Koning Charles. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Auteur: David Knowles.

Alsmaar sprekend over de ‘existentiële’ dreiging die uitgaat van klimaatverandering toen hij nog Prins van Wales was, leek koning Charles III op vrijdag een ineens plots een einde te maken aan zijn decennialange publieke pleidooi voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, die de opwarming van de aarde veroorzaken.

In zijn eerste toespraak als koning beloofde Charles de grondwettelijke principes te handhaven die de soeverein, inclusief zijn overleden moeder, koningin Elizabeth II, ervan weerhielden zich te bemoeien met wat als politieke aangelegenheden kan worden beschouwd.

‘Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op me neem’, zei Charles in zijn op video opgenomen toespraak. ‘Het zal niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om gaf, maar ik weet dat dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen.’

Al meer dan 40 jaar pleitte Charles voor klimaatkwesties, waaronder de noodzaak om de wereldeconomie los te koppelen van fossiele brandstoffen om een ​​klimaatcatastrofe te voorkomen. In november, aan het begin van COP 26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow, Schotland, zei Charles dat klimaatverandering een ‘existentiële bedreiging was in die mate dat we onszelf een oorlogshouding moeten aanmeten’ en riep de wereldregeringen op om te beginnen ‘onze huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde economie radicaal te transformeren naar een economie die echt hernieuwbaar en duurzaam is’.

Drie maanden later lanceerde Rusland echter zijn eigen oorlog tegen Oekraïne, waardoor de olie- en gasvoorziening voor Europa en het VK in het proces werd verstoord en de belofte van de Britse regering om tegen 2050 netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken, in twijfel werd getrokken.

Nu Rusland de leveringen van aardgas afsnijdt, zet het continent zich schrap voor een energiecrisis die de energieprijzen omhoog zal schieten tijdens de koude wintermaanden en die ertoe zullen leiden dat regeringen de olie-exploratie en het gebruik van steenkool zullen hervatten in een tijd waarin klimaatwetenschappers hebben gewaarschuwd dat de mensheid onmiddellijk overstappen op hernieuwbare energiebronnen of ernstige gevolgen ondervinden, zoals deze zomer in plaatsen als Pakistan, de Hoorn van Afrika, Europa en het Amerikaanse Westen.

Op donderdag kondigde de nieuw benoemde premier Liz Truss maatregelen aan om te proberen de impact van de torenhoge energieprijzen in de komende maanden af ​​te zwakken, waaronder het opheffen van een verbod op hydraulisch fracken en het groen licht geven van nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee. Ze heeft ook Jacob Rees-Mogg aangesteld – die milieuactivisten een ontkenner van de klimaatwetenschap noemen – om toezicht te houden op de energiesector van het land.

In zijn toespraak noemde hij het woord ‘klimaatverandering’ niet

In 2020 sprak Charles het World Economic Forum toe en riep hij op tot

‘een verschuiving in ons economisch model dat de natuur en de wereldtransitie naar netto nul centraal stelt in onze manier van werken.’

Onnodig te zeggen dat een blijvende afhankelijkheid van olie niet precies was wat Charles toen in gedachten had. De koning, die een symbolische figuur is die niet wordt gekozen, heeft echter geen zeggenschap over het beleid van de regering.

Truss benoemde ook Ranil Jayawardena als staatssecretaris voor milieu, die zich heeft uitgesproken tegen de installatie van zonneparken op landbouwgrond.

In de loop der jaren is Charles een voorvechter van zonne-energie geweest en heeft hij in 2021 goedkeuring gekregen om panelen te installeren op het Clarence House in Londen, zijn voormalige woning, en prees hij India’s uitbreiding van de zonnecapaciteit.

Charles heeft talloze toespraken gehouden over het aanpakken van klimaatverandering, boeken over het onderwerp geschreven en de kwestie centraal gesteld in zijn rol als prins van Wales. Die beslissing leverde hem ook veel kritiek op van degenen die zijn activisme zagen als een overschrijding van de grenzen van de monarchie.

In zijn toespraak op vrijdag noemde de nieuwe koning het woord ‘klimaatverandering’ niet, en dat sprak op zich boekdelen.

***

Bron hier.

***