Bestrijd klimaatverandering niet. Bestrijd reële problemen! Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door natuurlijke factoren

Guus Berkhout.

Van: Guus Berkhout.

Excellenties,

Vergeleken met mondiale problemen zoals armoede en gezondheid, is klimaatverandering een non-issue! Met behulp van computermodellen maken alarmisten de wereldbevolking al tientallen jaren bang met een zogenaamde klimaatcrisis, maar harde feiten tonen aan dat deze crisis gewoon niet bestaat.

Lees alstublieft de COP26-trilogie van CLINTEL hier.

Ga niet door met het doordrukken van uw ambitie om CO2-emissievrij te zijn in een tijd waarin de wereld worstelt met veel echte problemen. Dit was hun angstaanjagende boodschap van afgelopen 30 november:

“Ongecontroleerde klimaatverandering zou verwoestende gevolgen hebben, zoals droogtes, hongersnoden, overstromingen, hittegolven, ineenstorting van ecosystemen en massale ontwrichtingen.”

Heren, als er een “existentiële crisis” bestaat, is dat niet te wijten aan klimaatverandering, maar aan uw slechte overheidsbeleid. Wereldleiders moeten stoppen met hun angstaanjagende verhaal dat klimaatverandering een “existentiële crisis” veroorzaakt. Koppel extreem weer niet aan door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot en stop met het verspreiden van desinformatie!

Verspreid in plaats daarvan waarheid en hoop. Als allereerste stap moet Green New Deal-geld worden gebruikt en geïnvesteerd in echte problemen. Bevrijd mensen uit de armoede en investeer in gezondheidskwesties, zoals de COVID-19-pandemie.

Wereld klimaatverklaring

De afgelopen 150 jaar laten zien dat betaalbare en betrouwbare energie essentieel is voor het financieren van basisbehoeften, zoals voedsel, gezondheid, sanitaire voorzieningen, huisvesting, elektriciteit en onderwijs. De afgelopen 150 jaar laten ook zien dat meer CO2 gunstig is voor de natuur, het vergroent de aarde en verhoogt de opbrengst van gewassen.

Waarom negeren wereldleiders deze harde feiten? Waarom doen wereldleiders het tegenovergestelde met hun Green New Deal en verlagen ze de kwaliteit van leven door dure, twijfelachtige koolstofarme energietechnologieën aan hun burgers op te dringen? Om het hun zin te krijgen, wordt angst gebruikt, maar angst heeft nooit geleid tot verstandig beleid.

Vecht niet tegen klimaatverandering, maar vecht tegen echte problemen.

Excellenties, kijk alstublieft naar de Wereldklimaatverklaring van CLINTEL hier.

In deze Verklaring staat dat de klimaatcrisis niet wordt veroorzaakt door het klimaat op aarde, maar dat veroorzaakt door klimaatbeleid. De Verklaring stelt ook dat klimaatverandering bestaat en moet worden aangepakt, maar benadrukt dat er GEEN reden is voor paniek en alarm.

CLINTEL verzet zich sterk tegen het destructieve en onrealistische wereldwijde netto-nul CO2-beleid (‘NetZero’). In plaats daarvan moet het doel van elk mondiaal beleid ‘welvaart voor iedereen’ zijn door op elk moment betrouwbare en betaalbare energie te leveren.

In een welvarende samenleving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, zijn de geboortecijfers laag en mensen geven om hun omgeving. Het zijn goede rentmeesters.

Verklaring van Great Barrington

De Verklaring van Great Barrington richt zich op de COVID-19-pandemie en heeft een zeer vergelijkbare boodschap. Ja, de COVID-19-pandemie bestaat en moet worden aangepakt, maar er is GEEN reden voor paniek en alarm. Storende lockdowns, chaotische situaties in ziekenhuizen en onvoldoende vaccins worden veroorzaakt door een slecht gezondheidsbeleid. In de Verklaring staat dat het nemen van maatregelen ter bescherming van de kwetsbaren moet centraal staan ​​in alle reacties op de volksgezondheid (‘gerichte bescherming’): Zie hier.  Kennis over de kwetsbare groepen in de samenleving is daarom onmisbaar in de strijd tegen COVID-19. Degenen die niet kwetsbaar zijn, zouden het leven normaal moeten kunnen hervatten, door hun gedrag aan te passen aan de nieuwe situatie.

Mijn advies aan wereldleiders

Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door natuurlijke factoren en de dynamiek van een pandemie wordt grotendeels veroorzaakt door natuurlijke virusmutaties. Ze hebben gemeen dat beide van alle tijden zijn en beide kunnen slechts beperkt worden gecontroleerd door de mensheid.

Uw remedie is erger dan de kwaal. Dat geldt voor beide gevallen. Mijn advies is:

“Investeer uw aangewezen NetZero biljoenen in wereldwijde monitoringtechnologie voor vroege detectie, maak organisaties flexibel om zich snel aan te passen, focus op de kwetsbaren en ontwikkel nieuwe technologie.”

In klimaatbeleid betekent dat adaptatietechnologie voor bescherming tegen extreme milieu-omstandigheden dient te worden bevorderd. In het COVID-19-beleid betekent dat bevordering van technologie voor nieuwe vaccins en effectieve medicijnen. Houd er rekening mee dat bij pandemieën mensen de bronnen zijn en mensen de slachtoffers. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is!

Tot slot

Excellenties, tot slot, wees verantwoordelijk voor huidige en toekomstige generaties en stop de Groene New Deal-plannen. Die plannen zijn gebaseerd op angst en duwen de mensheid in een diep fysiek, mentale en financiële crisis. De NetZero-biljoenen zouden veel beter besteed kunnen worden aan het bevrijden van mensen van armoede, aan het oplossen van gezondheidsproblemen zoals COVID-19 en aan investeren in onderwijs.

Laten we samen streven naar goed rentmeesterschap en de wereld een betere plek maken om in te leven.

Hoogachtend,

Guus Berkhout

Emeritus hoogleraar Geofysica, Technische Universiteit Delft, Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Voorzitter van CLINTEL.

***