Van een onzer correspondenten.

De Tweede Kamer wil de bevolking horen over klimaatverandering en het in te zetten beleid daarvoor. Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de Tweede Kamer adviseren over klimaatbeleid. De kamerleden Raoul Boucke (D66), Silvio Erkens (VVD) en Joris Thijsen (PvdA) lanceerden vorige week het initiatief. Boucke kon bij de start zijn eigen klimaathysterie niet onderdrukken:

‘Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd. We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag naar een schone toekomst. En dat doen we samen, zodat iedereen mee kan doen. We hebben al stevige klimaatdoelen afgesproken. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.’

Kennelijk is er bij de volksvertegenwoordiger geen besef dat er ook burgers en wetenschappers zijn die helemaal geen klimaatcrisis zien en de maatregelen beschouwen als weggegooid geld. In die zin is deze klimaatraadpleging al bij voorbaat mislukt door politieke beïnvloeding vooraf door de oprichters van het initiatief.

Zo noemde Commissielid Silvio Erkens (VVD) de raadpleging heel waardevol voor hemzelf als volksvertegenwoordiger:

‘Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar Den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!’

De TU Delft ziet in klimaatalarmisme een verdienmodel.

Commissielid Joris Thijssen (PvdA) wil graag een ‘klimaatneutrale samenleving’:

‘Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die meedoen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Populytics, onder leiding van de klimaatbevlogen Niek Mouter, in samenwerking met onderzoekers van de TU Delft. De TU Delft ziet in klimaatalarmisme een verdienmodel.

Morgen, 15 maart, is er een echte volksraadpleging.

Die gaat met een rood potlood.

***

Bron hier.

***