Ook met het vonnis tegen Shell is de rechter inmiddels een zelfbenoemde klimaatwetgever. Het gevaar van dames met grijs haar

Seniorinnen met uitgeknipte aardbol.

Van een onzer correspondenten.

Er loopt een rechtszaak tegen u en mij, aangespannen door een groep oudere dames uit Zwitserland. Bekijkt u ze maar eens goed. U kent ze niet, maar als de zaak in hun voordeel wordt beslecht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zal dat u kunnen treffen, naast inwoners van veel andere landen.

Het kan ons geld kosten of we mogen niet zomaar met de auto op zondag naar de kinderen, of omgekeerd. Hun recht op leven is in het geding omdat ook ons land te weinig doet tegen de klimaatverandering: in hun ogen dan.

Zo komen u en ik voor de rechter te staan, als Nederlander. Ook is er zo’n zaak aanhangig gemaakt bij het Hof door een groepje Portugese jongeren met precies hetzelfde doel. Grinnik niet als u denkt ‘ach wat pubers uit Portugal’ of een ‘vriendelijk portret van een jodelend bejaard dameskoor’: dit kan op langere termijn grote juridische gevolgen hebben. Mogelijk ontspringen we de dans mede door een zaak die is aangespannen door o.a. de Nederlandse advocaat – houdt u de adem even in: Prof. em. dr. drs. mr. Lucas Bergkamp LL.M te Brussel. Onthoud die naam. Plak hem op de koelkast. Misschien hebt u hem ooit nog nodig.

Ook met het vonnis tegen Shell is de rechter inmiddels een zelfbenoemde klimaatwetgever. Het gevaar van dames met grijs haar

Lucas Bergkamp.

Jurist Bergkamp over o.a. de rechtszaak van de Portugese kinderen, de zaak ‘Duarte’:

‘Naast de economische impact, die moeilijk is te overschatten, zijn de implicaties voor de democratie en de rechtsgang ook enorm. Als er in het voordeel van de eisers wordt besloten, zal klimaatbeleid permanent worden onttrokken aan het reguliere politieke besluitvormingsproces, waar gekozen vertegenwoordigers en bestuurders de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen, beleid kunnen beoordelen en de noodzakelijke en relevante correcties en aanpassingen kunnen uitvoeren.’

In zijn verweer stelt advocaat Bergkamp dat met name de Portugese jongeren voor het karretje zijn gespannen door een groep NGO’s, die met subsidie goede doelen willen afdwingen. Via de rechter kan in dit soort zaken als uit te voeren beleid worden afgedwongen. Rechters worden zo in een politieke rol geplaatst.

‘Ook met het vonnis tegen Shell is de rechter inmiddels een zelfbenoemde klimaatwetgever.’

Aldus de bezorgde jurist.

***