Boodschap van CLINTEL aan de nationale politici en wereldleiders op COP 26 CO2 is géén vervuiler. Het is essentieel voor al het leven op aarde

  1. Het grote klimaatplaatje vertelt ons dat we langzaam – via ups en downs – naar de volgende ijstijd gaan. De huidige opwarming vanuit de Kleine IJstijd is zeer voordelig voor de mensheid en de natuur. Geniet van het relatief gunstige klimaat van vandaag! Ergens in de toekomst zullen we weer naar een koudere fase gaan en uiteindelijk naar de volgende ijstijd.
  2. Harde feiten tonen aan dat de opwarming van de aarde NIET catastrofaal is, en dat er dus GEEN klimaatcrisis is. Stop daarom met uw angstaanjagende berichten. Angst leidt altijd tot verkeerde beslissingen en bovenal, het verduistert de geest van onze jeugd. In plaats daarvan, inspireer hen met een positieve kijk op de toekomst!
  3. Het grote klimaatbeeld vertelt ons ook dat extreem weer – bestaande uit hittegolven en koudefronten, droogtes en overstromingen, orkanen en sneeuwstormen, enz. – een integraal onderdeel is van het klimaat op aarde. Stop met het selecteren van weergebeurtenissen die jong en oud neerslachtig maken! Het leidt ook tot foutief beleid.
  4. Al vele tientallen jaren tonen waarnemingen aan dat de klimaatmodellen van het IPCC een onjuiste representatie geven van de wetenschap. De realiteit is dat veranderingen in de CO2-uitstoot slechts een bescheiden effect hebben op het weer en het klimaat op aarde. De realiteit is ook dat de stijging van de zeespiegel al eeuwenlang stabiel gering is. Geen enkele reden voor paniek dus.
  5. CO2 is geen vervuilend gas. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur en maakt de aarde groener. Het is ook goed voor de landbouw, omdat het de opbrengst van gewassen wereldwijd verhoogt (zie figuur 1). Met meer CO2 kunnen we de honger in de wereld beter bestrijden.
  6. Stop met het slaafs volgen van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015. Het akkoord is gebaseerd op angst en zal de wereld alleen maar armer maken. Ontwikkel in plaats daarvan concrete adaptatie plannen, in samenwerking met de regio’s. Mondiaal mitigatiebeleid kost exorbitant veel geld en heeft nog nooit één leven gered. Nationale adaptatie plannen zijn zeer effectief, wat de oorzaken van de klimaatverandering ook mogen zijn (zie figuur 2).
  7. Wind- en zonne-energie kunnen slechts een kleine rol spelen in de energietransitie. Gebruik schone fossiele brandstoffen voor de toenemende energiebehoefte, vooral in ontwikkelingslanden. Werk ondertussen wereldwijd samen aan de ontwikkeling van de kerncentrales van de toekomst, samen met nieuwe opslag- en transporttechnologieën. Het zal resulteren in meer welvaart en welzijn voor iedereen.

Boodschap van CLINTEL aan de nationale politici en wereldleiders op COP 26 CO2 is géén vervuiler. Het is essentieel voor al het leven op aarde

Figuur 1: CO2 is géén vervuiler. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is goed voor de natuur en het maakt de aarde groener. Het is ook goed voor de landbouw; de oogstopbrengst neemt wereldwijd toe, waardoor we de honger in de wereld beter kunnen bestrijden.

Boodschap van CLINTEL aan de nationale politici en wereldleiders op COP 26 CO2 is géén vervuiler. Het is essentieel voor al het leven op aarde

Figuur 2: Klimaatgerelateerde sterfgevallen zijn in de afgelopen eeuw met meer dan 95% gedaald dankzij de toenemende welvaart! Mitigatiebeleid doet het tegenovergestelde, omdat het welvaart vernietigt. Investeren in adaptatie werkt altijd, wat de oorzaken van de klimaatverandering ook mogen zijn.

 

Zie ook CLINTEL’s World Climate Declaration (WCD), www.clintel.org

 

Namens de CLINTEL ambassadeurs en de WCD ondertekenaars,

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, President of CLINTEL

Emeritus Professor Geofysica

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Senior Lid van de Nederlandse Academy of Engineering (AcTI)