Van een onzer correspondenten.

De wereldwijde herverzekeringsgigant Swiss Re is het nieuwste concern dat aankondigt dat het de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) zal verlaten en is daarmee de vierde grote verzekeraar/herverzekeraar die dit doet.

Swiss Re was een van de oprichters toen de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) werd gelanceerd op de VN G20-top in Venetië in 2021.

Destijds zei de CEO van het bedrijf dat de Alliantie een manier was om ‘met andere herverzekeraars en verzekeraars samen te werken voor de overgang naar een koolstofarme economie, door middel van haar acceptatie-expertise’. De NZAI was een ‘logische volgende stap in de race naar netto nul.’

Vorige week is de druk op NZIA-leden toegenomen. Amerikaanse Procureurs-generaal schreven verzekeraars in de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), dat ze bezorgd waren over de wettigheid om samen te werken met andere verzekeraars en vermogensbezitters die ‘een activistische klimaatagenda nastreven’.

Reuters:

De beschuldiging dat bedrijven in dergelijke klimaatallianties de antitrustwetten zouden kunnen overtreden door hun beleid op elkaar af te stemmen, wordt in sommige Amerikaanse staten in toenemende mate geuit door Republikeinse politici als onderdeel van een verzet tegen duurzaamheidsinspanningen.’

Bij de aankondiging dat het zich met onmiddellijke ingang terugtrekt uit de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), meldde Swiss Re dat ‘onze toewijding aan onze duurzaamheidsstrategie ongewijzigd blijft.’

In april kondigde de Duitse herverzekeringsgigant Hannover Re aan dat het na zorgvuldige overweging ervoor had gekozen om de NZIA te verlaten, waarmee het de derde spraakmakende herverzekeraar was die de door de VN bijeengeroepen alliantie in minder dan een maand verliet.

Hoewel Hannover Re toen geen gedetailleerde reden gaf voor het verlaten van de NZIA, had verzekeraar Munich Re gewezen op antitrustkwesties als een beperking van de reikwijdte van de decarbonisatie-doelstellingen toen het aankondigde dat het de Alliantie zou verlaten.

***

Bron o.a. hier.

***