Auteur: Axel Robert Göhring.

Onlangs presenteerden we een elf jaar oude film van de Bayerischer Rundfunk (zie hier) over de bossterfte in de jaren tachtig. De conclusie was vrij duidelijk: er was gewoon geen bossterfte in Centraal-Europa – integendeel, het Duitse bos groeide zelfs een beetje.

Hoe kon het dat bijna iedereen in dit nakende onheil geloofde – met verbazingwekkend korte deadlines zoals “over drie jaar zal het bos dood zijn”? De film biedt vooral twee verklaringen: de ongelukkige publicaties van media als Stern en Spiegel, en de conformistische behoefte aan sociale harmonie.

De nu grotendeels verborgen “bossterfte”, die zelfs Wikipedia met verdacht weinig regels behandelt (zie hier) is de blauwdruk voor alle latere milieu- en gezondheidsrampen, die alleen in de media plaatsvonden. Alle trucs die wetenschappers, politici, activisten en de media gebruikten na de schandalige eerste Waldsterbens-publicatie van Bernhard Ulrich in 1979, zijn vandaag terug te vinden.

Pikant is dat de bedriegers hun eigen bedrog beschuldigen in de zin van een Freudiaanse projectie van de andere kant – bijvoorbeeld EIKE. In het Engels is het acroniem FLICC ingeburgerd voor de individuele punten – uitgevonden door “Mister 97%” John Cook uit Australië. In het Duits wordt FLICC vertaald als PLURV, zoals de website klimafakten.de uitlegt. Het staat voor “pseudo-experts, logische fouten, onrealistische verwachtingen, kersenplukken en samenzweringsmythen.”

Al op het eerste gezicht is duidelijk dat nogal wat hiervan een centraal onderdeel vormt van het klimaatbeleidscomplex.

1 Pseudo-experts: Benoem ongekwalificeerde personen als bronnen van relevante informatie. Zoals vaak wordt gezegd in films en teksten over bijvoorbeeld EIKE, zijn onze wetenschappers “niet professioneel” omdat ze geen klimatologen zijn, maar “slechts” ingenieurs of vloeistofmechanica-deskundigen, van ‘onbelangrijke’ universiteiten enzovoort.

Maar wie zijn de groten van de Duitstalige klimaatastrologie? Er zijn Max Planckers zoals Mojib Latif (die onderbuikkennis als betrouwbare prognose presenteren), maar ook hoogleraren voor regeneratieve energie die faalden met thermische zonne-energie zoals Volker Quaschning van de HTW Berlin.

Hans Joachim Schellnhuber.

Klimaatpaus Schellnhuber zat aan de jonge universiteiten van Regensburg en Oldenburg, deed al vroeg aan milieubescherming, richtte in 1992 zelf zijn geregistreerde vereniging PIK op en bedacht de kantelpunten en “x° goals“.

Of internationaal: de Amerikaanse politicus en ex-vice-president Albert (Al) Gore, zoon van een miljonair en bestuurder, heeft helemaal geen wetenschappelijke opleiding, maar verdiende miljoenen met zijn klimaatagitatie in de jaren negentig.

Samenvattend zou je kunnen zeggen: benedengemiddelde wetenschapers willen zich profileren. Ze worden ondersteund door enkelen die echt bekwaam zijn, maar hun salaris en de reputatie van een professoraat zijn niet genoeg voor hen (dit is niet eens zeldzaam), en ze gebruiken daarom de bangmakerij van de ongetalenteerde mensen om bekend te worden en extra inkomsten te verwerven (zie hier).

Als je kijkt naar verwante complexen zoals Corona, die deels overlappen met “klimaat” (zie het boek van Lauterbach), zul je ook politici en onderzoekers ontdekken die, zoals Bundestag-chick Emilia Fester, niets anders op hun cv hebben dan plezier en feesten, of wiens leerstoelen en dissertaties een dubieus karakter hebben (Lauterbach, Drosten).

