeuren.

Er zijn immers lieden die geen sok kunnen zoeken zonder alle heiligen van hun plaats te halen. Zo zijn er lieden die geen verandering kunnen duiden zonder klimaatverandering er met de haren bij te sleuren, die gefabuleerde 97%-consensus en de zielige uitstervende (achter)kleinkinderen.

Deze tunnelvisie leidt bovendien tot denkfouten zoals Susan Crockford aan de kaak stelde met haar studie over de ijsbeer die zich onverdroten blijft vermenigvuldigen en het vertikt uit te sterven. Nadat zij dit had aangetoond, werden laster en pesterijen haar deel als gevolg van diezelfde tunnelvisie. Dit overkwam andere wetenschappers ook met een niet politiek correcte bevinding. Tja wetenschappelijke bevindingen publiceren mag, maar dan wel volgens de voorgeschreven politieke regels. Zie hier de dwangbuis van politieke correcte pseudo-wetenschap. Het is niets anders dan de intellectuele armoe van de postmoderne cancel culture van hen die zich moreel verheven achten en zich geroepen voelen de aarde te redden van zelf gefantaseerde rampen. Dit is vooral voorbehouden aan D66 en GroenLinks.

Enfin, thans is dus een nieuwe loot aan de boom der Apocalyps ontsproten: de pinguïn die lijdt onder, zo niet ernstig bedreigd wordt door, … tataaa daar is ie dan: klimaatverandering! Nu de fabel van de uitstervende ijsbeer is doorgeprikt, evenals de door het poolijs gezakte poging van Attenborough om de walrus ten tonele te voeren als nieuw poster child van uitsterven door klimaatverandering, probeert Greenpeace het met zogenaamde door klimaatverandering uitgestorven pinguïnkolonies. Met de gebruikelijke bombastische taal. Hoe groter de onzin, hoe gezwollener het taalgebruik. Daar gaan we:

Er is geen tijd meer te verliezen om het klimaat en de oceanen te beschermen!

Wetenschappers van de Stony Brook University (New York) en de Northeastern University (Boston), die ons vergezellen op onze expeditie in Antarctica, onderzoeken nu de pinguïns die er leven om de impact van de klimaatverandering op de kolonies beter te begrijpen. Ze focussen zich op de stormbandpinguïns op Elephanteiland, in het Noord-Oosten van Antarctica. Onze oceanen moeten beschermd worden door een internationaal verdrag, alleen zo kunnen we pinguïns en andere soorten de ruimte geven om zich te herstellen en zich aan te passen aan het snel veranderende klimaat. Op dit moment onderhandelen regeringen van over heel de wereld over zo’n verdrag en in april worden de grote beslissingen gemaakt. Dit is dé kans om minstens een derde van onze oceanen te beschermen tegen 2030, wat volgens wetenschappers nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, de biodiversiteit te beschermen en de voedselzekerheid van miljoenen mensen veilig te stellen.

Bron.

Nou nou nou, het is me wat. Crisis! Geen tijd te verliezen; oceanen beschermen; bedreigde pinguïns! De bekende dans der superlatieven waarmee GP een simpele kwestie opblaast en niet schroomt om de Apocalyptische ruiters van stal te halen om politiek en publiek te bestormen teneinde donaties los te peuteren. Natuurlijk probeert GP te suggereren dat álle pinguïns worden bedreigd. Het is het bekende postmoderne gedekoloniseerde rekenwerk van GP: ~ 0% = 100%.

Hoeveel mensen zouden hier nou nog na 40 jaar intrappen? En maar niet op de gedachte komen dat ook hier een denkfout wordt gemaakt. Sterven pinguïns uit door klimaatverandering of heerst er een ziekte of verplaatst een kolonie zich door gewijzigde omstandigheden? Adaptatie heet dit. Mensen doen het, dieren doen het. Daarom overleven ze. Overigens in welke verhouding tot overige pinguïns staan deze aantallen eigenlijk? Immers, álle pinguïns zouden toch naar de knoppen moeten gaan, zo is de suggestie? Het aantal paren stormbandpinguïns op Elephanteiland was 122,550 paren en is gezakt naar 52,786. Dus 69.764 paren foetsie.

Bron.

Het aantal Adélies (een andere soort) is:

The finding, which totals Adélies at 3.79 million breeding pairs, is welcome news

Bron.

