Zonnepark Saba. Foto: Ecorus.

Van een onzer correspondenten.

Minister Jetten is deze week op Saba om het eiland klimaatneutraal te maken. Naast de uitbreiding van de zonneweides op het eiland zijn er ook plannen voor een middelgrote windturbine. Zo kan Saba straks honderd procent van de energieproductie opwekken.

Jetten:

‘Ik zie een enorme kans om de BES eilanden een soort showcase te laten zijn voor hoe je ook bij kleine eilanden de stap naar klimaatneutraal kunt maken.’

Het is geen goedkoop project. In totaal komen de investeringen op zo’n kleine dertien miljoen dollar. Via de Europese Unie zou 4.1 miljoen beschikbaar zijn en deze week zijn er met de Sabaanse autoriteiten gesprekken gevoerd om een gat van 7 miljoen te dichten met klimaatgeld uit Den Haag. Voor de verhoudingen: de gemeente Saba is qua inwonertal groter dan Vlieland maar kleiner dan Ameland.

De bevolking is over het algemeen positief over duurzame energie. Toch zijn zonneparken en mogelijke windturbines niet zonder problemen vanwege de orkaangevoeligheid.

Een deel van het zonnepark had een te zwakke fundering en moest opnieuw worden opengebroken en weer verzwaard gefundeerd.

Dat de klimaatmaatregelen op Saba evident geen bijdrage leveren, blijkt uit een uitvoerige analyse uit 2019:

‘Aan de oorzaak van klimaatverandering kan op het niveau van de BES-eilanden weinig steekhoudends worden gedaan, maar de eilanden kunnen zich wel beter wapenen tegen de gevolgen ervan.’ Bron: ECORYS 14-2-2019.

Sabanen wonen in houten huizen met groenwitte luiken en rode daken. Ook de nieuw gebouwde huizen volgen dit patroon. Om het schilderachtige karakter van het eiland te behouden, worden de particuliere zonnepanelen niet op de daken geplaatst, maar achter of naast de woningen.

De haast die Jetten wil maken steekt schril af tegen de adviezen die TNO gaf als het gaat om verduurzaming:

‘Zoals hierboven beschreven adviseert TNO rond 2030 of later te besluiten over de laatste verduurzamingsstap. Dit betreft onder meer de keuze voor een energiebron waarmee ook tijdens een periode zonder wind en weinig zon (zogenoemde Dunkelflaute) elektriciteit geleverd kan worden. De besparing is in financieel opzicht klein. De resterende ongeveer 5 à 10% brandstof wordt bespaard, hiernaast kunnen de generatoren en waarschijnlijk de gehele centrale verkocht worden. Dit leidt tot een eenmalige versnelde afschrijving en besparing op operationele kosten.’ Bron: Kamerbrief 22 maart 2022.

Pas als de generator weg is, wordt Saba echt helemaal CO2-neutraal. Klimaatverandering, kom maar op met je nietsontziende orkanen.

***