ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Daar valt ook het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen onder om de CO2-uitstoot terug te dringen in het kader van de Net Zero-doelstelling.

ESG-desinvesteren in fossiele brandstoffen was een rage op Wall Street, d.w.z. het afstoten van investeringen in alle drie de fossiele brandstoffen: kolen, aardgas en ruwe olie, alleen maar om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zowel president Biden, de Verenigde Naties (SG-VN Guterres) als de EU (Klimaatcommissaris Hoekstra – Green Deal) steunen het goedkeuren van het samenspannen van banken en investeringsgiganten om economieën en onze energie-infrastructuur opnieuw vorm te geven.

De toepassing van ESG heeft tot onderinvesteringen en aanzienlijke prijsstijgingen geleid in de fossiele brandstofsector. Gevolgen: ongekende inflatie, economische stagnatie, welvaartsverlies en (energie-)armoede onder grote delen van de bevolking met de daarbij behorende maatschappelijke ontwrichting.

Deze schaduwkanten van ESG worden hoe langer hoe meer zichtbaar. Tijd voor een herbezinning.

Door Lars Schernikau.

Deze nieuwsbrief is voor banken en investeerders! over “ESG” en wat er daarna gaat gebeuren. De nieuwsbrief is ook bedoeld voor leidinggevenden om hen helpen met banken en investeerders te praten. Zoals altijd krijgen we alleen meer duidelijkheid door de juiste vragen te stellen. En duidelijkheid leidt ons tot betere besluitvorming.

Inhoud over ESG en energiebeleggen:

(1) Gedwongen om te verkopen? Van kwaad tot erger… gestimuleerd om “het slechte te verkopen”.

(2) “Hernieuwbare energiebronnen” leveren geen geld op – inclusief China en elektrische voertuigen.

(3) Er zijn geen winnaars!

(4) Green Washing, de oorzaak en impact ervan.

(5) Hogere kosten zijn schadelijk voor de armen.

***

Onlangs mocht ik op het Carbon Congress in Dubai een presentatie geven en discussiëren over de energietransitie en de implicaties voor steenkool.

Een interessante boodschap (nieuw voor velen in de zaal) was het feit dat we de voorspelde opwarming hebben teruggebracht van bijna 4 graden C twee jaar geleden naar 2,4 graden vandaag. Het is opmerkelijk dat dergelijk geweldig nieuws niet echt in de media wordt besproken. In plaats daarvan gaan we volgens SG-VN-Guterres en EU-klimaatcommissaris Hoekstra een ‘wereldwijd koken’ tegemoet.

Herinnert u zich het doel van Parijs uit 2015 om een opwarming van 2 graden Celsius te bereiken? Volgens de VN zijn we nu 0,4 graden verwijderd van dit doel van Parijs. Moeten we dit weekend dan niet uitgaan om feest vieren in plaats van onze kinderen en jonge vrouwen bang te maken die worden gesteriliseerd om “het klimaat te redden”?

Gedwongen om te verkopen? van kwaad tot erger.

Het eerste punt van de nieuwsbrief van vandaag gaat over het feit dat veel bedrijven (indirect) door hun investeerders of bankiers zijn gedwongen om CO2-uitstotende activa te verkopen.

Omdat het sluiten van die activa meestal geen optie is (de broodnodige vraag is er, ze verdienen geld), koopt iemand anders dit. Iemand anders is in dit geval meestal:

 • Privaat.
 • Niet zo milieubewust.
 • Is vaak (maar niet altijd) gebonden aan China.
 • Heeft hogere financieringskosten.

Na de verkoop is de wereld dus op twee manieren slechter af

 • Dingen worden duurder.
 • Het mondiale milieu is slechter af.

Hierover zijn verschillende rapporten geschreven, waaronder dit rapport van het EDF.org (Environment Defense Fund), dat beslist geen organisatie is die van fossiele brandstoffen houdt.

Wat is de verantwoordelijkheid van beleggers of banken die dergelijke uitverkoop afdwingen als gevolg van nieuwe “ESG”-nalevingsmaatregelen? Als u bij een bank werkt, denk er dan goed over na.

Hernieuwbare energieën leveren geen geld op

Met ‘hernieuwbare energiebronnen’ kan geen eerlijk geld worden verdiend.

Het tweede, zeer relevante punt voor de financiële sector is: hoe kan een inferieure technologie eerlijk geld verdienen zonder directe of indirecte subsidies? Dat kan eenvoudigweg niet.

