Foto: Shutterstock.

Van: CLINTEL

Vertaling: Martien de Wit.

Motto: Klimaatverandering is veel meer dan CO2 en CO2 is veel meer dan klimaatverandering.

Tijdens COP26 arriveerde de steenrijke wereldelite met 400 privéjets in Glasgow om de aanwezigen de les te lezen. Ze doceerden dat de technologische prestaties van de mens een wereldwijde “klimaatcrisis” hebben veroorzaakt, dat het “één minuut voor twaalf” is en dat als we er niet in slagen deze “rampzalige trend” te stoppen, er een catastrofe zou volgen. Hun oplossing is: “Terug naar het verleden”. Verdient dat een applaus?

De COP26 overeenkomst erkent dat de toezeggingen die landen tot nu toe hebben gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen bij lange na niet genoeg zijn om te voorkomen dat de opwarming van de aarde meer dan 1,5 graden Celsius (2,7 graden Fahrenheit) boven de pre-industriële temperaturen uitkomt.

Misleid door een wetenschappelijke groepering die winst haalt uit het overdrijven van de vermeende dreiging van een licht warmer wordend wereldklimaat, verklaarden de wereldleiders in Glasgow dat

“Een temperatuurstijging van meer dan 1,5 °C extreme stijgingen van de zeespiegel en catastrofes zou ontketenen, waaronder verlammende droogtes, rampzalige stormen en bosbranden die veel erger zullen zijn dan die waaronder de wereld nu al lijdt”.

Maar is dit angstaanjagende verhaal waar? Merk bijvoorbeeld op dat het verschil tussen de gemiddelde jaartemperatuur in het koude Finland en het warme Singapore meer dan 20 graden is. Toch zijn deze beide landen zeer succesvol. Ze hebben zich gewoon succesvol aangepast aan hun zeer verschillende klimaten. Merk ook op dat CO2 van levensbelang is voor het leven op aarde. Hoeveel afgevaardigden op COP26 hebben enig idee over hoe het klimaat op aarde in elkaar zit? En hebben ze enig idee over de kosten en baten van hun plannen?

CLINTEL heeft individuele boodschappen voor drie groepen die de COP26-conferentie bijwonen: regeringsleiders, jongeren en klimaatwetenschappers. (Zie bijgaand deel I, deel II en deel III).

De trilogie bevat vier kernpunten:

Ten eerste: Wat is het probleem? Ja, het klimaat verandert – zoals het altijd al veranderd is – maar er is GEEN “klimaatcrisis“. Die komt van extreme scenario’s. En de crisislimiet van 1,5°C voor de opwarming van de aarde is een politieke fictie. Die komt van bevooroordeelde modellenmakers. Terwijl de CO2-concentratie is blijven toenemen, is de opwarming van de aarde de afgelopen tien jaar verwaarloosbaar geweest. We staan misschien zelfs aan het begin van een afkoelingsperiode.

Ten tweede: Aanbod-gestuurde energiebronnen zijn een grote vergissing. Ze zijn onbetrouwbaar, onbetaalbaar en destabiliseren de elektriciteitsvoorziening. Evenzo is het hypocriet en onverantwoord om de vernietiging van ecosystemen voor houtverbranding een schone en duurzame oplossing te noemen.

Ten derde: We hebben, met het oog op betaalbaarheid en strategische continuïteit van de energievoorziening, meerdere energiebronnen nodig. Steenkool, gas en kernenergie moeten allemaal worden gebruikt. Steenkool is de goedkoopste van allemaal en – met moderne technologie – opmerkelijk schoon; gas is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan; kerncentrales vergen wel hoge investeringen vooraf, maar ze stoten geen CO2 uit en hebben een lange levensduur. Vandaag zien we dat stijgende energieprijzen leiden tot stijgende voedselprijzen en een versnelling van de inflatie.

Ten vierde: We moeten snel prioriteit gaan geven aan de ontwikkeling van concrete plannen tot aanpassing aan het klimaat. Het wereldwijde mitigatiebeleid kost een exorbitante hoeveelheid geld en heeft nog nooit één leven gered. Nationale aanpassingsplannen werken wel, wat de oorzaken van de klimaatverandering ook mogen zijn. Regeringen alstublieft, kijk nu eindelijk eens naar de kosten en baten van uw klimaatbeleid.