Opgeblazen minderheden die een klein aantal afwijkende meningen ten onrechte presenteren als dominant. Het zijn de “97%” fanatici van Skeptical Science en andere “factcheckers” die een grote meerderheid van klimaatgelovigen simuleren met geclaimde cijfers en gemanipuleerde statistieken. De 97% van John Cook in 2013 verwijst bijvoorbeeld alleen naar de gevonden publicaties die ook maar iets zeggen over de ineenstorting van het klimaat (ja/nee) – en dat was slechts ongeveer een derde. Barack Obama vond het niet erg – hij citeerde gewoon de 97% zonder te zeggen “97% van wat”.

In het algemeen – sinds wanneer heeft echte wetenschap opiniepeilingen nodig, hoeveel % van de onderzoekers beschouwt een resultaat als correct? Ofwel een wetenschapper kan met gegevens of waarnemingen komen voor zijn hypothese die niemand kan ontkrachten, en daarmee een hypothese bevestigen. Als hij dat niet kan, was de hypothese verkeerd – er zijn geen stemmingen nodig.

Robert Habeck.

2. Logische fouten: argumenten aandragen die bij nader inzien onlogisch blijken te zijn. Bijvoorbeeld de verkeerde conclusies trekken uit juiste informatie.
We willen graag zien waar er bijvoorbeeld onlogische informatie op de EIKE-pagina staat. Helaas trekken we niet de verkeerde conclusies, aangezien onze waarschuwingen stilaan uitkomen. Gelukkig is er (nog) geen grote stroomuitval geweest, maar de gas-energiecrisis heeft ons niet echt verrast. Ministers Habeck en Baerbock daarentegen wel, je ziet zelfs de schok van de realiteit in Habeck …

Misleidende analogieën: Dit is meer een domein van Hirschhausen, Lesch, Rahmstorf & Co: Denk maar aan de legendarische vergelijking van CO2 en blauwzuur – beide zijn stoffen die in de kleinste concentratie gevaarlijk zijn. Humbug – CO2 is plantaardig voedsel, en alleen in de geest van een alarmist een gevaarlijk opwarmend molecuul, ongeacht de concentratie. Blauwzuur is op zich een gif, dat specifiek door bomen zoals de amandel wordt geproduceerd om roofdieren of ongewenste dieren op afstand te houden. Blauwzuur heeft alleen deze functie – zonder dit zou het molecuul helemaal niet bestaan.

Nog zo’n typische misleidende analogie van “klimaatdokters” als Hirschhausen en Ganten: “De aarde heeft koorts.” De planeet met zijn biosfeer is geen levend wezen, maar een optelsom van de vele biotopen. Koorts is een reactie van het immuunsysteem van het dier op ziektekiemen en is daarom meestal logisch. De “oververhitting” van de atmosfeer van de aarde, als het zou plaatsvinden, zou een fysiek proces zijn dat noch goed noch slecht is. Hoewel, de warme periodes van de planeet waren niet alleen de beste tijden voor menselijke beschavingen, maar ook voor de meeste levende wezens zelf. De hete seizoenen zonder bevroren poolkappen waren een gouden eeuw van leven – met weelderige vegetatie en amfibieën op Antarctica. Tegenwoordig liggen hun fossielen onder kilometers ijs.

3. Verwachtingen die niet uitkomen: dingen van de wetenschap eisen waar ze helemaal niet aan kan voldoen, bijvoorbeeld door een mate van zekerheid te eisen die onbereikbaar is.
Het is vreemd – de PIKers [PIK = Potsdam Institut für Klimafolgenforschung] en hun internationale IPCC-collega’s beweren graag “the science is settled‘. De Assessments Reports (AR), de statusrapporten van het Intergouvernementeel Panel on Climate Change (IPCC) daarentegen, melden verdacht vaak alleen maar “waarschijnlijk” enzovoort, althans in de lange versie. Wetenschappelijk is het ook veel overzichtelijker – maar ook hetzelfde, omdat in de dagelijkse onderwerpen en in de Spiegel waarschijnlijkheden al snel absolute zekerheden worden.

