Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

… climategate.nl. Voor de lezers die niet bekend zijn met deze website: deze doet zich voor als een vrij forum waar een ieder twijfel over onze aanpak van klimaatverandering mag uitspreken. De website is echter vooral gecentreerd rond een complottheorie waarin beweerd wordt dat een gering aantal wetenschappers achter de schermen macht uitoefent om angst rond klimaatverandering te verspreiden. Veel voorkomende praktijken van deze website zijn het publiceren van pseudo-onderzoeken, het verspreiden van nepnieuws over politici en het in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten. Bron.

De auteur van dit artikel heeft m.i. nog wel het een en ander te leren zoals beter leren lezen en logica. Nergens op Climategate.nl is in het beleid iets te vinden van een complottheorie zoals de auteur beweert. Angst rond klimaatverandering wordt juist wereldwijd en zeer openlijk dag in dag uit uitgedragen door de VN, het IPCC, WEF, KNMI, NOS etc. Er wordt geen geheim gemaakt van de pogingen door supranationale organisaties die zich willen bemoeien met het leven van elke aardbewoner.

Een gering aantal wetenschappers dat angst probeert te zaaien rond opwarming zoals de auteur stelt? Dan moet hij toch beter luisteren, want was het niet Guterres, secretaris generaal van de VN, die voor de zoveelste keer alarmisme de wereld voorhield?

Unless action is taken soon, some major cities will be under water, Mr. Guterres said in a video message, which also forecast “unprecedented heatwaves, terrifying storms, widespread water shortages and the extinction of a million species of plants and animals. Bron.

Geen der auteurs van Climategate.nl (CG) gelooft in een of andere complottheorie. Complotdenkers is immers geloven in niet-falsificeerbare hypotheses en bedrijven pseudowetenschap. Kijk bijvoorbeeld naar Timmermans met zijn uitspraak over Poetin:

Volgens vicepresident Frans Timmermans van de Europese Commissie staat Rusland voor zulke grote klimaatuitdagingen, dat president Poetin liever de aandacht afleidt door Oekraïne te bedreigen. Bron.

Onlogisch dus van de auteur om de auteurs van CG complotdenken voor de voeten te werpen. Dat dit wel voorkomt in reacties op artikelen, valt onder de vrijheid van meningsuiting die CG hoog in het vaandel voert, ook en bij uitstek de academische vrijheid. Juist dit laatste wordt in toenemende mate geschonden door universiteiten. Hierover later meer. Samenvallende belangen is heel iets anders dan complotten. De auteur van het artikel in Delta heeft zich dit allemaal niet gerealiseerd.

Het was geen beletsel voor de auteur om zijn intolerantie te etaleren door stropopjes tevoorschijn te halen en CG te verwijten: pseudo-onderzoeken, nepnieuws, in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten. Toe maar. Het eerste lesje van wetenschapsbeoefening moet hij nog leren: twijfel is de motor achter wetenschappelijke ontwikkeling. Zijn artikel getuigt dan ook eerder van de verstarrende werking van de ‘science is settled’-doctrine, dan van zoekende wetenschapsbeoefening.

De auteur maakt zichzelf het slachtoffer van ondermaatse wetenschapsbeoefening. Wat daarentegen CG wél aan de kaak stelt, zijn de ongebreidelde feitenvrije propaganda / indoctrinatie van burgers van jong tot oud, de onaannemelijkheid van de 97%-consensus, de onaannemelijk van de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) en talloze andere beweringen. CG heeft van tijd tot tijd kritiek op beweringen van instituten als CPB, PBL, KNMI etc. om volstrekt legitieme redenen.

Het is onlogisch om deze kritiek af te doen als in twijfel trekken van complete wetenschappelijke instituten, want twijfel aan uitkomsten zijn juist het hart van wetenschappelijke ontwikkelingen. Wetenschapsbeoefening verengt de auteur tot het eigen uniek geachte gelijk:

Als bezorgde student [Student Mels Habold] vind ik het geweldig om te horen dat de universiteit een proactieve rol neemt binnen klimaat politiek, en ik hoop hier meer van te zien. Jammer genoeg stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. Een petitie tegen het eredoctoraat werd door bijna 23 duizend mensen getekend, voor een groot deel anoniem, onder anderen door een paar oud-studenten en promovendi. […] Door de mens gecreëerde klimaatverandering is inmiddels een bewezen probleem. Doen alsof hier nog over gediscussieerd kan worden, leidt tot verdeeldheid rond een probleem waar we hard voor moeten samenwerken. Dit weet Frans Timmermans als een van de besten. Bron.

Dan kan men zich toch enkele vragen stellen. Waar is dat bewijs? Waarom mag dit niet betwist worden? Op wiens gezag? De auteur bepleit ook de politisering van klimaatgerelateerde wetenschap en verbiedt impliciet elke mening anders dan de zijne. Hoe denkt hij over natuurkunde, mijnbouw etc.? Ook politiseren?

Deze student heeft zich kritiekloos tot onderdeel gemaakt van het grote raderwerk van massale klimaatpropaganda ontstaan door de sinds 2015 onbetwistbaar verklaarde Parijse klimaatdoelen. De auteur maakt zichzelf tot het nuttige gehoorzame radertje dat nooit zelf verantwoordelijkheid zal hoeven dragen, nooit hoeft op te draaien voor de consequenties bij verzet tegen, twijfel over of mogelijk fatale gevolgen van het gevoerde beleid.

Zij die deze moed wel hadden werden uit hun functie gezet of anderszins belemmerd in hun academische vrijheid. Een kleine greep: Peter Ridd, Susan Crockford, Judith Curry etc. Misschien vormt dit wel de verklaring voor de vele anonieme ondertekenaars van de petitie tegen het eredoctoraat van Timmermans. De tirannie van het hedendaagse klimaatbeleid is immers merkbaar tot in de kleinste haarvaten. Tirannie is niet nieuw in de afgelopen 100 jaar.

Of vergis ik mij in de toenemende frequentie van het woord ‘moeten’ dat elke klimaatapologeet in de mond bestorven ligt. Of vergis ik mij in het toenemend aantal, voorgenomen, verboden waarmee milieuclubs de vrije keuze van bedrijven, burgers, boeren en vissers, kortom het effectief functioneren van onze hele maatschappij, langzaam wurgen. En dit alles in Nederland voor 3 tienduizendste van een graad C. In graden Kelvin, speelt zich het verschil bij wijze van spreken af op atomair niveau. Op wereldniveau komt het uit op 0,14 graad C. Elk weldenkend mens vraagt zich dan ook af of het nog wel gaat om het redden van de planeet.

Jeroen Hetzler.

Het is betreurenswaardig dat allerlei klimaatzeloten zo kritiekloos in de kudde meelopen. Willen ze er graag bij horen? Zijn ze bang anders uit de kudde verstoten te worden? Of zijn ze zo geïndoctrineerd dat zij de wetenschappelijke afstand tot hun onderwerp niet meer kunnen onderscheiden?

Zoveel staat vast: die Delftse student heeft nog wel het een en ander te leren voordat hij meent eenieder die het niet met hem eens is de les te moeten lezen.

De klassieke logische denkfout die wordt gemaakt is namelijk dat klimaatverandering geen voorwaarde is voor weersextremen. Weersextremen echter doen zich voor bij alle klimaatveranderingen. Dit verschil wordt door elkaar gehaald. Al 40 jaar worden wij dan ook bang gemaakt met rampen die nooit zijn uitgekomen. Een Afrikaans spreekwoord zegt: Als een aap niet bij een banaan kan, dan zegt hij dat die niet rijp is.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)