Door Climate Discussion Nexus.

Dit is ongemakkelijk nieuws. Het Noorse CBS, bekend als Statistisk sentralbyrå en de belangrijkste bron van officiële statistieken in Noorwegen, heeft zojuist een artikel gepubliceerd “In welke mate veranderen de temperatuurniveaus als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen?”

Het is in het Engels beschikbaar. De samenvatting verklaart botweg dat “standaard klimaatmodellen strijdig zijn met tijdreeksgegevens over de mondiale temperaturen”, terwijl de conclusies stellen dat “de resultaten impliceren dat het effect van door de mens veroorzaakte CO2-emissies niet voldoende sterk lijkt te zijn om systematische veranderingen in de klimaatverandering te veroorzaken.”

Maar het meest ongemakkelijke is dat een artikel van een overheidsinstantie openlijk zoveel vragen durft te beantwoorden die het alarmistische establishment van de historische gegevens over het klimaat over het bestaan van enorme onzekerheid onder wetenschappers hierover, tientallen jaren lang taboe heeft verklaard,

De inleiding begint bijvoorbeeld met:

“Een typisch kenmerk van de waargenomen temperatuurreeksen van de afgelopen twee eeuwen is dat ze min of meer een stijgende trend laten zien …,”

wat klinkt als meer van hetzelfde, vooral van een overheidsinstantie. Tot je leest:

“Een belangrijke vraag is of deze tendens deel uitmaakt van een cyclus, of dat het temperatuurpatroon tijdens deze periode systematisch afwijkt van eerdere fluctuaties.”

En als de loutere vermelding van natuurlijke temperatuurcycli van buitengewone omvang niet genoeg is om Michael Mann tondel rond een brandstapel te laten stapelen, vervolgen de auteurs:

“Zelfs als recent geregistreerde temperatuurvariaties op systematische wijze zouden moeten afwijken van eerdere variatiepatronen, is het nog steeds een uitdaging om vast te stellen hoeveel van deze verandering te wijten is aan de toenemende door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen. ”

En hoewel je misschien denkt dat deze onrustige wateren op het punt staan met olie te worden bedekt als ze zeggen:

“Momenteel bestaat er blijkbaar een hoge mate van consensus onder veel klimaatonderzoekers dat de temperatuurstijging van de afgelopen decennia systematisch (en deels door de mens veroorzaakt) is ”,

voegen ze er meteen snedig aan toe:

“Dit is zeker de indruk die de massamedia wekken.”

En dan een verwijzing naar de analyses van Steven Koonin en Judith Curry, en ga zo maar door.

Inclusief het verwarmen van het hart van een historicus door te klagen dat, hoewel mondiale klimaatmodellen (ook wel GCM’s genoemd) de meeste opwarming sinds 1950 aan mensen toeschrijven:

“Temperatuurreconstructies geven aan dat er sprake is van een trend van ‘opwarming’ die al ongeveer 400 jaar aan de gang lijkt te zijn. Vóór de laatste 250 jaar kon een dergelijke trend alleen maar het gevolg zijn van natuurlijke oorzaken.”

We zullen niet het hele artikel citeren, hoe verleidelijk het ook is vanwege de verwijzing naar bijvoorbeeld:

“De voorgaande vier interglaciale perioden… ongeveer 125.000, 280.000, 325.000 en 415.000 jaar daarvoor, met veel langere ijstijden daartussenin. Er wordt aangenomen dat alle vier voorgaande interglaciale perioden warmer waren dan de huidige.”

En er is meer geschiedenis. Een groot probleem voor het klimaatalarmisme is dat de lange termijn zowel variabiliteit als warmte met zich meebrengen die groter zijn dan alles wat we ooit hebben meegemaakt, waaraan degenen die het verleden niet kennen het pejoratieve ‘ongekende’ hechten. Maar een nog groter probleem, gezien de stand van de discussie, is dat instanties die nauwelijks het zwijgen kunnen worden opgelegd door laster en dreigementen van professionele ondergang, zulke zaken nu openhartig en vrijmoedig naar voren brengen.

Wat betreft verschillende pogingen om recentere opwarmingen te duiden, benadrukken de auteurs dat temperatuurreconstructies in Groenland:

“met een nieuwe methode die gebruik maakt van de isotopenverhoudingen van argon en stikstof uit ingesloten luchtbellen… geven aan dat warmere temperaturen de norm waren in het eerste deel van de afgelopen 4000 jaar, inclusief eeuwenlange intervallen die bijna 1°C warmer waren dan het decennium 2001 – 2010.”

Het punt is niet alleen dat er bij dat temperatuurniveau geen sprake was van een ineenstorting of omslagpunten maar ook geen uitsterven van aaibare dieren. Er was ècht een Minoïsche warmteperiode die warmer was dan vandaag, waarbij de CO2-uitstoot veel lager was en de mens daar weinig of niets aan bijdroeg.

De ketterij gaat door, met openhartige discussies over de invloed van de zon op de temperatuur en die van wolken. En een prikkelend overzicht van het onvermogen van computermodellen om zelfs maar het verleden te voorspellen nadat we weten wat er is gebeurd.

Het artikel eindigt met een samenvatting van de uitkomst van het onderzoek en zijn ketterij als volgt:

“de resultaten impliceren dat het effect van door de mens veroorzaakte CO2-emissies niet voldoende sterk lijkt om systematische veranderingen in het patroon van de temperatuurschommelingen te veroorzaken. Met andere woorden: onze analyse geeft aan dat het met de huidige kennis onmogelijk lijkt om te bepalen hoeveel van de temperatuurstijging te wijten is aan de uitstoot van CO2.”

Dit betekent in ieder geval dat het onmogelijk is om bijna alles aan de mens toe te schrijven, zodat de wetenschap nog niet vaststaat. Maar het betekent meer. Het opnemen van dat CO2 is geen overtuigende verklaring. En dat degenen die volhouden dat dit zo is en uithalen naar iedereen die vragen oproept, zowel onwetend als malafide zijn.

Ach ja, sommigen zullen misschien zeggen: laat het debat maar beginnen, dan krijgen de alarmisten wellicht gelijk. Maar wij zijn van mening dat de felheid van hun pogingen om dergelijke kwesties uit te sluiten van de reguliere context, van universiteiten tot kranten en wetgevende machten, waaronder de Guardian die haastig een Australische politicus belachelijk maakte die twijfels durfde te uiten, geeft aan dat ze zich ongemakkelijk voelen over wat er zal gebeuren als ze gedwongen worden hun halo’s en geschriften af te leggen en de feitelijke wetenschap moeten gaan bespreken.

Dus bedankt Noors CBS. Dat andere officiële instanties dit voorbeeld maar snel mogen volgen.

***

Bron hier.

***