Climategate.nl mag zich de laatste tijd weer in een overweldigende belangstelling van klimaatbevlogen trollen verheugen.

In hun reacties – die stelselmatig worden verwijderd – zijn autoriteitsargumenten troef.

Deze komen neer op het ‘stapeltjes-argument’, waarmee onze Eurocommissaris, Frans Timmermans, destijds in wetenschappelijke kringen furore maakte. Zie hierboven.

Karl Popper.

Karl Popper zal zich verheugd in zijn graf omdraaien om een wat gemakkelijker positie te kiezen nu Timmermans een belangrijke nieuwe dimensie aan zijn wetenschappelijke methode heeft toegevoegd. (Grapje.)

Dat heeft overigens niet mogen verhinderen dat de TU Delft aan Timmermans een eredoctoraat heeft verleend.

Tja, klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Het zal wel niet helpen, maar hier nogmaals de regels waaraan respondenten zich – minimaal – dienen te houden.

Schrijf onder je eigen naam en e-mailadres, dus geen verschillende namen, fantasienamen of – identiteitsfraude … ja, die onderkruipsels schrikken daar niet voor terug – onder de naam van andere bona fide respondenten en/of niet bestaande e-mailadressen. Dat wordt meestal in korte tijd ontdekt. Daarop volgt een eeuwigdurende ban.

En dan meer in het algemeen: Climategate.nl accepteert niet de gebruikelijke alarmistische desinformatie van klimaatbevlogenen en stelt prijs op een respectvolle discussie. Voor respondenten die niet daaraan voldoen en/of zulks niet kunnen opbrengen, is er hoop. Zij kunnen tal van alternatieve podia vinden, waarop zij hun gram kunnen ventileren.

***