Jan Asselbergs.

Van een onzer correspondenten.

Uit een gesprek tussen de TUD-top en petitionaris Ir. Jan Asselbergs zijn door de TUD toezeggingen gedaan blijkens de notulen die Climategate.nl heeft ingezien. De TUD Alumnus wist ruim 23.000 handtekeningen te verzamelen tegen het verlenen van een eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans. De grote weerstand kon niet voorkomen dat de TUD overging tot toekenning van het eredoctoraat.

Terugkijkend blijkt, bij monde van Rector Tim van der Hagen en Faculteitsdecaan Paulien Herder, dat men zelf ook moeite had met de uitspraken van Timmermans in de pers over energiebeleid, zoals in de petitie verwoord:

  • Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert;
  • Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt;
  • Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap;

Dit verraste Asselbergs. Men is in een open gesprek toch tot de volgende initiatieven gekomen:

1.Studium Generale Klimaatverandering

Egbert de Beyer.

Professor Herman Russchenberg, directeur van het TUD klimaatinstituut zal een Studium Generale cyclus voorbereiden waarin de verschillende visies op klimaatverandering aan de orde komen. In de zijlijn is ook de naam en werk van Princetonhoogleraar William Happer genoemd als ‘lezenswaard.’

2. Weg met ‘geen twijfel’ over de oorzaken van klimaatverandering

De Universiteit laat bij onderzoek weer het beginsel van wetenschappelijke twijfel toe, ook op het gebied van klimaatverandering. Daarmee is de weg vrij voor een open academische discussie. Zowel veel ondertekenaars van de petitie, als ook alumnus Jhr. Ir. Egbert de Beyer met zijn open brievenactie, zijn op dit punt in hun gelijk gesteld. De TU Delft heeft zijn klimaatmissie statement dat er geen twijfel kan zijn over de oorzaken van klimaatverandering inmiddels van de website gehaald en vervangen.

 

Oude Klimaatmissie

Nieuwe klimaatmissie

3. Meer kernenergie

De TUD pleit, zo bleek in het gesprek met Asselbergs voor de snelle ‘uitrol’ van kernenergie naar het Franse model en zou wensen dat er een ‘Deltaplan Kernenergie’ zou komen. Ook bij de TUD top leeft zeer sterk de vraag hoe de politiek kan worden overtuigd van deze noodzaak. Klip en klaar werd in het gesprek duidelijk dat volgens de TUD-top het koersen op zon- en windenergie een doodlopende weg is.

Emeritus hoogleraar en voormalig TUD-bestuurder Guus Berkhout, die als alumnus de petitie heeft ondersteund, stelt in een reactie:

‘Als de anti-eredoctoraat petitie een open debat gaat opleveren, dan is er al veel bereikt. Immers, hoor en wederhoor is toch de voorwaarde voor wetenschappelijke vooruitgang? Maar dan is het wél noodzakelijk dat wetenschappers, die zich kritisch uitlaten over de klimaatconsensus, aan het woord komen. Immers, die zijn tot nu toe zorgvuldig buiten het klimaatdebat gehouden. ‘

‘En met stip zullen ongemakkelijke vragen op de agenda moeten komen te staan (dus geen censuur), zoals:

1. Is de huidige opwarming nu echt zo’n probleem?

2. Is CO2 nu echt de grote boosdoener?

3. Als de klimaatmodellen zo goed zijn, waarom kloppen de modeluitkomsten dan niet met de werkelijkheid?

4. Als het Timmermans beleid leidt tot energiearmoede, waarom gaat de TU Delft er dan mee door?

Guus Berkhout.

‘Bovendien zal in dit open debat aan de orde moeten komen dat het kiezen van de TU Delft voor het oppoetsen van windmolens en zonnepanelen wel eens een fundamentele vergissing zou kunnen zijn. Immers, de toekomst is kernenergie en juist de TU Delft kan met de ontwikkeling van Thorium reactors de basis leggen voor een totaal nieuwe Nederlandse energiesector met bedrijven van wereldformaat, zoals de ASML-cluster dat nu doet in de chipsector.’

Asselbergs, die het gesprek alleen namens zijn petitie- ondertekenaars met de TUD-top voerde, is niet ontevreden over het bereikte resultaat en is beschikbaar om ook van zijn kant bij de voorbereiding van de Studium Generale cyclus betrokken te worden.

***

Zie ook ‘De Telegraaf’ hier.