Van een onzer correspondenten.

Ooit een toonbeeld van neutraliteit, beweegt het Internationale Rode Kruis zich steeds meer op politiek terrein. De organisatie heeft zich helemaal genesteld in het complexe internationale klimaatdebat en probeert, onder de deken van humaniteit, een politieke factor te zijn. Daarbij neemt zij risico’s die het vertrouwen in de organisatie kunnen schaden.

Neem de uitspraak van het Rode Kruis deze week over COP 27:

‘Niet nog meer vage beloften op klimaattop.’

Aan wiens zijde schaart het Rode Kruis zich hiermee?

Ze moet zich zo tegen wereldspelers als India en China keren die blijven kiezen voor fossiele uitstoot om de energievoorziening – ook voor de armen – voor hun bevolking op peil te houden.

Sommige analisten zien juist de enorme schade die klimaattransitie de armen aandoet.

Ze keert zich ook tegen sommige Afrikaanse landen die in de opgelegde energietransitie een verhulde kolonisatie zien, een Green Colonialism die hun rijke fossiele bronnen te niet wil doen. Juist nu iedereen graag fossiele energie wil hebben. Sommige analisten zien juist de enorme schade die klimaattransitie de armen aandoet, terwijl ze in het eigen frame van klimaatbevlogenheid juist de laagste uitstoters zijn.

Wordt het Rode Kruis, nu zij zich zo met hele grote woorden aan de zijde van het klimaatallarmisme schaart, geen speelbal van politieke belangen, schuivende electoraten en last but not least, eenzijdige ‘wetenschappelijke’ bevindingen? Hoe moeten we het sloganisme duiden vanuit een eerdere neutrale signatuur? De President van het Internationale Rode Kruis, Francesco Rocca deed er maar weer een schepje bovenop deze week:

‘Onze planeet verkeert in crisis en klimaatverandering doodt daarbij de meest kwetsbaren. De COP 27 faalt als de wereldleiders hen niet steunen.’

Er zullen stellig donateurs zijn die dit groteske ondergangsdenken niet omarmen en er anders over denken  Sorry voor de collectant. Wat is de boodschap van het Rode Kruis aan hen? Wat is de boodschap aan al die wetenschappers die stellen dat er geen klimaatcrisis is?

Het Rode Kruis stelt:

‘In de laatste 10 jaar had 86 procent van alle natuurrampen te maken met klimaat-gerelateerde gebeurtenissen. Zeker 410.100 mensen kwamen daarbij om en 1.7 miljard mensen werden erdoor geraakt. Dat blijkt uit cijfers die het Rode Kruis in kaart bracht.’

De wetenschap zegt dat de klimaatdoden afnemen. Zie hier.

Moet het Rode Kruis niet tegen zichzelf worden beschermd als het om klimaatverandering gaat?

***