Auteur: Fritz Vahrenholt.

Vertaling: Martien de Wit.

De spannendste vraag betreffende het energiebeleid in de komende maanden is de strengheid van de winter.

De Duitse weerdienst stelde de bondsregering en het Duitse publiek in november gerust: “De wintervoorspelling van de Duitse weerdienst is goed nieuws voor alle energieverbruikers. We verwachten een relatief zachte winter. Als het model klopt, kunnen we daardoor verwarmingsenergie besparen.” Dit klinkt nu als fluiten in het donker door de overheid. Want de laatste weersvoorspellingen op middellange termijn van het Europese ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) voorspellen een sterke afkoeling tegen de 4e advent, d.w.z. de laatste zondag voor Kerst. (Zie hieronder de voorspelling voor de 4e advent.

Bron: kachelmannwetter.com/ECMWF

Uit de grafieken blijkt dat het koude weer zich uitstrekt van Polen tot Noord-Frankrijk. Het elektriciteitsverbruik in Frankrijk, waarvan een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor verwarming, heeft een grote invloed op de elektriciteitsvoorziening en de elektriciteitsprijzen in Duitsland bij gebrek aan voldoende kernenergiecapaciteit.

Wie meer dagelijkse informatie wenst, wordt verwezen naar de website Wo bleibt die globale Erwärmung.

Wereldwijd laten de indexen ook geen opwarming zien.

De afwijking van de mondiale temperatuur ten opzichte van het 30-jarig gemiddelde van de satellietmetingen van de Universiteit van Alabama (UAH) is in november 2022 gedaald van 0,32 graden naar 0,17 graden Celsius in vergelijking met oktober. (Zie eerste grafiek hierboven). De gemiddelde temperatuurstijging per decennium sinds 1979 bedraagt nog steeds 0,13 graden Celsius – geen aanwijzing voor een zorgwekkende of zelfs catastrofale ontwikkeling.

Integendeel: de omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied is sinds 2016 weer toegenomen. De wereldwijde temperaturen zijn sinds 2016 licht gedaald.

Hoe lang kunnen we doen met het opgeslagen gas?

“De beschikbaarheid van energie voor elektriciteitsopwekking is voor deze winter verzekerd”, zei Robert Habeck op een persconferentie in Zuid-Afrika over de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening in Duitsland. Maar als we analyseren waar de elektriciteit in Duitsland tegenwoordig vandaan komt, is dat allesbehalve geruststellend. In de volgende grafiek zien we de stroomproductie sinds 1.12. Zonne-energie levert vrijwel niets op, windenergie lijdt aan een aanhoudende flauwte.

Op 10.12. om 15.00 uur werd 60 gigawatt aan elektriciteit verbruikt.

Zon (lichtgeel) leverde 0,7 GW, wind op land (lichtgroen) 1 GW, offshore (grijsgroen) 1,6 GW, aardgas (lichtbruin) 16 GW, steenkool (donkerbruin) 12 GW en bruinkool (middenbruin) 14,6 GW. Zelfs kernenergie (rood), die in uitloop is, leverde 3,8 GW, meer dan zonne- en windenergie samen. Hoe moet Duitsland in een dergelijke situatie worden bevoorraad, wanneer de extra steenkool- en bruinkoolcentrales in 2024 van het net zijn gehaald en de kerncentrales al in april 2023 zijn stilgelegd?

Kijk naar het lichtbruine gebied van de grafiek voor elektriciteit uit aardgas, de duurste elektriciteitsopwekking met de schaarse energie die we hebben.  Als echter duur fracking-gas de plaats moet innemen van de donkerbruine en middelbruine gebieden van bruinkool en steenkool en de rode gebieden van kernenergie, dan weten we nu al dat de elektriciteitsprijzen door het dak zullen blijven gaan. Deze Ampelcoalitie (SPD, FDP en de Groenen) zou dat niet overleven.

Zelfs een matig koude winter stelt de regering al voor nauwelijks oplosbare problemen. De buffers lopen nu al met 0,5% per dag leeg. Iedereen kan uitrekenen hoe lang de opslagfaciliteiten, die voor 94 % gevuld zijn (op 10.12.2022) en volgens de specificaties van de federale regering in februari nog een opslag van 40 % zouden moeten hebben, het zullen uithouden als de kou aanhoudt. Met geluk kan het goed komen.

Maar wat gebeurt er de volgende winter? Hoe kan de bondskanselier, gezien deze stand van zaken, de winning van gas uit schaliegesteente ronduit afwijzen?

Citaat:

“Investeringen in Duitse schaliegaswinning zouden nauwelijks de moeite waard zijn omdat het te lang zou duren voordat binnenlandse bronnen kunnen worden gebruikt – tegen die tijd zal de vraag naar gas aanzienlijk zijn gedaald.”

Er zitten drie fouten in deze bewering: het is economisch de moeite waard omdat:

  1. het aanzienlijk goedkoper zou zijn dan LNG-gas uit fracking in de VS,
  2. het ook slechts een jaar zou duren voordat het eerste gas kan stromen (wat nu het geval zou zijn als de Duitse regering verantwoordelijk had gehandeld) en
  3. de vraag naar gas geenszins zal afnemen.

Drie fouten in één zin met fatale gevolgen voor Duitsland als vestigingsplaats hoor je niet elke dag van een bondskanselier.

Na de gas- en elektriciteitscrisis nu ook een olietekort

Voor de oorlog in Oekraïne dekte Russische olie 35 % van de oliebehoefte in dit land. Hoewel er nog steeds geen Europees invoerverbod voor olie uit pijpleidingen bestaat, had minister van Economische Zaken Habeck de EU beloofd dat vanaf 1 januari geen olie meer zou worden geleverd via de Druzhba-pijpleiding, die de locaties Schwedt en Leuna bevoorraadt. De alternatieve leveringen via Rostock of Gdansk zullen slechts een deel van de invoer via de pijpleiding dekken. Politici zwijgen over de prijs.

Fritz Vahrenholt.

Daarbij komen nog de boycotbesluiten van de EU: aan de olieleverancier Rusland wordt slechts 60 dollar per vat olie betaald, hoewel de wereldmarktprijs veel hoger ligt. Poetin heeft reeds verklaard dat Rusland niet tegen deze voorwaarden zal leveren. Nu zijn er twee mogelijke gevolgen van het EU-besluit. Rusland heeft al een schaduwvloot van 100 tankers aangeschaft om zijn olie naar andere regio’s te vervoeren. Als Rusland erin slaagt al zijn olie bij andere marktdeelnemers, zoals India of China, onder te brengen, zou dit weinig gevolgen hebben voor alle marktdeelnemers – behalve voor Duitsland, dat tot dusver goedkope olie via pijpleidingen uit Rusland heeft ingevoerd. Als Rusland er echter niet in slaagt al zijn olie op te slaan, dan zou er te weinig olie op de wereldmarkt zijn. OPEC + heeft al aangekondigd de olieproductie niet te zullen verhogen. In dat geval zouden de olieprijzen wereldwijd stijgen terwijl de vraag gelijk blijft. Zo’n EU-boycot zou men ook wel een knieschot kunnen noemen.

***

Bron hier.

***