Deze vier boodschappen zijn ondertekend door de CLINTEL-ambassadeurs van 26 landen:

Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever, Noorwegen en de VS

Professor Guus Berkhout, Nederland

Dr. Kees Lepair, Nederland

Professor Reynald Du Berger, Franstalig Canada

Terry Dunleavy, Nieuw-Zeeland

Viv Forbes, Australië

Professor Jeffrey Foss, Engelstalig Canada

Jens Morton Hansen, Denemarken

Sotiris Kamenopoulos, Griekenland

Ferdinand Meeus, Nederlandstalig België

Professor Richard Lindzen, VS

Henri A. Masson, Franstalig België

Professor Ingemar Nordin, Zweden

Jim O’Brien, Republiek Ierland

Professor Ian Plimer, Australië

Douglas Pollock, Chili

Dr. Blanca Parga Landa, Spanje

Professor Alberto Prestininzi, Italië

Professor Benoît Rittaud, Frankrijk

Dr. Thiago Maia, Brazilië

Professor Fritz Vahrenholt, Duitsland

The Viscount Monckton of Brenchley, Verenigd Koninkrijk

Dušan Biži, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro

***

Over CLINTEL

Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die actief is op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. De belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over, en inzicht in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering alsmede de effecten van klimaatbeleid op welzijn en welvaart van de samenleving.

Wereldklimaatverklaring

De klimaatvisie van CLINTEL kan eenvoudig worden samengevat als: Er is geen klimaatcrisis. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor de World Climate Declaration, een samenvatting van één pagina met de visie van vele wetenschappelijke klimaatrealisten in de wereld.

De Verklaring is een levend document dat regelmatig wordt bijgewerkt op basis van de input van alle CLINTEL ambassadeurs en andere deskundigen. Op dit moment is deze ondertekend door bijna duizend wetenschappers en ingenieurs. De meest actuele versie van zowel de Verklaring als de lijst van ondertekenaars is te vinden op www.clintel.org.

***

Deel I

Boodschap aan de regeringsleiders die COP26 hebben bijgewoond

Excellenties,

1. Harde feiten tonen aan dat de opwarming van de aarde NIET catastrofaal is, en dat er dus GEEN klimaatcrisis is. Stop met uw angstaanjagende boodschappen. Angst leidt altijd tot verkeerde beslissingen en bovenal: het vergiftigt de geest van onze jeugd. In plaats daarvan, inspireer hen met positieve vooruitzichten!

2. Het grote klimaatplaatje vertelt ons dat we langzaam via ups en downs op de volgende ijstijd afgaan. De opwarming na de Kleine IJstijd is gunstig geweest voor de mensheid en de natuur. Geniet van het relatief gunstige klimaat van vandaag! Ooit in de toekomst zullen we weer naar een koudere fase gaan en uiteindelijk naar de volgende ijstijd.

3. Het grote klimaatplaatje vertelt ons ook dat extreem weer, bestaande uit hittegolven en koudefronten, droogtes en overstromingen, orkanen en sneeuwstormen, enz. een integraal onderdeel is van het klimaat op aarde. Hou op met ‘cherry-picking‘ van weersgebeurtenissen die passen in uw angst-zaaiende agenda!

4. Al vele tientallen jaren tonen waarnemingen uit de praktijk aan dat de klimaatmodellen van het IPCC een ernstige onjuiste voorstelling van de wetenschappelijke resultaten geven. De realiteit is dat veranderingen in de CO2-uitstoot slechts een bescheiden effect hebben op het weer en het klimaat op aarde. De realiteit is ook dat de stijging van de zeespiegel al eeuwenlang stabiel en gering is.

5. CO2-emissie is geen vervuiling! CO2 is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur en maakt de aarde groener. Het is ook een weldaad voor de landbouw, omdat het de opbrengst van gewassen wereldwijd verhoogt (zie figuur 1), waardoor we de honger in de wereld beter kunnen bestrijden.

