Geachte Lezer,

Tot mijn schrik kwam ik er vandaag achter dat de TU Delft een eredoctoraat aan Frans Timmermans wil uitreiken.

Timmermans krijgt zijn doctoraat voor zijn ‘sociaal–maatschappelijke prestaties’ Welke prestaties zijn dat precies? Het beleid dat hij voorstelt: het flink terugdraaien van fossiele brandstoffen zonder grote investeringen in nucleaire energie zal catastrofale effecten hebben op de economie en het welzijn van iedere burger.

Voor alle goederen, van TV’s tot voedsel tot boeken, is een betrouwbare, goedkope bron van energie van fundamenteel belang. Zonder zo’n bron is het niet mogelijk deze goederen (zo goedkoop) te produceren op maatschappelijke schaal. Het beleid van de heer Timmermans gaat echter recht tegen onze twee realistische kandidaten in: nucleaire en fossiele energie.

Energie is de industrie die alle andere industrieën aandrijft. Het beleid van de heer Timmermans zal enorme energietekorten creëren, de huidige gasprijzen zijn nog maar een klein voorproefje hiervan. De effecten zullen we voelen in alle aspecten van het leven. Veel activiteiten en producten die nu deel zijn geworden van het dagelijks leven zullen onmogelijk of te duur zijn.

Timmermans is echter niet bang om de levenskwaliteit van miljoenen burgers op te offeren aan zijn onwetenschappelijke klimaatideologie. Is dat een sociaal–maatschappelijke prestatie?

Het uitreiken van dit eredoctoraat impliceert dat sociaal–maatschappelijke prestaties niet gebaseerd zijn op wetenschap. Nog erger is dat het beleid van de heer Timmermans juist catastrofale effecten zal hebben op de samenleving. Met de uitreiking gooit de TU Delft haar eigen geloofwaardigheid overboord en besmeurt ze het eredoctoraat.

Als een trotse student aan de TU Delft wil ik graag laten weten dat er niet alleen alumni, maar ook studenten zijn die dit een desastreus idee vinden en ik hoop dat de universiteit deze beslissing wil heroverwegen.

Met vriendelijke groeten,
David Bakker
Bachelorstudent Technische Wiskunde

Zie ook: https://www.delta.tudelft.nl/eredoctoraat-timmermans-blijft-twistpunt

***