Het weerteam van de NOS.

Van een onzer correspondenten.

In een volwassen democratie zoals de onze staat de publieke omroep, en de NOS als meest zichtbare vertegenwoordiger daarvan, ten dienste van een evenwichtig publiek debat. Maar op het terrein van klimaatverandering laat de NOS evenwel niet na om een eenzijdig beeld te schetsen van klimaatverandering. Zo stelde klokkenluider en onderzoeker Rob de Vos vorige week de tendentieuze NOS-berichtgeving over ijsontwikkeling op de Zuidpool aan de kaak:

‘Conclusie: het NOS journaal heeft een bericht de wereld ingestuurd dat onjuiste informatie geeft en suggestief is. Men haalt landijs en zeeijs door elkaar, zodat het lijkt alsof het ijs op Antarctica dramatisch vermindert. En als het zeeijs-oppervlak een klein beetje lager is dan afgelopen jaar spreekt men van een oppervlak ter grootte van 21x Nederland die zou ontbreken. Hoezo ‘ontbreken’, overigens?’

Voor het onderzoek, zie hier.

Inmiddels is Hiemstra, die rondgaat als een dolle stier als het over klimaat gaat, wetenschappelijk ook tot de orde geroepen.

Pogingen om de NOS bij zinnen te brengen falen keer op keer. Op brieven en serieus onderbouwde protesten wordt niet meer gereageerd. Daarbij komt dat de NOS de ombudsman achter zich heeft staan als het gaat over klimaatonderwerpen.

Bij het onderwerp ‘warmtepompen’ staat de NOS altijd vooraan om het succes daarvan te melden met koppen als

‘Warmtepomp rukt snel op, tekort aan installateurs’,

‘Vorig jaar bijna 100.000 warmtepompen geplaatst’

of

‘Stimuleer hybride warmtepomp voor klimaat’.

Of deze uit 2018:

‘Over drie jaar geen traditionele CV-ketel meer.’

Het is niet verwonderlijk dat toen op maandag j.l. het slechte nieuws naar buiten kwam dat warmtepompen zeer schadelijk zijn voor het milieu, de NOS dertig uur nodig had om uiteindelijk daarover te berichten op hun site. Op de NOS-site kwam het bericht pas op dinsdag om 18.30 uur, omdat men er niet omheen kon.

Voor een nieuwsdienst een blamage eerste klas en verdacht. Dit voorval staat niet op zich en Climategate.nl heeft hier herhaaldelijk over bericht, ook over de laakbare handelwijze van NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

Hiemstra neemt iedereen de maat, zelfs de journalisten die over de milieuvervuilende pomp schreven op maandag. Hiemstra, die op zijn twitteraccount een lijst heeft met installateurs, schrijft:

‘Heb je het zelf wel gelezen (en begrepen)? Het gaat hierbij om de materialen waar de warmtepomp van gemaakt is, niet over het proces als de warmtepomp in bedrijf is. Onderstaande quote komt uit het artikel in Cobouw. Die kop boven jullie artikel is compleet misleidend.’

De NOS moet zwijgen voor verkiezingstijd.

Inmiddels is Hiemstra, die rondgaat als een dolle stier als het over klimaat gaat, wetenschappelijk ook tot de orde geroepen. Zie hier een veel bekeken bericht:

Zie verder hier.

Om het nog doller te maken: onze NOS-man neemt ook de politieke partij BBB de maat. Eerder zocht Hiemstra op twitter inhoudelijk ‘het debat’ met Caroline van der Plas met ‘De BBB weet blijkbaar niet het verschil tussen klimaatverandering en stikstof’, wat al ernstige vraagtekens oproept. Wat heeft een neutrale omroepman te zoeken bij een partij die hem niet aanstaat? Maar vorige week bemoeide hij zich zelfs met het twitterbeleid van de BBB door te stellen dat:

‘Het te triest voor woorden is dat iedere vorm van tegenspraak bij de partij resulteert in een blok op twitter.’

Heleen Ekker.

Dit gaat zo maar door en de vraag is of deze beïnvloeding geoorloofd is, zeker waar het gaat om een kwetsbaar proces als verkiezingen en misschien in de toekomst te houden belangrijke referenda. Dan is de publieke omroep, als grote speler in de media, niet meer te vertrouwen. NOS-klimaatredacteur Heleen Ekker is gewoonweg een actievoerder als zij publiekelijk stelt:

‘De oplossing van het klimaatprobleem is samen te vatten in een korte zin: emissie van broeikasgassen moet teruggebracht tot nul en snel ook…’

Dit zijn uitspraken die bij de politiek horen, niet bij neutrale journalistiek. Vertegenwoordigers van de publieke omroep horen gepast afstand te nemen en eerlijk te berichten. Als dat niet kan, moet de NOS zwijgen voor verkiezingstijd.

***