Van een onzer correspondenten.

Onder druk van Amerikaanse magistraten en antiklimaatclubs implodeert een belangrijk internationaal samenwerkingsverband van de financiële sector voor verduurzaming, zo schrijft het FD.

Klimaatdoelen dreigen in gevaar te komen nu, onder Amerikaanse druk, de ene na de andere grote verzekeraar uit een mondiaal duurzaam samenwerkingsverband stapt waarin belangrijke klimaatafspraken zijn gemaakt. Ook banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders willen mogelijk vertrekken.

FD:

‘ De Nederlandse financiële sector baalt en kijkt met zorg toe.’

Klimaatdoelen in gevaar.

Een groep Amerikaanse Procureurs Generaal waarschuwden dat de groene samenwerking strijdig kan zijn met de mededingingswet in de Verenigde Staten. Afspraken tussen verzekeraars om niet te investeren in bepaalde sectoren, in dit geval fossiele industrieën, kunnen namelijk leiden tot hogere prijzen voor consumenten en dat is verboden in de VS.

In januari van dit jaar was er nog volop optimisme, ook in de Nederlandse verzekeringswereld, over de eendracht van verzekeraars om netto-nul te halen. Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars onderschreef toen nog de doelstellingen van de Net-Zero Insurance Alliance volledig:

‘Wij zijn dan ook blij dat onze grote leden de handschoen al hebben opgepakt en zich hebben aangesloten. Binnen zes maanden zullen zij nu hun targets en keuzes moeten bepalen. De eerste deadline van het Target-Setting Protocol volgt namelijk al snel, op 31 juli.’

De toekomst is erg onzeker.

Weurding was toen erg benieuwd naar de invulling die verzekeraars aan dat protocol zouden geven en hoopte vooral op een sneeuwbaleffect in de Nederlandse verzekeringssector.

‘Ons streven is dat meer leden proberen om ook tot Net-Zero te komen.’

Maar de duurzame sneeuwbal komt niet in beweging, zij smelt weg. De vrees is dat door de uittocht van de vele verzekeraars ook andere financiële instellingen stoppen.

‘De toekomst is erg onzeker en afhankelijk van hoe de politieke wind waait in Amerika. De financiële sector moet het hoofd koel houden en niet nu in paniek massaal vertrekken’,

zegt Prof. Rens van Tilburg, directeur van het Finance Sustainable Lab in het FD.

***

Lees het volledige artikel hier.

Zie ook hier en hier.

***