Wat wij klimaatsceptici dan ook eisen, is dat in de persberichten van PIK en MPG de voorzichtige taal van de berichten wordt aangehouden. Maar zouden ze überhaupt nog in de media worden genoemd?

4. Cherry-picking: Bewust selecteren van informatie die onvolledig is, zodat het, afzonderlijk beschouwd, het eigen standpunt lijkt te ondersteunen.
Nogmaals, een duidelijke projectie van de alarmisten op hun critici, aangezien elk bepaald weersfenomeen waar dan ook op aarde gemakkelijk wordt aangehaald als bewijs van de ineenstorting van het klimaat. Smeltend zee-ijs in het Noordpoolgebied in de zomer van de afgelopen jaren wordt genoemd en geïllustreerd met kleurrijke foto’s – terwijl de enorme groei van poolijs in de winter geheim wordt gehouden.

De (nog) ontdooiende permafrost in Noordoost-Azië wordt getrakteerd op zijn eigen bijdrage in Weltspiegel, die nogal terughoudend omgaat met de Texas Freeze 2021. Het feit dat het jaar 21 wereldwijd vrij nat en koud was, werd in de massamedia nogal fragmentarisch behandeld – bijvoorbeeld de soms mislukte koffieoogsten in Zuid-Amerika. Dat British Columbia en Death Valley in de midzomer een paar dagen recordhitte hadden, wordt daarentegen wel heel breed uitgemeten en bijna in één adem gepresenteerd als gevolg van klimaatverandering.

Mojib Latif.

5. Samenzweringsmythen: insinueren van duistere activiteiten en geheime allianties – bijvoorbeeld dat individuen of groepen opzettelijk bewijsmateriaal over klimaatverandering vervalsen, enz.
Klimaatsceptici baseren zich op de realiteit. Alarmisten als Mojib Latif beweren fictieve catastrofes zoals “over 20 jaar zal er hier geen ijs en sneeuw meer zijn in de winter” – die collega’s graag steunen en soms zelfs overdrijven. De media bemoeien zich er ook graag mee en claimen een deadline of kantelpunt waarna de wereld vergaat.

Legendarisch is de BILD-titel “We hebben nog maar 13 jaart” uit 2007, waar Henryk Broder in 2020 op wees (zie foto boven). Opgemerkt moet worden dat zulks niet noodzakelijkerwijs met anderen is afgesproken. Mensen met dezelfde interesses handelen op een vergelijkbare manier – het zelforganiserende systeem, zoals Michael Limburg het graag noemt.

Toch worden er van tijd tot tijd afspraken openbaar gemaakt, zoals in 2009 en 10 als onderdeel van ‘Climategate”. Destijds hadden hackers e-mails gekopieerd van de server van de University of East Anglia, waarin belangrijke klimaatonderzoekers intern bespraken hoe de mismatch van de computermodellen in overeenstemming kon worden gebracht met de echte meetgegevens – met voor de hand liggende manipulatie.

Aan de andere kant maken de klimaatfactcheckers en “wetenschappers” zich belachelijk door hun beweringen dat EIKE rijkelijk zou worden gefinancierd door de olie- en/of kernenergie-industrie, en de dikke spin in het web van de wereldwijde samenzwering tegen klimaatontkenning zou zijn, aangezien die ondersteuning verwaarloosbaar is in vergelijking met middelen waarover de wereldwijde paniekindustrie kan beschikken. Bovendien heeft EIKE bijna geen invloed in de massamedia.

Kun je nog andere trucs bedenken die alarmisten gebruiken om hun verzonnen verhalen te verspreiden en critici in diskrediet te brengen? Schrijf het dan in de reacties!

***

Bron hier.