En wat te denken hiervan:

Op de Zuidpool is een geïsoleerde groep van maar liefst 1,5 miljoen Adeliepinguïns ontdekt. De poolvogels, die tot nu toe altijd over het hoofd zijn gezien, wonen op een afgelegen en moeilijk toegankelijke groep eilanden, de Danger Islands.

Aangenomen werd dat Adeliepinguïns het op sommige plekken op de Zuidpool mogelijk erg moeilijk hadden ten gevolge van klimaatverandering of overbevissing. Het lijkt echter beter met de dieren te gaan dan verwacht. De eilandjes vormen de thuisbasis van de op twee en drie na grootste kolonies ter wereld.

Bron.

Zou GP er dus niet beter aan doen om eerst eens degelijk onderzoek te doen i.p.v. meteen te apocalypsen over die CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming)? Het geapocalyps van GP is zoals gewoonlijk eenvoudig door te prikken: 69.764 paren stormbandpinguïns op mogelijk bijna 3,8 miljoen paren Adéliepinguïns: 1,8% dus en waarschijnlijk verhuisd. Van een ziekte is namelijk niets bekend. En dit zijn nog maar de Adélies, waar er ook 595.000 volwassen Keizerpinguïns zijn geteld. Over die keizerpinguïns en migratie is een interessante studie geschreven door Jim Steele. (zie ook Climate Change, the facts Institute of Public Affairs). We lezen:

1 There is no evidence overall Emperor Penguin numbers are in decline. 2 The population ‘crash’ of penguin colonies that has been observed reflects emigration and colony relocation, not extinction. 3 There is no evidence population swings between colonies are driven by climate change. Instead, everchanging local factors dominate.

Zo leest u het ook eens van een nuchtere onderzoeker wat er nu echt gaande is en hier ziet u meteen ook de denkfout van GP: relocatie i.p.v. uitsterven. Dat heb je met onwetenschappelijk activisme. Die moet je nooit serieus nemen. Wij constateren verder:

For example the Halley Bay colony experienced its highest average wind speeds in 30 years, which destabilised the colony’s fixed sea-ice. As a result, the colony’s population crashed. Coincident with the Halley Bay population ‘crash’, a small colony 55 kilometres away experienced a population increase of more than 1,000%, adding more than 13,000 breeding pairs in less than three years. Such an increase can only be due to immigration. So colonies don’t just ‘vanish’. They relocate. Unfortunately, the public understanding of penguin adaptability is obscured when media outlets hyped the colony’s probable relocation as a ‘colony wiped-out’ and a ‘colonyvanishes’. However by 2017, the Emperor Penguins increased again to about 595,000 adults and that number is likely still rising, as new colonies have been discovered. However, the IUCN maintains the Emperor Penguin’s status as ‘near threatened’, even though there is no evidence the species’ overall numbers are diminishing

Bron.

En zo wordt u dag in dag uit onjuist of onvolledig geïnformeerd, ook door de NOS die veel pseudo-praat van GP klakkeloos overneemt, GP die geen middel schuwt om aan de macht te blijven. GP verwijt anderen wat zij zelf ook doet: gaat over lijken.

Immers de mede oprichter van Greenpeace, de bioloog Patrick Moore, die GP in 1986 verliet uit weerzin tegen nieuwe, en inmiddels onethische methoden van GP, schreef:

Greenpeace is using its $300 million-plus income to stifle one of the most important advances in human nutrition and disease prevention. They claim that there are better ways to cure vitamin A deficiency but they have no program to deliver these supposedly better cures. Greenpeace refuses to listen to the scientists and humanitarians working in the field of nutrient deficiency, who know that Golden Rice is the best way to deal with this affliction. Instead, Greenpeace fundraises against Golden Rice and as far as I am concerned they have the blood of these millions of children on their hands. In my opinion Greenpeace has lost its moral compass.

Bron

Waar gaat dit namelijk over? Het gaat over de Gouden rijst die miljoenen kinderen in ZO-Azië kan redden van blindheid of zelfs overlijden. Gouden rijst is een succesvol genetisch gemodificeerde (GMO) rijstsoort, maar dat door GP, zelfs met geweld, wordt tegengehouden vanwege hun obsessie tegen GMO. Opnieuw is hier sprake van pseudo wetenschap. Hier gaat het om:

The most damaging micronutrient deficiencies in the world are the consequence of low dietary intake of iron, vitamin A, iodine and zinc. Vitamin A deficiency (VAD) is prevalent among the poor whose diets are based mainly on rice or other carbohydrate-rich, micronutrient-poor calory sources. Rice does not contain any β-carotene (provitamin A), which their body could then convert into vitamin A. Dependence on rice as the predominant food source, therefore, necessarily leads to VAD, most severely affecting small children and pregnant women. In 2012 the World Health Organization reported that about 250 million preschool children are affected by VAD, and that providing those children with vitamin A could prevent about a third of all under-five deaths, which amounts to up to 2.7 million children that could be saved from dying unnecessarily.

