Klimaatdictatuur wordt een feit, hernieuwbare energie Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd

Afbeelding: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Na jaren van VN en IPCC propaganda door vele, overwegend linkse media uitgedragen, begint de vestiging van een klimaatdictatuur zichtbaarder te worden.

Dwingelandij als generatiesolidariteit

De verwachte tirannie zal dit najaar dan echt aanvangen. Zij die nieuwbouw of renovatie willen, zullen onderworpen worden aan de plicht voor een minimaal voorgeschreven afname van hernieuwbare stroom. Men noemt het aldoor energie, maar het is stroom dat ca. 15% van alle energie vormt. Het valt op dat voor die overige 85% geen beleid is.

De term hernieuwbaar wekt overigens verkeerde verwachtingen op. Onder de belofte van gratis energie werden windmolens en zonnepanelen als hernieuwbaar verkocht toen dit hele klimaatcircus begon. Men had deze onzin al direct aan de kaak moeten stellen. Nu heet het dat hernieuwbare wind en binnenkort zon zonder subsidies zouden kunnen. Even ongeloofwaardige als een sussende persconferentie van de Taliban. Tja, de fuik van het Eco Industrieel Complex was al in 1992 uitgezet. Iedereen, nu ja bijna iedereen zwom erin. En het volgende is dan ook een voorbeeld van waar dit toe leidt:

De eis waarmee Nederland het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie gaat verplichten, wordt pas komend najaar van kracht.

Minister Ollongren meldt dat het kabinet per 30 juni 2021 een eis vastlegt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie.

De verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Hierin is vastgelegd dat lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij ingrijpende renovatie. De verplichting geldt wel alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie.

Bron en Bron.

Het is opnieuw Brussel met zijn dwingelandij die met verve door o.a. Ollongren (D66), Kaag (D66), Jetten, D66, Nijpels (VVD), Timmermans, Ploumen en Samsom (allen PvdA), GroenLinks en PvdDieren (alle links) wordt uitgebazuind. Weer wordt de burger nog meer inkomsten afhandig gemaakt onder de smoes van wat ik generatiesolidariteit noem. Wij zijn aan de volgende generatie verplicht de aarde zonder catastrofale opwarming door te geven, zo heet het. Dat zal niet gebeuren, want er is geen klimaatprobleem. Het klimaatbeleid is slechts denivelleringsbeleid bedoeld om het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex te spekken.

Nijpels (‘feest voor de portemonnee’) en Timmermans houden bovendien vol dat wij uiteindelijk zullen baden in weelde ergens in een ongedefinieerde toekomst. Hoogst ongeloofwaardig wanneer je de onvoorstelbare en verwoestende kosten van mitigatie naast de geringe kosten van adaptatie en kernenergie legt. Ik noem het moreel verval, een aspect van groepsdenken. Niet ongebruikelijk voor groepsdenken is ook het misplaatste zelfbeeld van morele verhevenheid.

Links idealisme

Ik noemde eerder de propaganda van veel media. De columniste van onderstaand spreekt dit tegen in krachtige termen tegen, maar heeft zij ook gelijk?

PVV-voorman tweette: “De tirannie van links-liberalen van VVD tot GL en D66 tot SP, die de halve wereld binnenlaten, ons land islamiseren en lak hebben aan onze cultuur en de veiligheid van onze eigen mensen, zorgt ervoor dat Nederland eerder naar de knoppen gaat dan het klimaat ooit voor mekaar krijgt!”

Ik word hier zo moe van. Stop met het politiseren van het probleem. De klimaatcrisis ís geen linkse hobby. Waarom zouden al deze klimaatwetenschappers de noodklok luiden? Omdat ze erop uit zijn om rechtse politici te naaien? Omdat ze graag een hoax de wereld in willen brengen? Ik dacht het niet! Voor iedereen die nu nog spreekt over ‘klimaathysterie’ heb ik maar één boodschap: word wakker, asjeblieft.

Bron.

Bij nadere beschouwing geeft deze column blijk van onbegrip en gebrek aan ter zake doende kennis. Immers, er is nu juist toegegeven dat wakkere sceptici wel degelijk een punt hebben. En dat ‘de wetenschappers’, wie dat ook moge zijn, niet over pauselijk onfeilbaarheid beschikken. Integendeel. Bron.

Dit laatste doet nu juist de wetenschap triomferen boven het politiseren en polariseren dat links permanent doet. Zij politiseert met haar column, want het bewijs (evidence) voor de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) ontbreekt nu juist, is ja zelfs weerlegd. Maar dit benoemen lijkt taboe verklaard. Men leze de emotionele, alarmistische en bovenal politiserende taal van het jongste IPCC-rapport dat de aandacht van het eigen falen probeert te verhullen door het weer propageren van de frauduleuze hockeystick-grafiek. Inderdaad, nogmaals er is geen klimaatprobleem, laat staan een crisis. Holle praat dus van de columniste.

Die smoes van generatiesolidariteit, frauduleuze hockeystick-grafiek, hysterie etc. kunnen de ware bedoelingen van dat ideaal niet verhullen. Het doet denken aan het Rusland van 1918 en de 80 jaren daarna. De standpunten van met name linksliberalen als D66 en gewezen communisten als GroenLinks spreken duidelijke taal. Zij wenden de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) mede aan om zelfs de verkiezingsuitslag terzijde te schuiven bij de coalitievorming. Men is niet geïnteresseerd in democratie wanneer het hun ideaal niet uitkomt. Waarschijnlijk speelt zich moreel verheven achten ook een rol.

Ideaal en groepsdenken

Klimaatdictatuur wordt een feit, hernieuwbare energie Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd

Jeroen Hetzler.

Een ideaal heeft bovendien de neiging te verworden tot dictatuur eveneens als uitvloeisel van het morele verval en het zichzelf moreel verheven achten. Dit laat geen ruimte voor onafhankelijk denken, tenzij men heel sterk in de schoenen staat. Dit was de columniste niet gegeven. Voor wakkere kritisch denkende gepensioneerden is dit makkelijker. Hun gelijk is nu toegegeven. ‘de klimaatwetenschappers’ bestaan niet. Het onderscheid tussen onafhankelijke gepensioneerden en afhankelijk actieve is cruciaal binnen het perverse klimaatbeleid. Dit is de kritiekloze columniste ontgaan. Emotioneel, maar bezijden de werkelijkheid.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).