Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De Engelse krant The Guardian is een van de meest fanatieke apostelen van het klimaatevangelie ter wereld. Het is nog een wonder dat de krant op papier durft te verschijnen. Men laat in de berichtgeving er geen enkel grassprietje over groeien: bijna alles heeft met de vreselijke klimaatverandering te maken en gaat wel heel ver in de oorzaak-gevolg relatie. Allemaal gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken.

Donderdag j.l. moesten we dit klimaatdrama meemaken:

‘Migranten zonder identiteitspapieren die de grens over willen van Mexico naar de VS, sterven onevenredig veel in een ruig stuk woestijn dat dodelijker wordt door de klimaatcrisis, zo blijkt uit nieuw onderzoek.’

Interessant is hier de framing: de migrant is hier niet een actor op de vlucht voor iets, maar wat een gevaar tegemoet gaat. Je zou kunnen stellen dat klimaatverandering ook een gevaar is dat je wilt ontvluchten, door armoede en honger en uitzichtloosheid. Maar nee hoor, je loopt bij The Guardian altijd alle ellende tegemoet:

‘Migranten en asielzoekers die de VS proberen binnen te komen, worden vaak gedwongen om de barre omgeving van de Sonorawoestijn te doorkruisen om grenspatrouilles en versterkte grensovergangen te vermijden. Deze gevaarlijke reis zet velen van hen onder zware fysieke stress, volgens onderzoekers, en velen sterven in de hitte als gevolg van uitdroging en orgaanfalen.’

Wetenschappers en modellen tonen alles zonneklaar aan:

‘Met behulp van een model dat rekening hield met de fysieke tol van het maken van een reis vanuit Nogales, een Mexicaanse grensstad en Three Points, Arizona, bleek uit de studie dat mensen binnen slechts een paar dagen aan de omstandigheden kunnen bezwijken, waarbij migranten vaak slecht voorbereid zijn op de reis. De stress is het hoogst voor zwangere vrouwen en kinderen, aangezien uit onderzoek blijkt dat een zwangere vrouw bijna 12 liter water per dag nodig heeft om de trektocht in juni te overleven.’

Je moet een sterk karakter hebben om het artikel helemaal te durven lezen. Climategate.nl-lezers hebben dat en weten dat klimaatverandering meedogenloos is:

‘Het verlies van water kan desoriëntatie en hallucinaties veroorzaken, voordat het mogelijk fataal wordt. Het onderzoek citeert interviews met migranten die uitleggen hoe hun teennagels eraf vielen tijdens lange wandelingen over de bergen van de woestijn of hoe ze hun gezichtsvermogen verloren en pijn op de borst kregen terwijl ze verder worstelden.’

Gelukkig kan de papierloze migrant zich op de zaak voorbereiden door eenvoudige maatregelen te treffen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Water:

‘Dit risico zal alleen maar toenemen naarmate de wereld verder opwarmt als gevolg van menselijke activiteit, waarbij uit onderzoek blijkt dat migranten in de komende drie decennia zo uitgedroogd zullen raken in de woestijn dat ze 34% meer water met zich mee moeten dragen om te overleven.’

Het is niet zozeer het warme weer vandaag, maar de zonovergoten dag in de verre toekomst, waar de krant zorgen over heeft. Migrant zonder papieren en klimaatverandering: linke soep.

***

Van het trollenfront

Regelmatig proberen respondenten onder fantasienamen en niet-bestaande e-mailadressen reacties te plaatsen. Ik verzoek hen dan ondershands via e-mail zich even voor te stellen. Deze e-mails krijg ik dan onbestelbaar retour.

Daarna worden zij direct op de zwarte lijst geplaatst. Deze lijst geldt niet alleen voor Climategate.nl maar ook voor tal van andere websites.

Dat kan vervelende gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Zojuist weer drie respondenten – Open, Donk en Veronique – op de zwarte lijst geplaatst.

Mijn advies: doe dat dus niet, want dat bespaart je een hoop narigheid.

***