Rob Jetten. Foto: Shutterstock,

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het wordt almaar griezeliger in de klimaatwereld. Waan, bemoeizucht, machtshonger en hysterie vechten om voorrang. Het valt te vrezen dat met D66 op spilfuncties in de Regering de waan met de bijbehorende verspillingen fors zal toenemen. Overigens zullen de storingen en de tekorten op het stroomnet sterk toenemen, gegeven bijvoorbeeld de honger naar nieuwbouw om de ongecontroleerde asielzoekersstroom te bedienen. Dit terwijl het stikstofgedoe tot op heden tot niets heeft geleid, omdat de veehouderij, een belangrijke economische sector, terecht zich niet laat verjagen vanwege EU-kunstmatige natuurpostzegeltjes waarvan iedereen alleen maar last heeft. Plasterk schreef er dit over:

Vervolgens bestaan er chemische verbindingen van stikstof: ammoniak en nitraten en nitrieten. Die laten de natuur niet afsterven, integendeel, ze vormen de hoofdbestanddelen van natuurlijke mest en kunstmest, die leiden tot méér leven. Dit is de stikstof waar het kabinet in het regeerakkoord vele miljarden voor uittrekt. Anders dan de minister dacht, zijn die miljarden er niet om te zorgen dat er méér planten en dieren gaan groeien, maar juist minder! […] Er zijn Europese regels die voorschrijven dat je van een Natura 2000-heideveld geen bos mag maken, en omgekeerd.

Die miljarden die Jetten in het regeerakkoord heeft uitonderhandeld voor stikstofbeleid, zijn dus niet, zoals hij dacht, om de groei van bossen te bevorderen, maar juist om die groei tegen te gaan. (Wel opvallend dat de onderhandelaars 25 miljard gemeenschapsgeld uitgeven en de woningbouw frustreren zonder zelf te snappen waarom.) Bron.

We zitten hier dus met een minister die niet snapt waar hij mee bezig is. Overigens geen schokkend nieuws, want hij is niet de enige. Ik vrees dat dit op meer terreinen en bij meer ministers het geval is. In zijn angst geconfronteerd te worden met hoe het echt zich, eigen aan alarmisten en planeet redders, laat Jetten zich voorlichten door de heer Jan Rotmans, de bekende Rotterdamse kantelpuntprofessor die nog geen van zijn kantelpunten werkelijkheid heeft zien worden zoals het geval is met ijsbeertjes en Arctisch ijs. Rotmans zegt er dit over:

Wat adviseert u Rob Jetten, die straks de ministerpost voor Energie en Klimaat vult?

‘Ik had allereerst liever een echte vaktijger op de ministerspost gezien. Zoals je ziet op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is natuurlijk belangrijk om politiek geharnast te zijn, maar voor de komende vier jaar hebben we iemand nodig die inhoudelijk enorm goed in de materie zit. Rob Jetten lijkt toch weer naar voren geschoven in een verdeling van posities onder de coalitiepartijen. Nu hij de nieuwe minister voor Klimaat en Energie wordt, adviseer ik hem om burgers en bedrijven meer te betrekken bij de transitie. Maak het spannend, maak het leuk voor de burger. Bron.

Aandoenlijke naïef is deze gedachte. De burger wordt van alle democratische rechten beroofd, moet absurde bedragen betalen voor de klimaatfictie en kan zijn energierekening niet meer betalen. En dit moet de burger leuk vinden? Dit doordat de minister en diens “adviseur” maar niet lijken te (willen) begrijpen dat windmolens en zonnepanelen inferieure troep is die nooit de 99% leveringszekere stroomvoorziening kan leveren van fossiel en kern.

Jan Rotmans.

Van Jetten kan ik me de onkunde nog voorstellen (hij is jong, onervaren, niet bijster bèta-snugger en ideologisch verblind), maar bij Rotmans is sprake van misleiding zoals die ook toepasselijk is op Urgenda zelf. Rotmans heeft het bovendien over een internationaal strafhof (hier). En dan maar heilige morele verontwaardiging over FvD.

Onkunde, naïviteit en schijnheiligheid zijn de kenmerken van onze planeetredders. De burger heeft echt wel in de gaten dat hij bedot wordt met die bakerpraatjes over de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming). Deze hypothese is nooit bevestigd. Wel verworpen door o.a. Happer.

