Bangladesh. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Oud bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen prof. dr. Louise Fresco is een pleitbezorger van een realistische kijk op natuur en klimaat. Zij neemt met haar scherpe denken een voorhoedepositie in, want in veel academische kringen klinkt haar boodschap over klimaatverandering en stikstofuitstoot nog als vloeken in de kerk. De reviewer van de IPCC-rapporten heeft dan ook niets met de angstverhalen over het klimaat.

Fresco in De Telegraaf:

‘Er wordt heel erg apocalyptisch gedacht. Wat ik echt treurig en zorgwekkend vind, is dat ook jonge mensen het gevoel wordt gegeven dat er in 2050 iets vreselijks gaat gebeuren. Het is niet zo dat er dan één enorme vloedgolf komt die Nederland verzwelgt.’

Fresco: ‘Het hele stikstofprobleem hebben we ons zelf aangedaan.’

Ze ziet dat er zowel in Europa als in armere delen van de wereld wel oplossingen komen voor het stijgende water. Deze zomer waren er vreselijke overstromingen in Pakistan.

Fresco:

‘Iedereen riep: klimaatverandering. Maar Bangladesh had helemaal geen problemen. Waarom niet? Omdat ze in Bangladesh al veel eerder hebben geïnvesteerd in vluchtplaatsen, hooggelegen plekken om naartoe te gaan als er overstromingen zijn. Dus overheidsbeleid is van belang. Misschien kun je al die platte atol-eilanden niet handhaven. Er zijn wel meer gebieden in de steek gelaten door de mens. Dat is iets anders dan dat de planeet naar de maan gaat.’

Fresco:

‘In 2050 zal een groot deel van de bevolking een migratie-achtergrond hebben, en die hebben niet de neiging om van de natuur gebruik te maken.’

De landbouweconoom komt op voor de boeren: grazende dieren zoals koeien, geiten en schapen doen iets wat wij niet kunnen, wat de akkerbouw ook niet kan. Namelijk gras, onverteerbaar spul voor ons, omzetten in eetbare eiwitten en mineralen. Zo gebruiken we dat land dus heel efficiënt. Als je alles plantaardig zou willen doen, dus alle dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige hebben we op de wereld minstens een kwart meer landbouwgrond nodig. Dat gaat ten koste van de natuur, aldus de voedseldeskundige.

Vorige week was Louise Fresco te gast in een Vlaams praatprogramma en bekritiseerde het stikstofbeleid in Nederland en België:

Fresco op haar scherpst tijdens een debat:

‘Er is die meneer wiens naam ik nu niet zal noemen, want we gaan hier vanavond niet aan politiek doen, die telkens roept dat ‘de natuur geen dag meer kan wachten.’ Ik kan u verzekeren, de natuur kan heel lang wachten. Het is die meneer die niet kan wachten.’

Bronnen hier en hier.

***