Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De helft van de elektrische autobezitters koopt geen nieuwe elektrische auto als de fiscale voordelen wegvallen. Wanneer korting op de motorrijtuigenbelasting of de lagere bijtelling voor een elektrische auto vervalt, wordt de stekkerbak weer massaal ingeruild voor een fossiele auto. Daarmee dreigen doelstellingen voor emissieloos rijden in gevaar te komen. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een elektrische auto is door de batterij honderden kilo’s zwaarder dan brandstofauto’s in een vergelijkbare klasse.

Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders in de Telegraaf:

‘Wij hebben nog niet eerder gezien dat financiële overwegingen zo belangrijk waren in de keuze voor een elektrische auto’

Na 2025 stoppen de voordelen voor elektrisch rijden en zijn de kosten van motorrijtuigenbelasting en bijtelling hoger dan voor een vergelijkbare brandstofauto. Dat komt omdat de bijtelling gebaseerd is op aanschafkosten en die liggen hoger voor een elektrische auto. De motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op gewicht. Een elektrische auto is door de batterij honderden kilo’s zwaarder dan brandstofauto’s in een vergelijkbare klasse.

De aanschafprijs van elektrische auto’s gaat wel lager worden dan die van brandstofauto’s, maar dat is nog niet in 2025, zo is de inschatting. Maar de aanschafprijs compenseert dan nog niet hogere kosten voor belastingen en bijtelling.

Elektrische rijders: Tel a.u.b het gewicht van de grote batterij niet mee.

Voor particuliere elektrische rijders is vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting de belangrijkste prikkel om te kiezen voor een stekkerauto. Als die wegvalt, zegt de helft van de particuliere elektrische rijders niet langer te kiezen voor een stekkerauto.

Voor de zakelijke automobilist is de verlaagde bijtelling verreweg de belangrijkste financiële stimulans om te kiezen voor elektrisch. Van de zakelijke leaserijders met een elektrische auto zegt maar liefst 44 procent weer te kiezen voor een model op brandstof als het bijtellingsvoordeel na 2025 afloopt.

De snelle afbouw leidt dus niet alleen tot minder nieuwe elektrische auto’s in het wagenpark, maar ook tot veel mensen die weer afhaken.

Maarten van Biezen:

‘Dan gaan we de klimaatdoelen niet halen.’

Het kabinet moet voor de zomer een besluit nemen over eventueel aanvullend klimaatbeleid. De Vereniging Elektrische Rijders stelt voor om het gewicht van de batterij niet mee te tellen bij de vaststelling van de belastingen en de bijtelling lager te houden zolang de aanschafprijs van elektrische auto’s nog boven die van fossiel aangedreven voertuigen ligt.

***

Bron hier.

***