Green Deal een oplossing heeft voor het afvalproduct, waardoor opslag en veilige verwerking tot het verleden gaat behoren

Frans Timmermans. Cartoon: Mirjam Vissers.

Een gastbijdrage van Max X.

U kent mij vast wel denk ik. Velen hebben mij onwetend gesteund. Mijn dank daarvoor is de Green Deal. Ik dwing u allen van het gas af. Ik dwing u allen uit uw auto. Mijn plan zorgt voor uw armoede. De Green Deal deert ons/mij niet.

Gespeend van enige kennis, neem ik mijn besluiten aan de hand van de hoogste stapel rapporten, ook al weet ik niet wat er in staat. Dit alles doe ik meertalig want dat is wat ik belangrijk vind.

Mijn gedachte is de waarheid en die dient men maar uit te voeren, wat het ook mogen opleveren. Met andersdenkenden spreek ik niet, ik mocht eens wat leren van hen.

Klimaatontkenners sterven snel uit, was mijn uitspraak, maar ikzelf ontken het Klimaat en zijn onbestuurbaarheid, want ik ga het Klimaat regelen op deze Aarde, ook al is dat gewoonweg onmogelijk.

Maar u allen bent de dommen, ik ga uw levens bepalen en wie tegenwerkt zal het bezuren. Let maar op, Frans Timmermans is de naam en dit is een deel van mijn ideologie.

Het Green Deal programma: Fit for 55

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en uiteindelijk fossielvrij te worden in 2050. De belangrijkste maatregelen uit de ‘Fit for 55‘ op een rijtje:

● In 2030 moet 40 procent van de opgewekte energie schoon zijn. De Nederlandse burger wordt gedwongen ‘van het aardgas af te gaan’.

Wie geen warmtepomp, zonnepanelen of anderszins aan fossielvrije energie kan komen, die heeft gewoon pech gehad en die mag dan kou lijden in de wintermaanden, en voedselbereiding dan weer op een klein fossiel vuurtje totdat men het ontdekt en dan hang je, dan mag je gaan brommen omdat je je gezin van voedsel wil voorzien. Geweldig plan hoor Timmermans!

● Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer gemaakt worden.

Er in rijden zal dan alleen nog maar voor de beter gesitueerden onder ons mogelijk zijn, want de kosten voor brandstoffen gaan de pan uitrijzen en de gewone man kan die straks nimmer meer opbrengen. Hoe u dan uw baan nog kunt behouden zal Timmermans een zorg zijn.

● Er zal worden geïnvesteerd in vier miljoen laadpunten voor elektrische auto’s door heel Europa, om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

Wie van de armoedzaaiers kan zich straks nog zoiets veroorloven als men al ziet wat de kosten zijn van de energietransitie. Daar blijft geen cent meer over voor eender welk voertuig dan ook. OV, lopen of fiets, dat is de toekomst van de Europese arbeiders.

● De uitbreiding van het emissiehandelssysteem, ook naar sectoren zoals transport en de bouw.

Al die extra kosten zullen straks netjes op het bord van de consument worden gelegd en die kan dan verder de lege beurs gaan trekken.

● Er moet een CO2-belasting aan de EU-grens ingevoerd worden om oneerlijke concurrentie met minder duurzame geproduceerde producten te voorkomen.

Dat gaat een productenoorlog opleveren waar de EU aan ten onder zal gaan omdat deze niet zo productief kan werken als de lage loon landen. Geen goedkope kleding, elektronica en al die andere snufjes, maar ook voeding en voedingsmiddelen kunnen hierdoor onbetaalbaar duur gaan worden. Dan kan het heel snel gaan met de teloorgang van welvaart en economische groei.

● De oprichting van een sociaal klimaatfonds om burgers te compenseren voor de stijgende kosten.

Ja natuurlijk een sigaar uit eigen doos want waar komen de gelden vandaan die dan in die pot gestopt moeten worden? Die gaan wij met z’n allen opbrengen. Daar zon en wind o zo goedkope energie leveranciers zijn, waarvan dan de stijging van welke kosten? Het zou volgens een bepaald persoon hier toch nog veel goedkoper gaan worden?

● Het instellen van belastingen op brandstof, waardoor ook de scheepvaart en luchtvaart duurder worden.

O ja, autorijden gaan we niet meer benoemen want die benzine en dieselslurpers worden allemaal verboden en vertrekken allemaal naar zogenaamde ontwikkelingslanden. Probleem verplaatst dus opgelost volgens de logica van sommige hooggeleerde onkundige bestuurders.

● Het opstoken van biomassa in de vorm van houtpellets wordt als groene energie beschouwd.

Een vrijbrief voor het nog verder aantasten van bossen in en buiten Europa, waarbij men vergeet dat er ook nieuwe aanplant moet komen anders is er over tien jaar geen boom meer om te verbranden in de biomassa installaties. Maar tegen die tijd zal de laatste inhalige politicus de allerlaatste teugen zuurstof uit zijn niet meer werkende apparaat proberen te krijgen om vervolgens, te midden van zijn vergaarde rijkdom, ten onder te gaan aan zijn eigen hebzucht.

● Kernenergie wordt als de pest gemeden.

Green Deal een oplossing heeft voor het afvalproduct, waardoor opslag en veilige verwerking tot het verleden gaat behoren

Max X.

Natuurlijk moet dat als de pest worden gemeden. Daar krijg je genetische afwijkingen van, stralingsziektes, onvruchtbaar nageslacht en verkorte levensduur. En zolang als er mensen rondlopen die te vuur en te zwaard kernenergie bestrijden, die dus liever ten onder gaan aan hun eigen waanidee over wind, zon en biomassa, zolang moet een meerderheid de burgers verstoken blijven van relatief schone energie die ook nog eens zeer goedkoop kan worden aangeleverd zonder dat sprake is van wiebelstroom of helemaal geen stroom als de zon niet schijnen wil of het niet wil waaien.

Al eens nagedacht dat tegen de tijd dat de eerste centrales gaan werken men wellicht ook al een oplossing heeft voor het afvalproduct, waardoor opslag en veilige verwerking tot het verleden gaat behoren?

***