6. Stop alstublieft met het slaafs volgen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het is gebaseerd op angst en zal de wereldnaties alleen maar verarmen. Ontwikkel in plaats daarvan concrete klimaataanpassingsplannen (adaptatieplannen), in samenwerking met de regio’s. Mondiaal mitigatiebeleid kost exorbitant veel geld (vele biljoenen) en heeft nog nooit één leven gered. Nationale aanpassingsplannen werken wel, wat de oorzaken van de klimaatverandering ook mogen zijn (zie figuur 2).

7. Wind- en zonne-energie kunnen slechts een kleine rol spelen in de energietransitie. Gebruik schone fossiele brandstoffen voor de toenemende energiebehoefte, vooral in ontwikkelingslanden. Werk ondertussen wereldwijd samen aan de ontwikkeling van de kerncentrales van de toekomst, samen met nieuwe opslag- en transporttechnologieën. Dat zal leiden tot welvaart voor iedereen.

Figuur 1

CO2 is geen vervuilend gas. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is goed voor de natuur, het maakt de aarde groener. Het is ook goed voor de landbouw, het verhoogt de opbrengst van gewassen wereldwijd, waardoor we de honger in de wereld beter kunnen bestrijden (opbrengst van gewassen opbrengst wordt gemeten in hectogram/hectare).

Figuur 2

Klimaat gerelateerde sterfgevallen zijn in de afgelopen eeuw met meer dan 95% gedaald als gevolg van toenemende welvaart! Mitigatiebeleid zal welvaart vernietigen en maakt ons kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden. Investeren in aanpassing werkt (adaptatiebeleid), wat de oorzaken van klimaatverandering ook mogen zijn.

Zie ook de Wereldklimaatverklaring (WCD) van CLINTEL, www.clintel.org

Namens de CLINTEL-ambassadeurs en de ondertekenaars van de WCD,

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, voorzitter van CLINTEL

Emeritus-hoogleraar Geofysica

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Seniorlid van de Nederlandse Academy of Engineers (AcTI)

***

Deel II

Boodschap aan de jongeren die COP26 hebben bijgewoond

Beste jongeren,

Klimaatalarmisten vertellen jullie dat de oudere generatie de catastrofale opwarming van de aarde (CAGW) heeft veroorzaakt door te veel CO2 uit te stoten. Ze laten jullie ook geloven dat als jullie niet terugdraaien wat de “industriële oudjes” hebben aangericht, onze planeet binnenkort onbewoonbaar zal worden voor mens en dier. Geen tijd te verliezen, we zitten midden in een klimaatcrisis!

Maar is dit angstaanjagende verhaal waar? Veel vooraanstaande wetenschappers vertellen ons dat het klimaatsysteem een van de meest complexe systemen is die de mensheid probeert te begrijpen. Er zullen nog vele Nobelprijzen worden uitgereikt voordat de mens betrouwbare klimaatvoorspellingen kan doen die in overeenstemming zijn met het verleden (hindcasting) en die betrouwbaar vooruitlopen op de toekomst (forecasting). Tussen haakjes: realiseer je je wel dat vrijwel niemand van de tienduizenden COP26-deelnemers enig idee heeft van hoe het klimaat op aarde werkt?

Maar er is meer. Het verleden leert ons dat jullie ouders en grootouders hard hebben gewerkt om de huidige maatschappij met een indrukwekkend hoge levensstandaard op te bouwen. Als gevolg daarvan zijn jullie zeer bevoorrecht. Jullie hoeven niet in een krot te wonen, kunnen een opleiding naar keuze volgen, kunnen elk jaar op vakantie, kunnen levensreddende medicijnen krijgen wanneer dat nodig is, enz. Er zijn veel jongeren in de wereld die dat geluk niet kennen. Eigenlijk leven jullie in de beste tijd om jong te zijn op onze planeet. Voor jullie is protesteren in Glasgow een luxe!

Beste jongeren, waarom protesteren tegen een probleem dat niet bestaat? Maak je zorgen over je opleiding en maak je zorgen over onze natuurlijke omgeving, maar maak je geen zorgen over CO2. In tegendeel, meer CO2 hebben we hard nodig!

Meer CO2 stelt toekomstige generaties in staat de honger in de wereld beter aan te pakken.

