SolarDuck. Foto: Nederland maritiem land.

Van een onzer correspondenten.

Investeerders, op zoek naar nieuwe vormen van energiestransitie, zijn bezig met de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen op zee. In Nederland is er een investeerderscombinatie ‘SolarDuck’ die al een proefproject is gestart. Een immense driehoek bestaande uit zonnecollectoren drijft al in de Waal.

Koen Burgers, CEO van SolarDuck, stelt:

‘De behoefte aan veilige, duurzame en betaalbare energie vraagt om nieuwe en onmiddellijke antwoorden van de industrie in Europa en ook wereldwijd. SolarDuck maakt deel uit van dit antwoord, waardoor zonne-installaties op zee een opwindende nieuwe markt kunnen openen. Door de robuuste technologie van SolarDuck onder ruige omstandigheden op de Noordzee te demonstreren, kunnen we de technologie praktisch overal ter wereld inzetten.’

De drijvende zonne-eilanden zouden veel beter presteren dan de zonnepanelen op het dak omdat het omringende water verkoelend werkt. Dat dat geen overbodige luxe is, stelt hoogleraar zonne-energie Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht:

‘Panelen worden heet op een dak. Dat kan gemakkelijk tot een kwart rendementsverlies leiden. De technische onderdelen, kastjes en omvormers worden warm, waardoor hun prestatie afkalft. Op kale akkers treedt ook verlies aan energieproductie op bij heet weer. Voor energiebedrijven betekent dat: minder stroomproductie, minder winst.’ Bron: Trouw.

Warme dagen met veel zon leveren op land geen goed rendement op voor zonne-energiewinning. Daarom is er ook qua zonne-energie een trend naar zee te verwachten, in navolging van de grote windturbineparken. Het idee is om de drijvende wingebieden zoveel mogelijk in de buurt van de windmolens te situeren, omdat daar al een stroomkabel ligt.

Natuurmonumenten dringt inmiddels aan op een snel onderzoek naar de ecologische gevolgen van dit type drijvende investeringsprojecten op zee.

Koen Burgers van SolarDuck:

‘Boven koraal plaatsen moet je niet doen. Dat neemt licht weg en verstoort. Maar bij kale zeebodems kan een zonneproject juist dienen als kunstmatig rif. Dat kan nut hebben voor mosselgroei en paai.’ Bron: Trouw.

Zie ook hier.

***