Planeetredders, hypocrisie en anti democratie Zonnepanelen uit China zijn onontkoombaar, ondanks mogelijke dwangarbeid

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Een belangrijk kenmerk van groepsdenken en de bijbehorende zondebok, is moreel verval. Men waant zich onaantastbaar, het hoogverheven morele gelijk aan zijn kant, begiftigd met een heilige missie om de volkeren te behoeden voor de ondergang door de zondebok teweeggebracht. Wie is die zondebok? Dat is de onverlaat die het waagt zijn kacheltje te stoken met gas en zijn laptop te voeden met stroom uit gas, kolen of kern. Zelfs een bedrijf als Shell probeert zich een fossielvrij imago aan te meten met een sprookje over de gouden toekomst van door Shell opgewekte waterstof. Zo betoogde geheel feitenvrij vol verve de President-Directeur van Shell bij WNL op Zondag van 16 mei. Zou het? Dit alles wel noodzakelijkerwijs gesubsidieerd. Shell heeft groot gelijk al dat gratis geld voor imagoverbetering. Anders was het alleen maar verlieslatend. Slim bedacht, want met het oog op de obsessie voor de klimaatdoelen kun je de Overheid krijgen waar je die hebben wil. Of het nou zo ethisch verantwoord is, laat ik in het midden. Maak je evenwel de sommetjes, dan komt er een olifant met een lange snuit en die blaast het waterstofsprookje uit. Dat waterstofgedoe is bovendien een onmeetbaar gering onderdeel van de gehele business van Shell. Imago + PR = de gebakken lucht waar velen zich door laten misleiden.

Onze planeet reddende ideologen schreeuwen steeds luider dat er geen klimaatprobleem is, zelfs geen crisis, nee, er is maar liefst een klimaatnoodtoestand. Toe maar, de hyperbolen vliegen ons om de oren. Alleen krachtig ingrijpen kan ons nog redden, roepen die koene redders ons toe. “Er resten ons nog maar een paar jaar.” De bekende op niets gebaseerde bewering dus. En indachtig nood breekt wet (de onze?) worden de morele waarden aangepast aan de ideologie. Wat zou u denken van deze krantenkop van de NRC:

Zonnepanelen uit China zijn onontkoombaar, ondanks mogelijke dwangarbeid

Bron.

Ziehier in volle gedaante de hypocrisie van het zich moreel verheven achtende volk dat profiterend deelnemer is aan het Klimaat Industrieel Complex blijkt. Natuurlijk zijn die panelen niet onontkoombaar. Wat een stemmingmakerij. Het lijkt erop dat men bij het NRC niet meer kan of wil rekenen, behekst als men daar kennelijk is door het klimaatgroepsdenken. Maak je de sommetjes dan komt er een olifant met een lange snuit en die blaast het zonnepanelensprookje uit. Oorzaak net als bij waterstof de lage vermogensdichtheid. Journalistiek objectieve voorlichting is bij NRC kennelijk taboe. Popperiaanse wetenschap is verruild voor postmoderne gepolitiseerde ‘wetenschap’. Een duidelijk teken van het morele verval dat met groepsdenken en zondebok gepaard gaat. De geschiedenis kent er talloze voorbeelden van.

De hypocrisie van dergelijke planeetredders betreft ook de kinderarbeid in de Congolese kobaltmijnen voor de elektrische SUV. Hier wordt door bijvoorbeeld D66 en GroenLinks met geen woord over gerept. Alom treffen we wel fair trade certificaten aan en andere deugmenssymbolen als handeltje van NGO’s. Congolese kobaltkinderarbeid? Nooit van gehoord. Probeer het eens met kledingproductie door Oigoeren waar GroenLinks zich zo over opwindt. Hun heilige verontwaardiging komt woorden tekort. Over de NRC-zonnepanelen daarentegen vernemen we niets van GroenLinks. De NRC loopt braaf aan de leiband van GL.

De conclusie is voor de hand liggend. Het gaat natuurlijk niet om de weerlegde CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Het gaat om een economische ideologie naar Chinees model en de dan noodzakelijke uitschakeling van die hinderlijke democratie.:

De wettelijk geregelde staatsinrichting is goeddeels lamgelegd, de democratie ook. Wie niet horen wil, moet maar voelen en als u geen zin heeft, dan maakt u maar zin. Dit alles met hulp of zwijgen van de Tweede Kamer, u weet wel, het orgaan dat zo’n stampei maakt over de tegenmacht. Het mag niemand verwonderen. In de kring van klimaatactivisten wordt al jaren openlijk gezegd dat de global warming niet met democratie valt op te lossen.

Klopt, wanneer er geen klimaatprobleem blijkt te bestaan, laat staan noodtoestand, om de vestiging van dat ideologische ideaal van een staatsvorm naar Chinees model aan op te hangen, blijkt democratie hinderlijk. Men gebruikt geen geweld, maar hier houdt elke vergelijking op, zo leest een ander citaat:

Daarbij [bij de klimaattafels] werden afwijkende meningen en hun representanten zonder pardon geweerd. Kernenergie kwam daardoor niet eens op de agenda.

In geheime bijeenkomsten sloten klimaatactivisten en producenten van windturbines, zonnepanelen en biomassacentrales gedetailleerde deals.

De burgers zaten niet aan tafel en stonden – zoals een oude politieke wijsheid luidt – dus op het menu. Of beter hun portemonnee werd leeggegeten.

Klimaatpolitiek is inherent anti democratisch, want deze politiek kan bij het even inherent ontbreken van enige noodzaak, niet zonder dictatuur om alsnog te kunnen worden uitgevoerd. Inderdaad:

Het probleem zal niet bij Mark Rutte zitten, want die staat met de rug tegen de muur. Hooguit heeft Klaver nog iets te duchten van zijn partijbestuur waar de gestaalde communistische kaders de baas zijn. Ik verwacht echter dat die hun weerzin tegen Rutte zullen inruilen voor toetreding tot de macht, een kans die zich voor deze wegsmeltende partij niet snel weer zal voordoen. Een heel moeilijke klus heeft Klaver overigens niet. Het is meer een kwestie van het formaliseren dan van het introduceren van de klimaatnoodtoestand.

Planeetredders, hypocrisie en anti democratie Zonnepanelen uit China zijn onontkoombaar, ondanks mogelijke dwangarbeid

Jeroen Hetzler.

Deze ontwikkeling is op zijn zachtst gezegd verontrustend, zeker daar ook media als o.a. NRC en de NOS deze onzalige ontwikkeling propageren. Bovendien probeert Kaag van de nauwelijks meer democratische D66 een coalitie te smeden met GL en andere linkse partijen. D66 heeft de burger al buiten spel gezet door afschaffing van het referendum. Ik sluit mij dan ook aan bij deze gevolgtrekking:

De rechtsstaat is hooguit een instrument om de rechtsstaat aan te vallen: zie de gang naar de rechter van Urgenda.

De totalitaire staat is nooit ver weg als de mensheid moet worden gered.

Bron.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).