Betekent dit dat de vorige generaties geen fouten hebben gemaakt? Natuurlijk wel, zij hebben veel verkeerde beslissingen genomen, maar ongetwijfeld zal jullie hetzelfde overkomen. Hopelijk zullen jullie leren van de fouten uit het verleden en zullen jullie het beter doen dan ooit tevoren. Voortbouwend op deze inspirerende uitdaging, heb ik een boodschap voor jullie die aanwezig waren op COP26:

1. Alsjeblieft, gedraag je niet als een papegaai. Wees kritisch tegen de vele valse profeten die proberen misbruik van jullie te maken en jullie op te zetten tegen wat jullie ouders en grootouders hebben bereikt. De informatie die deze ‘profeten‘ jullie vertellen is eenzijdig en misleidend. Hun informatie komt voort uit gebrekkige wetenschap, verkeerde modelvoorspellingen en extreme scenario’s.

2. Verdiep je kennis over de feiten van ons klimaat. Door dit te doen, zal je ontdekken dat er geen enkel feit wijst op een klimaatcrisis. Ja, klimaatverandering bestaat en dat is van alle tijden. Maar maak je geen zorgen, de huidige opwarming van de aarde is mild (ca. 0,14°C per decennium) en heeft al veel positieve bijdragen geleverd aan de kwaliteit van het leven.

3. Weet je dat het verschil tussen de gemiddelde jaartemperatuur in het koude Finland en het warme Singapore meer dan 20 graden C bedraagt? Toch zijn deze beide landen zeer succesvol. De huidige opwarming van de aarde met 0,14 °C per decennium tot een catastrofe uitroepen is totaal buiten proportie. Denk daar maar eens over na als je weer gaat protesteren.

4. Hebben jullie leraren ooit verteld dat CO2 een zegen is voor alles wat op onze planeet leeft? CO2 is allesbehalve vervuiling, het is de levensmolecuul die planten van voedsel voorziet. Zonder planten zou er heel weinig dierlijk leven zijn en helemaal geen menselijk leven. Denk daar ook eens over na als je weer gaat protesteren.

5. Verwar klimaatverandering niet met milieuvervuiling! Het zijn twee totaal verschillende fenomenen. Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door de natuurlijke oerkrachten, terwijl milieuvervuiling grotendeels wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. Klimaatverandering vergt slimme aanpassingsmaatregelen en milieuvervuiling vraagt om slimme schone productietechnologieën.

6. Alsjeblieft, verspil je leven niet door een probleem op te lossen dat niet bestaat. Steek in plaats daarvan al je talenten en energie in het ontwikkelen van een productieve circulaire economie. Alleen dan kun je voldoende financiële middelen genereren om de levensstandaard te verhogen boven de basisbehoeften. Als je teruggrijpt naar het onproductieve verleden en daarmee jezelf arm maakt, heb je je toekomst niet meer in eigen hand!

7. De geschiedenis toont aan dat het leven op de planeet Aarde voortdurend om aanpassing vraagt. Als je wetenschap en technologie blijft ontwikkelen, genereer je nieuwe mogelijkheden om je aan te passen aan klimaatverandering, om onze natuurlijke omgeving te beschermen, om honger en armoede te beëindigen, om voor elkaar te zorgen en om het universum te veroveren. Intelligente aanpassing is de formule voor het creëren van een betere wereld.

Tot slot, voor iedereen van jullie die vergiftigd is door angst voor de dingen die komen gaan, vergeet de onbetrouwbare doemdenkers op COP26; zij ruïneren jullie toekomst door alles kapot te maken wat jullie ouders en grootouders hebben opgebouwd. Kijk naar de positieve tijden die voor jullie liggen en zie de bovengenoemde uitdagingen als jullie missie in het leven.

Namens de CLINTEL-ambassadeurs en haar WCD-abonnees,

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, voorzitter van CLINTEL

Emeritus-hoogleraar Geofysica

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Seniorlid van de Nederlandse Academy of Engineering (AcTI)

***

Deel III

Boodschap aan de klimaatwetenschappers die COP26 hebben bijgewoond

Wetenschappelijke organisaties dienen de samenleving door het creëren van nieuwe wetenschappelijke kennis te bevorderen en door te geven via onderzoek en onderwijs. Vandaag de dag zijn goed-presterende universiteiten een primaire bron van welvaart geworden in het gebied waar zij gevestigd zijn. Hoe hoger het bereikte wetenschappelijke niveau, hoe groter de bijdrage aan de welvaart. Universiteiten moeten daarom te allen tijde topkwaliteit bevorderen. Dit betekent dat zij geen genoegen moeten nemen met volgzaamheid, maar moeten streven naar leiderschap op hun wetenschappelijke gebieden. Het betekent ook dat de universiteiten gemeenschappen moeten zijn zonder ideologische en politieke doeleinden. En boven alles, aan universiteiten mag absoluut niet getornd worden aan het beginsel van de vrijheid van meningsuiting en van onderzoek.

