Van een onzer correspondenten.

Het CARB-plan gaat ervan uit dat Californiërs minder zullen rijden, een veronderstelling die haaks staat op tientallen jaren van toenemend verkeer.

Door Nidhi Kalra.

Deze week zal de California Air Resources Board naar verwachting het zogeheten Scoping Plan voor 2022 goedkeuren, de blauwdruk om de staat, de op drie na grootste economie ter wereld, in 2045 CO2-neutraal te maken. Het plan is meer dan ambitieus. ‘Het zal een economische transformatie stimuleren die lijkt op de industriële revolutie’, verklaarde gouverneur Gavin Newsom toen het vorige maand werd vrijgegeven.

Het CO2-arm maken in de komende 22 jaar vereist natuurlijk meer dan louter een plan dat wordt ondersteund door gedurfde uitspraken. Wat eerder zou helpen is een plan dat toekomstbestendig is. En dit is waar Californië meer werk aan de winkel lijkt te hebben.

CARB begon met vier routes naar koolstofneutraliteit en koos de weg die volgens haar het meest waarschijnlijk zou uitkomen op basis van een vrij beperkte reeks aannames. Maar als de toekomst afwijkt van die aannames, wat dan?

Het plan is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het afvangen van CO2 uit energiecentrales en uit de lucht door het op de een of andere manier te gebruiken of ‘vast te leggen’. Maar CO2-afvangtechnologie is misschien niet snel genoeg klaar, niet schaalbaar en niet kosteneffectief, zoals klimaatexperts hebben opgemerkt. Evenzo gaat het plan ervan uit dat Californiërs minder zullen rijden, een veronderstelling die indruist tegen tientallen jaren van toenemend reizen. Dergelijke problemen betekenen dat het decarbonisatieplan van de staat fragiel is en zelfs onder geringe druk of nauwkeurig onderzoek kan mislukken.

Ook kosten en baten worden niet volledig bij elkaar opgeteld. Het plan stelt dat het effect op banen en economische groei verwaarloosbaar zal zijn. Schonere lucht zal ‘199 miljard dollar aan voordelen opleveren in de vorm van minder ziekenhuisopnames, astmagevallen en verloren werk- en schooldagen.’

Een volledige calculatie is essentieel. Verkeersopstoppingen en verkeersdoden kosten de staat bijvoorbeeld samen 33 miljard dollar per jaar. Aanzienlijke bezuinigingen op vervoer, als ze werkelijkheid worden, zouden deze kosten verlagen, maar het plan werkt de potentiële besparingen niet uit. Het erkent wel, maar kwantificeert nog niet de effecten ervan bij andere belangrijke kwesties, waaronder waterkwaliteit, landbouw, bosrijkdommen en recreatie.

Deze zwakke punten maken het plan politiek kwetsbaar. Het zal te gemakkelijk zijn om er gaten in te schieten als er nieuwe wetten, regels en financiering nodig zijn om de verschillende onderdelen uit te voeren. Decarbonisatie vereist steun van nationale en lokale beleidsmakers, industrieën, belangen- en belangengroepen en inwoners van elke politieke strekking. Veel van deze belanghebbenden staan weliswaar sympathiek tegenover de klimaatdoelstellingen, maar hebben hun eigen dwingende prioriteiten: regionale economische groei, werkzekerheid, armoedebestrijding, ondersteuning van de landbouw of het verlichten van woningtekorten. Ze zullen willen weten: welke invloed heeft deze transformatie op hen? Kunnen ze vertrouwen op de analyse van de Air Resources Board?

Het plan van CARB zou een stresstest moeten ondergaan om de onzekerheid en boekhoudkundige tekorten aan te pakken. Hoewel de staat en universiteiten gedeeltelijke studies hebben uitgevoerd voor individuele sectoren, is er geen geïntegreerde stresstest van het hele plan geweest.

Een rigoureuze test zou kijken naar duizenden mogelijke toekomsten, elk gebaseerd op verschillende aannames over bevolkings- en economische groeipercentages; variërende vraag naar goederen, diensten en reizen; de kosten en beschikbaarheid van technologieën; veranderingen in energie-efficiëntie; de reactie van het publiek op beleidswijzigingen; en de effecten van klimaatverandering op natuurlijke hulpbronnen. De resultaten zouden ons dan kunnen vertellen wat ertoe kan leiden dat de staat zijn emissiedoelstellingen niet haalt of kan resulteren in een toekomst waarin de kosten van bepaalde koolstofbeperkende maatregelen opwegen tegen de voordelen. De staat zou zich dan kunnen indekken tegen deze voorwaarden.

Decarbonisatie kan niet vertrouwen op hoop. De inzet is te hoog.

Dit is hoe stresstesten werkten in Costa Rica, dat in 2019 zijn eigen decarbonisatieplan ontwikkelde. Net als dat van Californië was het plan van Costa Rica ambitieus, raakte elk onderdeel van zijn economie en werd geconfronteerd met scepsis. Maar Costa Rica gebruikte verfijnde analyses om zijn plan te evalueren op basis van 3.003 reeksen aannames: een economie die bloeit of langzaam groeit, meer of minder vraag naar transport, bossen die krimpen of bloeien, enz. Hun leidende vraag was: ‘Onder welke toekomstige omstandigheden zullen we niet tegen 2050 een netto-nulemissie bereiken, of kost ons dat meer dan dat het ons oplevert?’

De ambitieuze analyse toonde aan dat Costa Rica zijn doel zou halen of bijna zou halen in meer dan driekwart van de door hen gemodelleerde toekomsten. Het behaalde netto-negatieve emissies in bijna de helft van die prognoses. De analyse onthulde ook dat een belangrijk faalpunt draaide om de vraag of de vraag naar transport op basis van fossiele brandstoffen ongecontroleerd bleef. Dat inzicht hielp Costa Rica bij het stimuleren van zijn inspanningen rond de modernisering van het stadsvervoer.

De onderzoekers berekenden verder dat het CO2-arm maken tegen 2050 investeringen van ongeveer 37 miljard dollar zou vergen, maar dat het ook 78 miljard dollar aan besparingen en voordelen zou opleveren – een rendement van 110%, inclusief hogere gewasopbrengsten, minder verkeersopstoppingen en minder ongevallen op straat van de hoofdstad San José.

Costa Rica ging verder met het bouwen van een sterke coalitie van interne steun – om de zorgen weg te nemen van velen die terughoudend waren om grote veranderingen door te voeren – en diende het plan in bij de Verenigde Naties als blijk van zijn inzet onder de klimaatovereenkomst van Parijs.

In het Scoping Plan van Californië voor 2022 staat dat het ‘een weg vooruit en een visie’ biedt voor het aanpakken van de effecten van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder vervuiling, bosbranden, extreme hitte en droogte. ‘Dit plan’ zo concludeert de samenvatting, ‘is fundamenteel gebaseerd op hoop.’

Nidhi Kalra.

Decarbonisatie kan niet vertrouwen op hoop. De inzet is te hoog. De staat heeft een toekomstbestendig, stressgetest plan nodig waarop alle Californiërs kunnen vertrouwen om haar klimaatdoelstellingen te bereiken en verdient dat ook.

***

Over de auteur

Nidhi Kalra is een senior informatiewetenschapper bij de Rand Corp. Samen met de Inter-American Development Bank ontwikkelt ze netto-voordelige decarbonisatietrajecten voor elk land in Latijns-Amerika.

***

Bron hier.

***