Het komt er op neer dat Methaan slechts 10% bedraagt van het effect van CO2 en dat het effect van CO2 op zich amper 1 graad Celsius bedraagt bij elke verdubbeling, atmosferische CO2-concentraties die in werkelijkheid nooit bereikt zullen worden. Dus voor Methaan 10% x bijna niks = bijna niks. Bron.

Men neme kennis van vooral het stuk tussen 15 en 40 minuten.

Deze grafiek is al jaren bekend, ook bij het IPCC, en wordt niet betwist, maar wordt angstvallig buiten zicht gehouden. Dit is ronduit bedrog. Het is niet moeilijk raden waarom. Dat krijg je als je politieke correctheid de uitkomsten van wetenschap, voor wat het waard is, laat bepalen. Denk aan de TUD met zijn eredoctoraat aan Timmermans. Klassiek voor het morele verval als gevolg van Groepsdenken! Het zoveelste voorbeeld uit de geschiedenis van bijvoorbeeld de vorige eeuw.

Jetten heeft dus de bijzondere post om het niet bestaand stikstof- en klimaatprobleem op te lossen. Minister van Hersenspinsels. Ik wens hem sterkte.

Donald Pols.

Tot slot hebben we te maken met een door de Postcodeloterij gesubsidieerde organisatie Milieudefensie (MD) die bij monde van hun leider Pols de macht ruikt. Meneer Pols matigt zich aan dat hij 30 grote bedrijven een ultimatum kan stellen. De bemoeizuchtige brutaliteit en arrogantie van MD zijn typerend voor dit soort misantrope clubs natuurbeschermers en planeetredders die in hun eigen waanwereld leven.

Het lijkt het mij dringend vereist de juridische inspanning te richten op de verontrustende plannen van Milieudefensie. Mij lijken die plannen ingegeven door machtshonger. Meneer Pols lijkt uit op blijvende invloed op het beleid en zijn zinnen te zetten op de intentie van Maurice Strong en diens kruistocht tegen de westerse geïndustrialiseerde maatschappij.

Ik vrees dat Pols erop vertrouwt dat activistische rechters hem wel zullen steunen en zo de Trias Politica verder naar de knoppen te helpen door op de stoel van de wetgever en de wetenschap plaats te nemen. Kortom streven naar een door MD aangestuurde dikastocratie met de goedkeuring van de 2 D66-ministers Kaag en Jetten.

Ik beschouw dit als een gevaar en een potentiële aanloop naar de dictatuur van milieubewegingen en die van Timmermans. Pols’ zelfvertrouwen is mij iets te groot naar de zin. Wat vinden weldenkende juristen hiervan? Immers, de rechters in de zaken Urgenda en Shell beriepen zich via art. 2 en 8 van de EVRM op bewijs dat er niet is. Ze baseerden zich op hun eigen mening quasi wetenschappelijk ondersteund door de weerlegde 97%-consensus, en niet door wetenschappelijk aangetoonde aannemelijkheid (evidence) van het tegendeel zoals hiervoor aangetoond door Happer. Nogmaals, Happer heeft aangetoond dat artikel 2 en 8 van de ERVM niet van toepassing kunnen zijn. Of anders geformuleerd:

Why 100 authors? If I were wrong, then one would have been enough! – Albert Einstein. Consensus is utterly irrelevant to science. The philosophy of science is devoid of consensus. What concerns science is not weight of numbers on the side of an argument, but what the facts are. What the evidence is.

Ik denk dat het goed is om de juristen van de bedrijven te benaderen en hen uit te leggen hoe het nu echt zit met die bewijslast in de hoop Pols tijdig de pas af te snijden.

Een lezer van de Telegraaf stelde bondig: Sinds wanneer denkt Milieudefensie de rol van de overheid over te nemen? Waar bemoeien ze zich mee? Ze zijn niet door het Nederlandse volk gekozen om grote bedrijven te controleren en/of de wacht aan te zeggen. Alleen de overheid kan grote bedrijven iets opleggen en niet een clubje milieufanaten. Grote bedrijven moeten verstandig zijn en niet reageren op het schrijven van Milieudefensie. Bron.

Jeroen Hetzler.

Rest de vraag, dragen Jetten en Kaag het initiatief over aan bemoeiallen als bedriegende milieubewegingen en onkundige activistische rechters? God helpe ons dan de brug over. Dan heeft Strong zijn doel bereikt. Welkom in Alarmistan!

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***