Frans Timmermans. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het voorgenomen besluit van de TUD om Frans Timmermans te eren als doctor gaat door. Ondanks veel kritiek op de benoeming, in open brieven en een ruim door alumni en burgers ondertekend petitionnement, houdt de universiteit voet bij stuk. De rector benadrukt in zijn brief met kracht de onwetenschappelijkheid van de benoeming:

‘In het geval van de heer Timmermans gaat om een eredoctoraat vanwege sociaal-maatschappelijke prestaties en dus niet om een wetenschappelijk eredoctoraat. Het College voor Promoties van de TU Delft (met daarin alle decanen vertegenwoordigd) wil daarmee de heer Timmermans onderscheiden vanwege zijn tomeloze inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de rest van de wereld in beweging te krijgen om de noodzakelijke acties te ondernemen.’

Hoe het buitensporige engagement van Timmermans in dezen is gemeten, en waarom hij zo boven andere klimaatbevlogenen uittorent, wordt niet met argumenten omkleed. Over de klimaat’winst’ van zijn plannen wordt met geen woord gerept. Datzelfde geldt voor de onmetelijke schade die zijn plannen toebrengen aan de Europese economie.

Niet alleen het eredoctoraat zelf, ook de weg er naar toe verschilt niet van een gezellig avondje dobbelen.

Saillant is deze passage in de brief, waarbij zichtbaar wordt dat Frans Timmermans geen waardevrije ontvanger is van het eerbetoon: hij heeft een politieke opvatting die invloed heeft op samenleving en universiteit. De universiteit ‘hoopt’ maar dat alles goed gaat komen:

‘Het Coalitieakkoord is ook wat kernenergie betreft een stap in de goede richting. Ik hoop met u dat we de visie van de heer Timmermans wat dit onderwerp betreft kunnen bijstellen.’

De TUD wil goede dingen doen en dat is eigenlijk alleen maar te prijzen:

‘Technologische innovaties zijn noodzakelijk, maar zullen hand in hand moeten gaan met sociaal-maatschappelijke vernieuwingen. Het onderzoek en het onderwijs van de TU Delft zijn relevanter dan ooit. Met het eredoctoraat van de heer Timmermans geven we aan dat we midden in de maatschappij staan en dat we ons motto ‘Impact for a better society’ serieus nemen.’

Voor de hele brief zie hier.

***