Door Henry Pool.

Ik reageer op het bericht van de NOS op 31/8/2023 over het ‘stikstof’ probleem dat blijkbaar nog groter is als werd gedacht, zo vernemen we van het NOS verslag in het nieuws. Ik wijs er weer op dat de NOx (‘stikstof’) net zoals ozon (O3) en peroxide (HxOy) natuurlijk in de ionosfeer aangemaakt wordt. Het is essentieel voor het leven. Zie bovenstaande grafiek. Niet alleen NOx maar ook ammonia (NH4) komt zomaar uit de lucht vallen, in de stratosfeer, zoals blijkt uit deze grafiek:

Het opbreken van stikstof (N2) en zuurstof (O2) in de bovenste lagen van de atmosfeer wordt veroorzaakt door de meest energieke deeltjes (=straling van de kortste golflengten) die we van de zon krijgen. Deze straling  van de zon varieert en is erg gevaarlijk voor mensen. Ga dus niet naar Mars voordat je daar een atmosfeer hebt gemaakt. Naar gelang de sterkte van de solaire polaire magnetische veldsterkten kunnen er meer of minder van deze meest energieke deeltjes van de zon ontsnappen. Daarmee krijgen we dus ook variatie in de hoeveelheid natuurlijke stikstof depositie. Het gedrag van de magnetische veld sterkten op de zon is pas goed waargenomen sinds de begin jaren 70 en sindsdien daalden de solaire polaire veldsterkten, gemiddeld genomen. Kijk grafiek hieronder (De rode pijl is mijn aanduiding).

Bij een daling in de magnetische veldsterkten op de zon wordt er dus meer NOx, O3, HxOx en NH4 in de atmosfeer geproduceerd.

Het zal duidelijk zijn waar de schoen wringt bij de NL en Belgische ‘onderzoeken’ die ‘bewijzen’ dat de stikstof depositie stijgt. Gezien de langere zon cycli zoals bv. Gleissberg (87 jaar) en DeVries (210 jaar) heb je veel meer stikstof depositie data van vroeger nodig om te bewijzen, zoals specifiek in het Journaal werd beweerd, dat de boeren in NL en België verantwoordelijk zouden zijn voor de extra stikstof depositie.

Wat betreft de aantijging dat de extra stikstof depositie  de natuur gebieden ‘bederft’. Inderdaad is het zo dat meer NOx en NH4 voor meer diversiteit van het leven zorgt en dat er dan planten bijkomen (mee-eters, dus) die de originele natuur kan verdringen. Het probleem van de extra stikstof depositie is eigenlijk vrij algemeen en de beste oplossing die wij hier in Zuid Afrika hebben is gewoon om met een aantal vrijwilligers het bos of het natuurgebied in te gaan om de indringer planten fysisch te verwijderen. Zoveel werk is dat helemaal niet, als je maar op tijd maatregelen neemt.

***