Frans Timmermans. Cartoon: Miriam Vissers.

Door Hugo van der Molen.

Als Frans Timmermans uit het raam kijkt … dan ziet hij klimaatverandering. Hoe dat zo komt, heb ik hier beschreven:

Nu Frans het druk heeft met verkiezingscampagnes, zoekt hij af en toe ontspanning op het terras van zijn kamer in het prestigieuze Kurhaus-hotel, met uitzicht op zee. Daar zit hij ter ontspanning vaak wat voor zich uit te staren en kijkt hij wat in het rond.

Links ziet hij het silhouet van die vervloekte fossiele industrie bij Rotterdam. Maar voor zich uit kijkend ziet hij rijen traag draaiende windmolens als ondenkbaar ijle populieren, als hoge pluimen aan de einder staan. En Frans ziet dat het goed is.

Maar als hij zo een half uur voor zich uit heeft gestaard krijgt hij het opeens door …. Het water stijgt !!!!! En hij denkt: “Het gaat nog veel sneller dan gedacht!” Sigrid had gelijk, als we nu niets doen, gaan we er allemaal aan, “Do or die !” Dan vechten onze kleinkinderen later om water, en om brood !

Hij denkt aan Greta, die even in ons land is om te demonstreren. Hij bewondert haar enorm, mede wegens haar bijzondere gave om CO2 te kunnen ruiken, althans volgens haar moeder. Minder begaafden zoals Frans kunnen dat niet, U en ik ook niet. Maar, denkt hij, van zeespiegelstijging snapt ze niet veel. Dat komt waarschijnlijk doordat het Scandinavisch massief nog steeds omhoog komt na het smelten van de ijskappen uit de ijstijd. En daardoor lijkt het in die contreien soms alsof de zeespiegel daalt. Heel verwarrend voor een meisje dat maar weinig naar school ging.

Greta Thunberg.

Frans heeft sowieso gemengde gevoelens jegens Greta, zowel jaloezie als boosheid. Hij was weliswaar jarenlang Klimaatpaus, maar nooit werd hij heilig verklaard, zoals Greta. Als klimaat-icoon wordt ze overal aanbeden. En daarom mag ze over de hele wereld CO2-en-klimaat-prediken op belangrijke congressen en in vele parlementen.

En boos is hij ook, want onlangs zei ze dat ze andermaal het Licht had had gezien en dat we nu overal kerncentrales moeten gaan bouwen. Dom Wicht! Ons land is toch veel te klein voor kerncentrales ! En de ruimte die er wel is, hebben we nodig voor nog eens duizenden windmolens en zonneweides.

Plots voelt Frans een koude wind uit zee op zich afkomen, die in kracht toeneemt. In het gehuil van de storm hoort hij duidelijk het K-woord. Hij begint te trillen en slaat onwillekeurig en onbeheersbaar rondom zijn lichaam. Hij beseft het, hij heeft weer een aanval van Climatosis.

 

 

 

 

Climatosis is het psychomotorische syndroom dat kan ontstaan door klimaat-angst (Engl.: Climate Anxiety), indringend beschreven in het boek Missy’s Twitch van Jon Pepper (2023).

De ziekte is besmettelijk en kan uiteindelijk leiden tot massahysterie, zoals b.v. ooit gebeurde met de zgn. Wederdopers, die naakt door de straten renden. In Nederland ontstond er vanaf 1530 een grote groep wederdopers onder leiding van Melchior Hofmann. Ook hij stelde dat de wereld snel zijn einde naderde, tenzij iedereen zou doen wat hij zei, natuurlijk.

Vermoeid staat Frans op uit zijn balconstoel en met gebogen hoofd loopt hij naar binnen waar hij neerzijgt in een grote luie stoel. Hij besluit zichzelf te troosten en bestelt een Kurhaus Megaburger met frites, zijn lievelingsgerecht als hij het moeilijk heeft. Kost in het hotel nogal wat, maar dan krijg je ook wat !

Hugo van der Molen.

Bij de eerste hap van zijn junkfood kijkt Frans steels in een spiegel en mompelt, als polyglot nu even in het Duits: “Das ist ja alles nur Klima-Kommer-Speck !”.

***

Literatuur

Molen, H.H. van der, Als Frans Timmermans uit het raam kijkt…dan ziet hij klimaatverandering !!, Climategate.nl, 26-8-2023.  

Pepper, John (2023) , Missy’s twitch, uitg. North Cove Press LLC, zowel in paperback als gebonden uitgave.

Wikipedia, Wederdopers-oproer, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederdopersoproer.

***