Annelien Bredenoord.

Van een onzer correspondenten.

De Raad van Bestuur van de Erasmusuniversiteit heeft de klimaatnoodtoestand ingeroepen. EUR-voorzitter Annelien Bredenoord meldde gisteren op twitter:

‘De Erasmusuniversiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Daarmee onderschrijven we dat er dringend en gecoördineerd actie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering en de verwoesting van ecosystemen tegen te gaan.’

De banden met vervuilende bedrijven worden heroverwogen, alle studenten krijgen verplicht duurzaamheidsonderwijs en de catering wordt vegetarisch, zo wil de EUR-top. Al eerder schafte de universiteit de vrije keuze voor vervoer af voor medewerkers binnen een straal van 700 kilometer.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver was gisteren lovend over het voorstel van zijn collega-politica. Prof. Bredenoord is, naast EUR-topvrouw ook fractievoorzitter van D’66 in de Eerste Kamer en was politiek verkenner bij de vorming van Rutte IV.

Erasmus was een groot voorstander van vlees.

Het besluit tot algehele klimaatnoodtoestand op de EUR leidde gisteren tot veel reacties op twitter. Iemand schreef:

‘Wat is de overeenkomst tussen de koranscholen en universiteiten als de Erasmus universiteit: ze proberen beide hun studenten, volgelingen te brainwashen naar hun religieuze en politieke wereldbeschouwing .’

Mevrouw van Bredenoord is van huis uit theologe.

Gisteren werd de universiteit ook getroffen door een klimaatbezetting onder leuzen als ‘Geen woorden, maar daden’. Het CvB in een interne mail aan de actievoerders:

‘Wij hebben talloze manieren gezocht om een constructieve dialoog met jullie aan te gaan over de standpunten die jullie naar voren brengen, maar op geen enkele manier hebben jullie laten blijken open te staan voor een dialoog. Deze houding past niet bij een academische gemeenschap en de Erasmiaanse waarden en het draagt ook niet bij aan echte oplossingen.’

Inmiddels is de bezetting voorbij.

Grote vraag is wat Erasmus zelf zou hebben gevonden van het vegetarisme wat nu klaarblijkelijk een Erasmiaanse waarde blijkt te zijn. Hij zou zich in zijn graf te Bazel hebben omgedraaid, mogen wij aannemen. De geleerde was een fervent voorstander van vlees en het verbod daarop – door de kerk uitgevaardigd in vastentijd – zag hij als een aanslag op zijn gezondheid.

***

Bron hier.

***