Frans Timmermans, Foto: PvdA

Van een onzer correspondenten.

In zijn pogingen om angst voor klimaatverandering aan de man te brengen greep Euro-Commissaris recent naar het beproefde generatie-denken. Hij sprak op de Universiteit van Wageningen de volgende woorden tot een publiek van studenten:

‘De babyboomers, die nu met pensioen zijn, zorgen er wel voor dat het goed met hen gaat. Als jullie de klimaatverandering willen stoppen, moeten jullie je organiseren. Misschien vinden jullie politiek niet leuk, maar met die houding verander je de politiek niet.’

Hiermee zet hij leeftijdsgroepen tegenover elkaar door verworvenheden van ouderen tegenover tekortkomingen van jongeren te plaatsen. Studenten moeten daarom in zijn ogen duurzame innovaties ontwikkelen maar ook actie voeren.

Let er wel op dat we allemaal in bubbels van sociale media leven. We voelen ons ongemakkelijk bij dingen en meningen die we niet leuk vinden.

Er is volgens de Euro-commissaris sprake van angst:

‘De samenleving wil de klimaatcrisis tackelen, maar we zijn ook bang voor de duurzame toekomst.’

Met een diepere analyse poogde Dr. Timmermans bij zijn jonge gehoor opnieuw zielen te winnen voor zijn veel bekritiseerde Farm to Fork plannen, waarbij de Europese landbouw geheel op de schop moet:

‘We moeten toe naar een landbouw met minder land, minder kunstmest en minder pesticiden. Europa moet vooral biologisch dynamisch en het gehele voedselsysteem ‘moet veranderen.’

Hierbij speelde hij politiek-tactisch in op de vrees voor mogelijke voedseltekorten als gevolg van de oorlog in Oekraine:

‘Met de oorlog in Oekraïne neemt de vrees toe voor voedseltekorten en willen belangengroepen de Farm to Fork-strategie afremmen.’

Toch was het dezelfde Universiteit van Wageningen, naast andere deskundigen, die eerder gehakt maakte van Timmermans’ megalomane plannenmakerij. De Volkskrant:

‘Johan Bremmer van Wageningen Universiteit verwacht een gemiddelde productiedaling van tussen 10 en 20 procent. Ook zal de kwaliteit van sommige producten afnemen, omdat ze kwetsbaarder zijn voor plagen door minder gewasbescherming. Hierdoor zijn aanzienlijke landbouwgronden buiten Europa nodig om de voedselvoorziening op het continent op peil te houden.’

Emeritus hoogleraar en landbouweconoom Dirk Strijker van Rijksuniversiteit Groningen:

‘Door de maatregelen komt minder productie van een hectare, waardoor ook de voedselprijs omhoog zal gaan’, zegt Strijker. ‘Dit raakt vooral de mensen die nu al achter enkelglas met een hoge gasrekening zitten.’

Uiteindelijk verschoof Timmermans nog de pion van de ware sociaal-democraat:

‘Let er wel op dat we allemaal in bubbels van sociale media leven. We voelen ons ongemakkelijk bij dingen en meningen die we niet leuk vinden. Democratie is ook dat we luisteren naar mensen waarmee we het niet eens zijn en in debat gaan.’

***

Bron hier.

***