Van een onzer correspondenten.

Het aantal zonnevlekken in juni was hoger dan in welke maand dan ook tijdens de huidige of vorige zonnecycli, wat suggereert dat de komende zonnepiek veel actiever zal zijn dan aanvankelijk werd verwacht, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Het aantal waargenomen zonnevlekken op onze thuisster was vorige maand het hoogste in bijna 21 jaar. Het is een van de duidelijkste tekenen dat we snel de chaotische piek van de zon naderen, bekend als het zonnemaximum – en dat het veel extremer zal zijn dan aanvankelijk werd voorspeld.

‘Ter info: met 163 getelde zonnevlekken in Juni , bereikt de zon momenteel een record aantal zonnevlekken in de 11-jarige cyclus. Het gaat knallen als de piek wordt bereikt … zoek dekking.’

Volgens het Space Weather Prediction Center verschenen in juni 163 zonnevlekken op het zonneoppervlak. De laatste keer dat er zo veel donkere vlekken op de zon lagen, was in september 2002, toen er 187 zonnevlekken werden waargenomen.

Aan het begin van elke zonnecyclus, wanneer de zon op zijn kalmst is, ook wel het zonneminimum genoemd, zijn er bijna helemaal geen zonnevlekken. Maar naarmate de zon het zonnemaximum nadert, neemt het aantal donkere vlekken sterk toe totdat de ster ermee bedekt is en ze steeds frequentere en krachtigere zonnevlammen begint uit te spuwen.

Het zonnemaximum kan eerder aankomen dan verwacht

Deskundigen waarschuwen dat het volgende ‘zonnemaximum’ van de zon krachtiger kan zijn en sneller kan arriveren dan verwacht. De huidige zonnecyclus – de 25e die wetenschappers hebben geregistreerd – begon officieel in december 2019. Destijds voorspelden wetenschappers dat de cyclus in 2025 zou pieken en qua intensiteit vergelijkbaar zou zijn met de vorige cyclus, die mager was in vergelijking met andere geregistreerde cycli. Naarmate Zonnecyclus 25 vorderde, vertoonde deze echter meer activiteit is dan de aanvankelijke voorspellingen suggereerden, en experts geloven nu dat het aanstaande maximum vroeg zou kunnen komen en veel krachtiger zou kunnen zijn dan het vorige.

In maart bereikte de thermosfeer – de op één na hoogste laag van de aardatmosfeer – de hoogste temperatuur in bijna 20 jaar na het absorberen van overtollige energie van zonnestormen die onze planeet begin 2023 troffen.

***

Bron hier.

Zie ook hier en hier.

***