Schermafbeelding

Door Bauke Geersing.

Aan Margo Smit,

Ombudsman NPO.

Geachte mevrouw Smit,

In het NOS 18.00 uur Journaal en in Eenvandaag AVRO/TROS d.d. 19 januari 2024 werd bericht over de klimaatactie van Milieudefensie. Deze actie richt Milieudefensie tegen de ING bank.

Donald Pols, Milieudefensie.

De directeur van Milieudefensie krijgt in beide programma’s ruime gelegenheid om die actie toe te lichten. Hij beweert dat een opwarming van de aarde van meer dan 1,5 graad Celsius ‘gevaarlijke klimaatverandering’ zou zijn.

Vervolgens legt hij de achtergrond van de actie uit en waarom ING is uitgekozen.

In het NOS-Journaal krijgt iemand van de ING-bank kort de gelegenheid iets te zeggen. Hij legt uit dat de ING in gesprek was met Milieudefensie, blijkbaar wil die dat gesprek nu voortzetten ten overstaan van de rechter, aldus de ING-woorvoeder.

In Eenvandaag AVROTROS komt klimaatjurist Laura Burgers aan het woord. Zij conformeert zich aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs en stelt dat over 1,5 graad Celsius mondiale consensus zou zijn als de grens voor gevaarlijke klimaatverandering.

Zij legt enkele bijzondere aspecten uit die met de rechtszaak zijn verbonden, zoals de specifieke eisen jegens de bank en de verplichting de zakenrelaties aan te pakken. Op de vraag of deze actie zin heeft antwoordt zij bevestigend vanwege de stilte van de wetgever.

Ik dien deze klacht in tegen beide omroepinstellingen vanwege dit programma om de volgende redenen.

In beide programma’s wordt nagelaten de ruimte te geven aan de opvatting van een deskundige klimaatrealist. Die had erop kunnen wijzen dat de wereldwijde consensus waarover de jurist sprak feitelijk niet bestaat.

Margo Smit, Ombudsman NPO.

Die had er ook op kunnen wijzen dat er geen sprake is van gevaarlijke klimaatverandering als die 1,5 graad Celsius zou worden overschreden.

Die zou er ook op hebben gewezen dat de causale relatie tussen CO2 als motor van de opwarming wetenschappelijk niet is vastgesteld.

Die zou hebben kunnen aangeven dat de CO2-waarden stijgen als de temperatuur stijgt, maar dat deze correlatie niet betekent dat CO2 de oorzaak ervan is.

Een deskundige klimaatrealist zou ook hebben kunnen wijzen op de irrelevantie van deze actie.

Een klimaatrealist die niet, zoals mevrouw Burgers, aanhanger is van het klimaatalarmisme, zou erop hebben gewezen dat dergelijke rechtszaken in feite ons democratisch bestuur ondergraven. Niet de rechter bepaalt dat beleid, maar de wetgever.

Ook is er niet op gewezen in deze programma’s, dat de Vereniging Milieudefensie eind 2022 80.742 leden had en dus allerminst in de positie is om een algemeen beleid af te dwingen via de rechter.

In beide programma’s is slechts één visie op het klimaatbeleid weergegeven.

Daarmee zijn beide programma’s in strijd met de Journalistieke Code NPO:

  1. Niet alle informatie die in het programma is gebruikt klopt.
  2. De berichtgeving is onvoldoende onafhankelijk en onpartijdig.
  3. De berichtgeving is niet evenwichtig en pluriform, en
  4. De berichtgeving bevatte niet verschillende visies.

Bauke Geersing.

Op basis van mijn eerder bij u ingediende klachten blijkt dat de NOS stelselmatig weigert om in een klimaatberichtgeving ook aandacht te besteden aan klimaat-realistische opvattingen. Het uitgangspunt is steeds het klimaatalarmisme.

.Daarmee komt de NOS met deze berichtgeving ook in strijd met de verplichtingen uit de Mediawet die voor een taakomroep gelden.

Ik verzoek u z.s.m. een oordeel te formuleren in deze zaak, mede gezien de gebleken weigerachtigheid van de NOS,  haar taak als omroep volgens de Mediawet in casu uit te voeren en de Journalistieke Code NPO na te leven.

Vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***