Borssele. Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het kabinet praat met drie ‘potentiële en geïnteresseerde leveranciers’ over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het zijn het Amerikaanse bedrijf Westinghouse, het Franse staatsbedrijf EDF en KNHP uit Zuid-Korea, schrijft minister Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het twee nieuwe kerncentrales wil bouwen, bij voorkeur in Borsele, waar nu al een centrale is.

Volgens Jetten hebben de potentiële leveranciers alle drie ervaring met het bouwen van ‘generatie III+ – reactoren’ met een minimaal vermogen van 1000 megawatt.

De komende tijd bekijkt het kabinet samen met de drie bedrijven onder welke ‘technische en financiële voorwaarden’ nieuwe kerncentrales in Nederland kunnen worden gerealiseerd. Dan moet ook duidelijk worden of de ontwerpen geschikt zijn voor de locatie in Borsele en of ze passen binnen de Nederlandse regels.

Bij Jetten doemt het beeld op van een vertragingstactiek als het om kernenergie gaat.

Jetten zegt dat door nu al een studie te doen in een vroeg stadium duidelijk kan worden of de ontwerpen nog moeten worden aangepast. Ook kan dan beter worden ingeschat wat de kosten zijn, verwacht de minister.

‘Hierdoor worden de risico’s op vertragingen en budgetoverschrijdingen in een latere fase van het project verkleind.’

In tegenstelling tot grootschalige wind- en zonne-energieprojecten, waar ook grote milieu- en financiële risico’s gelden, doemt bij Jetten het beeld op van een vertragingstactiek als het om kernenergie gaat.

Deze week bleek Jetten een fervent tegenstander van de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven en zou hij dit zelfs bij wet willen verbieden. Maar officieel is de Eemshaven nog steeds in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale, net als Borssele in Zeeland en de Maasvlakte bij Rotterdam. Waarom nu al opties afschrijven, te meer daar kernenergie zeer effectief is in reductie van het vermeende broeikasgas CO2 dat de planeet zou bedreigen. Deze politieke sentimenten, overdreven klimaatalarmisme enerzijds en het ontbreken van doorzettingskracht qua kernenergie anderzijds, vallen moeilijk met elkaar te rijmen.

De haalbaarheidsstudie begint na de zomer en duurt ongeveer een half jaar. Het kabinet wil pas in 2025 kiezen met welk bedrijf het in zee gaat. De nieuwe centrales zouden in 2035 klaar kunnen zijn.

***

Bronnen hier en hier.

***