Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De Vlaamse Jeugdraad doet een oproep om kinderen en jongeren op vroege leeftijd al te informeren over klimaatverandering. Het thema zou moeten worden opgenomen in de leerplannen en in de kleuterklas al een rol moeten spelen.

De raad stelt dat het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering moet worden aangepakt via een klimaatleerplan, dat wordt aangeboden van de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs, ongeacht de studierichting.

Gebruik niet langer het woord ‘klimaatverandering’, maar spreek over ‘klimaatcrisis’.

Anita Nyame, adviseur van de Vlaamse Jeugdraad:

‘Momenteel wordt er over het klimaat gesproken in de lessen aardrijkskunde, maar door het er ook in de lessen economie en geschiedenis over te hebben, maak je het concreter en de urgentie duidelijker’.

Gevolgen van het klimaat moeten worden gekoppeld aan de eigen leefwereld, aldus de Raad. Als er bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over temperatuurveranderingen, zou er onmiddellijk bij moeten verteld worden dat hittegolven en overstromingen landbouwoogsten doen mislukken en daardoor voeding duurder wordt.

Al eerder namen onze zuiderburen een ferme voorsprong op het terrein van klimaatbevlogenheid. Zo gingen er stemmen op om het vak aardrijkskunde te schrappen ten faveure van het thema klimaatverandering. Zie hier.

Maar er in het Nederlandse taalgebied ook tegenbewegingen. Het Nederlands Jeugdinstituut vindt dat er juist meerdere visies op klimaatverandering mogelijk zijn en dat kinderen daar kennis van mogen nemen. Dr. T.A. van Yperen zegt:

‘Niet iedereen denkt hetzelfde over de klimaatontwikkeling. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk kennis te maken met verschillende opvattingen, ook als je het op punten niet met elkaar eens bent.’ Zie hier.

Foto: Shutterstock.

Unicef België blijft niettemin hameren op de vermeende gevaren van klimaatverandering, de uiterst hoopvolle statistieken daarbij negerend. Men gaat zo ver door de stellen dat klimaatverandering een gevaar is voor ‘bijna ieder kind in de wereld’.

Sommigen pleiten ervoor klimaatvoorlichting nog eerder aan te vangen (zie hiernaast).

***

Bron hier.

***