Van een onzer correspondenten.

 

 

De spreekkamer van de huisarts lijkt inmiddels ook niet meer veilig als het gaat om de angst voor klimaatverandering. Dit blijkt uit de internationale oproep van de Europese Artsenorganisatie CPME om ‘klimaatverandering tot prioriteit te maken van gezondheidszorg’.

Met een klimaatbevlogen longarts heb je zo een pittig gesprek in huis.

Men stelt de volgende diagnose:

‘Over de hele wereld verandert het klimaat, zo ook in Nederland. In de afgelopen 100 jaar zijn de gemiddelde temperaturen gestegen, is er meer neerslag gevallen en komen er vaker zeer hete dagen voor. Klimaatverandering heeft invloed op onze gezondheid: we hebben meer last van UV-straling, allergieën en luchtvervuiling en ook zijn er grote gevolgen voor drink- en zwemwater, voeding en infectieziekten.‘

Onze Nederlandse KNMG heeft zich trouw achter dit standpunt geschaard, want dokters willen alleen maar het beste voor hun patiënt. Uw huisarts en tandarts als strijders tegen klimaatverandering. Dat in het bang-maak paradigma van klimaatverandering juist de mens de oorzaak is van alle ellende, maakt de positie van de KNMG ook zo begrijpelijk: want mensen zijn uiteindelijk ook weer patiënten.

Misschien dat kloeke medici zich uiteindelijk gaan keren tegen dit soort eenzijdige en wetenschappelijk ongefundeerde beleidstaal die juist onze gezondheid bedreigt.

De KNMG wil hoe dan ook actie. In deze fase lijken het nog ‘beleidsaanbevelingen’ die nog ver afstaan van de spreekkamer maar met een klimaatbevlogen longarts heb je zo een pittig gesprek in huis. Wees gerust, het is nu gelukkig nog holle retoriek:

‘De klimaatbestendigheid van gezondheidsstelsels moet worden versterkt, waarbij lidstaten zich nu al moeten voorbereiden op de gevolgen van extreme weersomstandigheden, de toenemende aantallen migranten, een groeiende behoefte aan geestelijke gezondheidszorg en de steeds groter wordende kansongelijkheid op het terrein van de gezondheid.‘

Misschien dat kloeke medici zich uiteindelijk gaan keren tegen dit soort eenzijdige en wetenschappelijk ongefundeerde beleidstaal die juist onze gezondheid bedreigt. Maar zo’n debat wordt nog niet gevoerd. Onze eigen voorspellers bij het KNMI stellen immers, als het om klimaatverandering gaat, dat het niet het grillige weer is en ook niet hun modellen maar:

‘De meest onzekere factor, dat zijn wij mensen.’

***

Bron hier.

***