Het bovenstaande zou zeker ook moeten gelden voor de klimaatwetenschappelijke gemeenschappen. Helaas hebben we op de COP26-klimaatconferentie precies het tegenovergestelde gezien en gehoord.

Integratie van kennis uit vele wetenschappelijke gebieden is onontbeerlijk voor een volledig begrip van de complexe causale verbanden die ten grondslag liggen aan klimaatverandering.

Hier volgt CLINTEL’s boodschap voor alle klimaatwetenschappers, die aanwezig waren op COP26 en die de politieke verklaringen over het verleden, heden en toekomstig gedrag van het klimaatsysteem van de aarde hebben onderschreven:

1. De complexiteit van multi-factor, multi-schaal systemen vereist nauwe samenwerking tussen een brede verzameling van wetenschappelijke gebieden en disciplines.

Klimaatverandering kent een grote verscheidenheid aan oorzaken, zowel natuurlijke als antropogene. Integratie van kennis uit vele wetenschapsgebieden, zoals astronomie, geofysica, geologie, archeologie, meteorologie, oceanografie en biologie, is onontbeerlijk voor een volledig begrip van de complexe causale verbanden die aan de klimaatverandering ten grondslag liggen. Tegelijkertijd dient de integratie van theoretische kennis met meettechnologieën een hoge prioriteit te hebben. Dit is nauwelijks het geval in het huidige reguliere klimaatonderzoek. Van modellen uit de beginfase wordt beweerd dat zij ‘gevestigde wetenschap’ zijn.

2. Gedegen wetenschappelijk onderzoek is ruimdenkend en wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan standpunten zonder dogma’s en vooroordelen.

Binnen de gevestigde klimaatwetenschap worden nieuwsgierigheid en diversiteit onderdrukt en wordt het antropogene opwarmingsdogma (AGW) meedogenloos afgedwongen. Wetenschap is echter noch een religie noch een politieke ideologie. De wetenschap boekt vooruitgang, niet door te scanderen “Wij geloven…”, maar door te vragen “Ik vraag me af…”. Financiering voor AGW-kritisch onderzoek is vandaag ondenkbaar. Censuur bemoeilijkt en verhindert maar al te vaak de publicatie van kritische artikelen in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Nogmaals, de AGW-modellen worden als de waarheid beschouwd. Twijfel wordt absoluut niet op prijs gesteld.

3. Geloof in wetenschappelijke modellen is geloof in de onderliggende veronderstellingen; alleen correcte veronderstellingen kunnen tot correcte antwoorden leiden.

Wat computermodellen ons vertellen, hangt volledig af van wat de modellenmakers hebben ingebracht: hypothesen, relaties, parameterisaties, rekenkundige vereenvoudigingen, randvoorwaarden, enz. Jammer genoeg bespreken mainstream-klimatologen zelden deze keuzes in hun complexe algoritmen. Bijvoorbeeld, hoe gevoelig zijn de modelresultaten voor hun aannames of voor hun keuze van rekenkundige grids? We horen daar nog steeds heel weinig over.

4. Met voldoende modelparameters is het altijd mogelijk om geregistreerde metingen te reconstrueren in een relatief klein waarnemingsvenster.

Parametrische optimalisering zegt weinig over de geldigheid van modellen. De beroemde wiskundige John von Neumann (1903 – 1957) zei:

“Met vier parameters kan ik een olifant simuleren; met vijf kan ik hem met zijn slurf laten wiebelen.”

Een kritische en zeer waardevolle test is of een model toekomstige metingen accuraat kan voorspellen. En dat is nu precies waar de klimaatmodellen helemaal de mist ingaan. Gedurende 40 jaar heeft het IPCC in zijn rapporten ten onrechte alarmerende hoge temperaturen voorspeld. In feite is hun alarmniveau in de loop van de tijd zelfs toegenomen.