 • Ik heb al eerder geschreven dat wind- en zonne-energie in veel opzichten inferieur zijn, dat ik dat hier niet hoef te herhalen. Zelfs elektrische voertuigen zijn in veel opzichten inferieur om de hele dag mee te rijden (relatief misschien niet zo slecht als windenergie). Hoewel ik erop wijs dat elektrische motoren beter zijn dan verbrandingsmotoren (waarom zouden treinen anders op elektriciteit rijden en niet meer op diesel), de problemen zijn de batterij, de opslag, de recycling en meer.
 • Ik realiseer me dat elektrische voertuigen en zelfs wind- en zonne-energie een rol zullen spelen, maar niet een gedwongen rol, alleen als ze economisch en ecologisch zinvol zijn.
 • Investeerders zullen een tekort aan rendement hebben. De rendementen tot nu toe zijn eenvoudigweg overgedragen subsidies of geld van iemand anders. In de meeste gevallen is het geen eerlijk verdiend geld.
 • Dit wordt gedemonstreerd door de honderden ‘hernieuwbare’ bedrijven die geld van investeerders of belastingbetalers verliezen en daardoor hun investeerders verdrijven.
 • Dit blijkt ook uit de rendementen in de conventionele energiesector, vooral in tijden van problemen.

Voorbeelden uit de wind- en zonne-energie-industrie

Siemens| okt 2023 | Zie hier.

Ørsted en Eversource | juli 2023 | Zie hier.

Vattenfall | juli 2023 | Zie hier.

Solar Edge | Zie hier.

Voorbeelden uit de EV-industrie

Tesla Berlijn | juni 2022 | Zie hier.

Tesla-subsidies | juni 2023 | Zie hier.

Ford-verliezen | okt 2023 | Zie hier.

Voorbeelden uit de conventionele energie- en mijnbouwindustrie

Glencore-uitbetaling | februari 2023 | Zie hier.

EP-bronnen | april 2023 | Zie hier. [Link ontbreekt in bron.]

Exxon | okt 2023 | Zie hier. [Link ontbreekt in bron.]

Ik kreeg van verschillende mensen vragen over elektrische auto’s en China. Waarom investeren ze zo zwaar in hun lokale EV-bestand? Welnu, in de eerste plaats is dit groeiende EV-bestand goed voor de industrie (steenkool), omdat de drastische toename van het vermogen grotendeels wordt gedekt door steenkool.

Belangrijker is om te begrijpen waarom China dit doet. Denk er eens over na, wat is altijd een van de belangrijkste achilleshielen van China geweest? Het is de afhankelijkheid van de import van olieproducten. China heeft simpelweg een enorm geopolitiek belang bij het verminderen van de afhankelijkheid van olie-importen. De EV-revolutie lijkt hun redder.

Afgezien van de vermindering van de importafhankelijkheid maakt het China ook tot de meest kosteneffectieve EV-producent. China heeft de middelen en heeft nu een kans om de mondiale EV-markt te domineren. De Chinese BYD is al veel groter dan Tesla (zie hier).

Punt 3 voor banken/investeerders en de hele samenleving: Er zijn geen winnaars (behalve China en mogelijk India , maar zelfs zij zullen lijden) omdat de agenda tegen fossiele brandstoffen steeds stringenter wordt.

Klimaatgeschillen | juni 2023 | Zie hier.

Bloomberg investeert 1 miljard dollar in de strijd tegen steenkool en gas | okt 2023 | Zie hier.

Gisteren was het steenkool, vandaag is het gas en olie, dat betekent 80% van alles wat we hebben.

VS onvoldoende uitbreiding gaspijpleiding | maart 2023 | Zie hier.

Forbes: Waar zijn alle raffinaderijen gebleven? | augustus 2022 | Zie hier.

Green Washing, de oorzaak en impact ervan

Het vierde belangrijke punt gaat over ESG en greenwashing.

De huidige ‘groene’ anti-CO2-agenda is gebaseerd op simplistische, bewezen ‘foute’ interpretaties van wetenschappelijke principes Dit heeft geleid tot een bizarre ESG-beweging… die zo duidelijk verkeerd is (niet door het ontwerp, maar door de implementatie in elke afzonderlijke organisatie, inclusief die van ons allemaal).

Als ik zeg ‘bewezen’ onwaar, dan heb ik het over de wetenschappelijke methode die grotendeels verlaten is. De wetenschappelijke basismethode (zie Prof Feynman hier die het uitlegt) is dat elke theorie, wat die ook is, bewezen onjuist is, zodra één enkel experiment de theorie niet bevestigt.

