Egbert de Beyer.

Van een onzer correspondenten.

Jhr. Ir. Egbert de Beyer, de in Duitsland woonachtige mijnbouwkundige, geeft een aanvullende reactie op het artikel van Samuel Furfari van vandaag.

In 2004 kwam de eerste regering hier in Duitsland met een groene Minister voor Milieu met grote woorden dat een energietransformatie, dus weg van de fossiele energie en CO2, maar grootschalig kiezen voor zonne- en windenergie, niet meer dan 50 cent per maand zou kosten. Hierdoor zou men wel even twee vliegen in één klap slaan: de in hun ogen catastrofale klimaatverandering en de boosdoener CO2 zouden zo verdwijnen.

Dat klonk maar al te goed en dus kon de Duitse regering aan het werk. Toen later langzaam, maar steeds meer duidelijk werd dat er in deze redenering nogal wat zwakke plekken zaten, was het te laat om de Duitse bevolking uit de slaap van Doornroosje te halen. De regering onder Merkel, de pseudo-wetenschap, de weerdienst en de staatsmedia hebben hier werkelijk zeer goed samengewerkt. Zo goed dat zelfs onze kinderen niets anders op school te horen kregen dan deze visie op de wereld.

Dat kon men natuurlijk volhouden zolang van buiten af maar voldoende ‘vieze’ en goedkope energie kwam zonder dat de slapende bevolking dat echt merkte. Maar ja, dat verandert op het ogenblik met de inval van Poetin.

Er zijn inmiddels twee stromingen in Duitsland: de linker zegt dat wij zo snel als mogelijk Duitsland nog meer moeten vol zetten met windmolens en zonnepanelen om onafhankelijk van het buitenland te worden. Maar er zijn ook de realisten die zeggen dat dat onmogelijk is zolang Duitsland zelf niet in staat is het land voor een ‘Dunkelflaute’ (geen energieopwekking door o.a. windstilte, sneeuwval op zonnepanelen en weinig zonne-uren in de winter) te beschermen met een gigantische mogelijkheid tot stroomopslag in waterstof. Tot nu toe is deze stroomopslag niets anders als een enorme energievernietiging. Deze winter zal Duitsland wel doorkomen omdat de opslagplaatsen nog net vol genoeg zijn, maar de volgende winter wordt een probleem!

Robert Habeck. Foto: Deutschlandfunk.

Plotseling wordt de nieuwe groene Minister Habeck met zijn neus op de feiten gedrukt. Hij heeft nu met kracht bevolen dat alle gas, olie en kolenreserves aan het einde van de zomer weer opgevuld moeten zijn. Er moeten snel zo veel als mogelijk nieuwe gas-centrales gebouwd worden. Ook moet er op de Noordzee weer naar gas, schaliegas en olie gezocht worden. En al de stilgelegde energiecentrales moeten in noodgeval direct weer gestart kunnen worden. De invoer van LNG-gas moet geforceerd worden.

Het is de ironie van de geschiedenis dat een groene Minister, na twintig jaar, de immense fouten van zijn voorganger moet corrigeren! En voor de groene kiezers moet dit, ondanks hun ideologie, toch ineens overtuigend zijn. Habeck stelt nu: de energietransitie moet maar een stap terug doen totdat Duitsland in de toekomst voldoende zekere alternatieve energie heeft. Maar dat zal nog heel, heel lang duren. En in die tijd zal ook de grootste ‘nitwit’ in Duitsland gemerkt hebben, dat de CO2-concentratie in de atmosfeer ondanks een landschap bezaait met windmolens en zonnepanelen nog steeds toeneemt, dat hij niet met zijn voeten in het hoge water staat, dat het niet minder regent en dat er geen catastrofale temperatuurstijging wordt gemeten. Ik schreef eerder:

‘Het is een misvatting te geloven dat een hogere CO2-belasting en meer hernieuwbare energie de prijsstijgingen tot bedaren zullen brengen. Beide factoren zullen de stroomprijs juist in de hoogte drijven en de vraag naar betrouwbare en eenvoudig in voorraad aan te houden energie weer de hoogte in stuwen. Een duivelse vicieuze cirkel’ Bron: Egbert de Beyer, EJZ 2021

Misschien kunnen de natuurkunde leraren nu eindelijk tegen hun linkse collega´s een front maken en de kinderen leren wat CO2 werkelijk doet. Maar dat zal pas lukken als alle andere leraren ook zullen moeten leren wat de thermodynamische natuurwetten werkelijk betekenen. Maar hoe krijg je dat in hemelsnaam tussen hun oren. Daar gaat wel een eeuwigheid overheen!

Egbert de Beyer verscheurde in januari 2022 zijn Delftse ingenieurs-diploma en wierp het in de kachel uit protest tegen het geven van een TUD- eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Zie hier.

***