“Het is vijf voor twaalf, het is twee voor twaalf, het is al over twaalf“.

5. De geschiedenis van de wetenschap laat zien dat nieuwe inzichten niet komen van navolgers maar van andersdenkenden; twijfelaars en dissidenten bepalen de geschiedenis in de wetenschap:

Copernicus, Galilei, Newton, Gauss, Curie, Einstein, Watson, Crick, Wilkins en Hawking keken allemaal kritisch naar de heersende consensus en waagden een andere weg in te slaan. Zonder hen zou vooruitgang niet mogelijk zijn geweest.

De mainstream klimaatgemeenschap heeft daarentegen beschamend weinig vooruitgang geboekt. Zij zijn getransmuteerd tot een mediacampagne om de AGW-hypothese te verkopen. Twijfelaars en andersdenkenden worden geëxcommuniceerd.

6. Academies van Wetenschappen hebben de morele verantwoordelijkheid de samenleving te waarschuwen voor onverantwoorde conclusies die voortvloeien uit een naïef geloof in onvolwassen wetenschappelijke modellen.

Tot nu toe zijn klimaatmodellen niet in staat gebleken om betrouwbare voorspellingen te doen over de opwarming van de aarde. Daarom zijn hun voorspellingen de verkeerde basis voor het maken van overheidsbeleid. Vergeet niet dat de nationale academies van wetenschappen zichzelf zien als hoeders van de wetenschap. Als dat zo is, zouden ze dan niet eindelijk in actie moeten komen? Al in 2015 hadden ze een overduidelijke waarschuwing moeten geven aan de wereldleiders dat de klimaatwetenschap nog in de kinderschoenen staat. Door hun nalatigheid hebben deze academies zich medeplichtig gemaakt aan de absurditeit van het Akkoord van Parijs en alles wat daarop volgde.

7. ‘De wetenschap is klaar’ is een consensusverklaring die nooit zal worden gebruikt door ware wetenschappers.

Argumenteren op basis van consensus verwart twee oude logische drogredenen – van het beroep op simpelweg koppen tellen en van het beroep op ingebeelde autoriteit (argumentum ad populum en argumentum ad verecundiam). De uitspraak ‘the science is settled’ is een bewering van ingebeelde consensus die door klimaatactivisten wordt gebruikt als een substituut voor waarheidsgetrouwe wetenschap. Als gevolg hiervan is de zoektocht naar de objectieve wetenschappelijke waarheid al decennia geleden opgegeven. De geschiedenis zal wijzen naar de huidige leidende klimaatwetenschappers en hun organisaties, die dit wetenschappelijk wangedrag hebben geïnitieerd, bevorderd en goedgekeurd.

CLINTEL heeft ook een kritische brief gestuurd naar Dr. Hoesung Lee, voorzitter van het IPCC, waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over de onjuiste wetenschappelijke voorstellingen in de samenvatting voor beleidsmakers (Summary of Policy Makers, SPM) van het zesde evaluatierapport (AR6) hier.

Guus Berkhout.

Zie ook de Wereldklimaatverklaring (WCD) van CLINTEL, www.clintel.org

Namens de CLINTEL-ambassadeurs en de ondertekenaars van de WCD,

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, voorzitter van CLINTEL

Emeritus-hoogleraar Geofysica

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Seniorlid van de Nederlandse Academy of Engineering (AcTI)

***

“Ik wil niet dat je hoopvol bent, ik wil dat je in paniek raakt.”

Greta Thunberg, tiener klimaatactiviste.

Alsjeblieft, gedraag je niet als een papegaai. De informatie die valse klimaatprofeten je vertellen is eenzijdig en misleidend. Hebben je leraren je ooit verteld dat CO2 verre van een vervuiler is? CO2 is de basis van al het leven op de planeet aarde. Meer CO2 betekent een groenere planeet en meer voedsel door een hogere productiviteit van de landbouw.

***

Zie ook hier.

 

 

Naschrift van de redactie

En weer forse afkoeling (!) afgelopen maand. Waar blijft toch die verschrikkelijke opwarming?