Van een onzer correspondenten.

Vanmiddag om vijf uur is het zover! Dan wordt het laatste IPCC-rapport gepresenteerd waarin de aanpak wordt beschreven om klimaatverandering tegen te gaan. Aansluitend is er een Nederlandse persconferentie die live door de NOS zal worden uitgezonden, online. De komst van het rapport alleen al werd in de NOS nieuwsbulletins op de radio een aantal dagen als nieuws gebracht. Een journalistiek novum bij de publieke omroep!

Een vijftal Nederlandse wetenschappers schreven mee aan het derde deel. Zij zullen mogelijk allen aan het woord komen vanmiddag. Of zij, naast uitleg ook kritisch zullen worden ondervraagd zullen we zien. Hier een kort profiel van het vijftal met typerende quotes:

Gert-Jan Nabuurs

Gert Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de universiteit van Wageningen.

‘Ik ben blij dat ik niet in Glasgow aanwezig was, anders had ik mij diep geschaamd voor het resultaat.’ Bron: NOS

Hij was zeer kritisch omdat de belangrijkste doelen – de aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 en de financiering voor ontwikkelingslanden – totaal niet zijn bereikt. Nabuurs denkt dat met dit resultaat de 1,5-graden-doelstelling niet meer haalbaar is.

Heleen de Coninck.

Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven.

‘Het kán nog, we kunnen zelfs 1,5 °C opwarming nog voorkomen. Dat geloof ik echt.’ Bron: Sciencelink

De Coninck stelt op Energiepodium dat nieuw in de wetenschap is dat ook extreem weer zoals recentelijk de overstromingen in Limburg, België en Duitsland en de hittegolven in het westen van de VS en Canada duidelijker aan klimaatverandering kunnen worden toegeschreven – de hittegolven zelfs ondubbelzinnig.

 

Linda Steg.

Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

‘We kunnen zelfs het grootste probleem, de negatieve gevolgen van klimaatverandering, nog tegengaan, maar dan moeten we drastische keuzes maken. De vrees is dat we hartstikke ongelukkig worden als we die keuzes maken, omdat we dan allerlei dingen niet meer mogen. Maar anders wachten er hittegolven, extreme regenval en overstromingen. Niets doen betekent niet dat alles hetzelfde blijft.’ Bron:Volkskrant.

Op Warmetruiendag.nl zei professor Steg dat ze heel graag zou willen onderzoeken of het vermelden van de CO2-impact op etiketten van producten in de supermarkt mensen tot een andere keuze beweegt, en of andere veranderingen in het systeem milieuvriendelijk gedrag kunnen stimuleren.

Kornelis Blok.

Kornelis Blok, hoogleraar energiesysteemanalyse.

‘Als je nu besluit om windturbines op zee te plaatsen, dan staan ze er over vijf of zeven jaar. Je kunt die procedures proberen iets te versnellen, maar je krijgt het niet korter dan vijf jaar.’ Bron: Binnenlands Bestuur

Nederland wil van het Russisch gas af en een versnelde energietransitie moet daarbij helpen, zo klinkt het alom. Maar dat zijn twee verschillende dingen, waarschuwt Kornelis Blok in Binnenlands Bestuur. Van het Russisch gas willen we volgende winter af; de energietransitie vraagt decennia. ‘Je kunt wel roepen: ik wil huizen sneller isoleren en meer warmtepompen inzetten, maar dat zit al op zijn maximum. De installateurs lopen op hun tandvlees om het allemaal gedaan te krijgen.’

Detlef van Vuuren.

Detlef van Vuuren, hoogleraar integrale beoordeling van wereldwijde milieuverandering en hoofdonderzoeker klimaat, lucht en energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

‘We falen als mensheid als we het klimaatprobleem niet oplossen’ Bron: Changeinc

Van Vuuren is van mening, zo zei hij in De Correspondent, dat met de huidige voorspellingen het niet ondenkbaar is dat we aan het einde van de eeuw een meter zeespiegelstijging hebben. Daar kunnen we nog tegenop bouwen. Maar we hebben (met de opwarming) ook een proces in gang gezet dat er misschien meters bij komen.’

Dat allemaal bij de NOS. Komt dat zien.

***