 • Het verhaal (of de theorie) dat de gemeten opwarming voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke CO2-uitstoot is onjuist gebleken, aangezien meer dan één experiment er niet mee in overeenstemming is gebracht (Ze Harvard Soon et al 2015, CERES Conolly et al 2023, Princeton/York Wijngaarden/Happer 2020, en nog vele anderen)
 • Dit neemt niet weg dat CO2 een broeikasgas is, maar wel dat het niet de hoofdoorzaak kan zijn van de opwarming. Het is ook aangetoond en onbetwist dat de opwarmingsimpact van CO2 logaritmisch afneemt en tot nu toe grotendeels positief is geweest voor de natuur.
 • Ik ben dol op dit artikel Kirchherr 2023: Bullshit in the Sustainability and Transitions Literature: A Provocation.” Circulaire Economie en Duurzaamheid”, mei 2022.
 • Gebaseerd op deze wetenschappelijke ‘misinterpretatie’ is de wereld begonnen met het verhaal dat het verminderen van de menselijke CO2-uitstoot noodzakelijk of op zijn minst wenselijk is.
 • Elke dag worden er nog meer wetenschappelijke ‘fouten’ gemaakt door wind, zonne-energie, ‘groene’ waterstof, biomassa, waterkracht, EV’s en meer te beschouwen als ‘nul CO2’ of ‘ Dat zijn ze niet en zullen ze ook nooit worden.

Het resultaat is massale greenwashing door de samenleving en elk afzonderlijk bedrijf dat beweert goed te doen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.

Natuurlijk gaat ESG niet alleen over het ‘redden van het klimaat’, maar om eerlijk te zijn is dat grotendeels het geval (hoewel dat niet zo zou moeten zijn) gedreven door banken en investeerders, die beweren door de politiek gedwongen te worden.

Over HSBC: “Waarom hoeven beleggers zich geen zorgen te maken over klimaatrisico’s?” Substack-nieuwsbrief, The Honest Broker door Roger Pielke Jr. (blog), mei 2022.

Nou, dit begint terug te bijten. Leidinggevenden en hun bedrijven kunnen hun ‘groene’ beloften (die gebaseerd zijn op verkeerde interpretaties van wetenschappelijke kennis) niet nakomen; ze worden aangeklaagd door activisten of aandeelhouders.

Wanneer zullen investeerders of banken worden aangeklaagd wegens het verspreiden van een fout verhaal dat schadelijk is voor het milieu en zeker voor de industrie en vooral voor de armen?

Ecologische voetafdrukken | november 2023 | Zie hier.

FT over het Woke kapitalisme | april 2023 | Zie hier.

Bloomberg over ESG-aanvallen en verzekeraars | Mei 2023 | Zie hier.

Reuters over Tesla Cut uit S&P ESG-index | Mei 2022 | Zie hier.

Hogere kosten zijn schadelijk voor de armen

Het laatste, vijfde punt in mijn verhaal ligt voor de hand. Hogere kosten zijn schadelijk voor de armen. Als banken en financiers dit niet beseffen, zal dit ernstige problemen veroorzaken voor miljoenen, zo niet miljarden mensen en levens kosten.

Maar laten we wegblijven van de ongemakkelijke discussie over de armere 3 miljard mensen. Laten we het hebben over geld en investeringen.

Voor banken en investeerders is het resultaat van alles wat ik hierboven zei eenvoudig:

 • “Groene” fondsen zullen het geld van hun investeerders verbranden. Echte rendementen zijn er niet. Er
  er is simpelweg te veel geld dat te weinig projecten najaagt, waardoor de opbrengsten afnemen. Bovendien doen projecten dat niet.
 • “Onafhankelijke” fondsen die investeren in olie, steenkool, gas, kernenergie zullen geld verdienen, maar er ook meer voor vragen.
 • Er wordt te weinig geld uitgegeven aan de broodnodige energievoorziening, waardoor het rendement voor investeerders en bedrijven die actief zijn in deze sector toeneemt.
 • Als gevolg hiervan zullen de zaken duurder worden, zelfs als alle financiering voor de conventionele energievoorziening beschikbaar is.

Banken moeten wakker worden en eerlijke investeerders moeten wakker worden.

 • Er valt geld te verdienen in de ‘oude energie-economie’.
 • Er gaat geld verloren in de zogenaamde “hernieuwbare” transitie-economie.
 • Er bestaat een morele plicht voor investeerders en banken om ervoor te zorgen dat energie betaalbaar blijft.

Landen die zich verzetten tegen de zogenaamde ‘transitie’ of deze uitstellen

Duitsland gaat de steenkooluitstap uitstellen? | november 2023 | Zie link.

Nederland geeft toe dat wind duur is | okt 2023 | Zie link.

Protesten uit de VS en de gemeenschap | juli 2023 | Zie link.

India roept het Westen op | september 2023 | Zie link.

Polen klaagt EU aan | augustus 2023 | Zie link.

Polen heeft meer steenkool nodig | november 2022 | Zie link.

Pakistan gaat terug naar steenkool | februari 2023 | Zie link.

Duitsland financiert projecten op het gebied van fossiele brandstoffen | december 2022 | Zie link.

Goldman verwerpt einde aan brandstof | september 2023 | Zie link.

HSBC en wat u kunt leren van een virale presentatie van bankiers | Mei 2023 | Zie link.

***