Bron.

De conclusie luidt dat GP liever blinde kinderen heeft dan genetisch gemodificeerd voedsel (GM). GM-voedsel is al 40 jaar gemeengoed en is bewezen veilig. Ook hier prevaleert moreel verwerpelijk activisme om eigen gewin boven de levens en welzijn van de medemens. Als het eigen stoepje maar blinkt voor de andere duurzaamheidsrakkers van het hofje.

Bron.

Ook in Ontwikkelingslanden dwarsboomt GP c.s.de zo noodzakelijke aanleg van goedkope, betaalbare elektriciteit. GP c.s. houden Ontwikkelingslanden liever arm en belemmeren de welvaartsontwikkeling die zo nodig is om bijvoorbeeld kindersterfte terug te dringen. GP negeert de geschiedenis.

Bron.

Ook miljoenen doden door malaria lijken GP c.s. niet te interesseren, maar te blijven pleiten voor een verbod op DDT zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor is:

Voor de opkomende milieubeweging was het verbod op ddt een eerste grote overwinning. Of dit verbod terecht was, werd ook in 1972 al betwijfeld.

Ook metastudies van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen keer op keer aan dat ddt veilig kan worden gebruikt. De WHO adviseert dan ook ddt mee te nemen in een breed programma van malariabestrijding. Het programma van drooglegging, bescherming, genezing én ddt dat ook malariakenner Bart Knols bepleit. Want ook daarover bestaat consensus: omdat ddt uiteindelijk resistentie oproept, kunnen we malaria niet meer met ddt alleen bestrijden.

Dat ddt miljoenen mensen het leven redde is onomstreden. ddt is niet alleen van immens belang in de strijd tegen malaria, maar ook in het bestrijden van een groot aantal andere dodelijke ziekten die door insecten worden overgedragen. Van knokkelkoorts (dengue), gele koorts, rivierblindheid en slaapziekte tot elefantiasis. En dat alles weten we al sinds de vroege jaren zestig. Niet alleen berokkent ddt vrijwel geen schade aan de menselijke gezondheid, ook de milieuschade van ddt is veel geringer dan Carson ons liet geloven. Anders dan in de vroege jaren zeventig worden de milieuorganisaties nu gewezen op de honderden miljoenen doden die zij met hun anti-ddt-campagnes op het geweten hebben.

Bron.

Tja, wir gehen über Leichen? De immoraliteit van GP is als volgt samengevat:

“The secret to David McTaggart’s success is the secret to Greenpeace’s success: It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true…. You are what the media define you to be. [Greenpeace] became a myth, and a myth-generating machine.” The cynical description of the organization Greenpeace comes not from some right-winger annoyed at the excess of the environmentalist movement but from Paul Watson, cofounder of Greenpeace.

Bron.

Greenpeace gaat over lijken Het ontbreekt GP aan een moreel kompas iets wat ook geldt voor Milieudefensie pseudo-wetenschappelijke leugens

Jeroen Hetzler.

Het ontbreekt GP aan een moreel kompas; iets wat ook geldt voor Milieudefensie c.s. Misschien durft de NOS er eens een reportage aan te wijden, maar ik vrees politieke correctheid. GP probeert ons onterecht een schuldgevoel aan te praten. Het is echter alsof GP zijn ziel verkoopt aan Mephisto met pseudo-wetenschappelijke leugens in ruil voor voorspoed en rijkdom ten koste van de generaties na ons. Juist klimaatbeleid zal ten koste gaan van de generaties na ons, daar 250 jaar welvaartsopbouw in 30 jaar verspild zal worden aan onbetaalbare ideologisch planeconomisch geïnspireerde mitigatie zonder meetbaar klimaateffect. GP, Milieudefensie, Timmermans, D66, GL c.s. vormen het echte gevaar dat de komende generaties bedreigt. Er is echter geen klimaatprobleem, is er nooit geweest en zal er ook nooit komen. GP maakt dan ook de verkeerde morele keuzes, maar gaat kennelijk liever ook over hun lijken?

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).